Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Kedd, 2020. augusztus 04., 09.03
Gondolatok Magyar Összetartozás Napján (I.)

Válasszuk mindenkor az életet és az áldást!

Írta: Balta János
2020. június 09., 16.30 Kedd / Arad

A péntek-hétfői lapszámunkban, a Magyar Összetartozás Napjáról írt helyszíni tudósításunkban azt ígértük: a p. Blénesi Róbert arad-belvárosi római katolikus plébános, minorita házfőnök üdvözlő szavait követően igei köszöntőt mondott római katolikus, református, evangélikus-lutheránus, illetve baptista lelkészek, egyházi elöljárók által megfogalmazott gondolatokra visszatérünk.

 

Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában…

A Római Katolikus Egyház részéről ft. és ns. Király Árpád marosi főesperes, arad-ségai plébános kifejtette: Kedves emlékezők, gyászolók, együtt vagyunk, mert együvé tartozunk a Nemzeti Összetartozásunk Napján. Máté evangéliumának XIX, fejezete, XVIII. verse így bátorít bennünket: „Ahol ketten vagy hárman összegyűltök az én nevemben, ott vagyok közöttetek.” Az Úr jelenléte arra indít, hogy mondjuk és valljuk: ez gyásznap nekünk, de az Úr nem hagy el, Szent István és Nagyasszonyunk oltalmában bízunk, de nekünk is tennünk kell valamit: felvállalni hitünket és magyarságunkat. Ferenc pápa az elmúlt napokban a következőket jelentette ki: „Szenved a világ, sebeket hordoz.” Én jogosan hozzáteszem: nemcsak a koronavírus miatt népünk szenved, mert országunkat 1920-ban jogtalanul feldarabolták, magyar népünket szétosztották és megalázták, amit el kellett viselnie.

Babits Mihály így vall: „Újkorunk legnagyobb tragédiája, Trianon!” Ezért jó, hogy emlékezzünk meg a századik évfordulón, egy történés kell, hogy legyen, ami azt jelenti a magyaroknak: nemcsak véletlenül itt vagyunk, hanem szükséges megemészteni, felszívni magunkba mindazt, amit kell, és új erőre kell kapnunk! Együtt kell mondanunk a magyar hiszekegyünket: hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, hiszek egy isteni örök igazságában, hiszek magyar népem feltámadásában!

Mondom mindezt akkor, amikor az utóbbi hetekben a román–magyar gyűlölet magasba röppentette a labdát. Nem szeretek politizálni, de Iohannis úr gyűlöletkeltő beszédében mindannyiunkat megtámadott, az istenhívő embereket is. Mit tegyünk? A választ David B. Funderburk adta meg, aki az 1980-as években volt az USA bukaresti nagykövete és a következő tanácsokat adta nekünk, itt élő magyaroknak: „Egy bekövetkező új világban a rendezéstől csak akkor várhattok jót, ha idejében meggyőzitek azokat, akik rendezik és végzik majd ezt. Hogy mind az igazság, mind a gyakorlati képzettség a ti oldalatokon maradjon. Addig is, amíg mindez bekövetkezik – mondja –, harcoljátok ki a jogaitokat, mielőtt az öregek kihalnak és mielőtt a fiatalokat elrománosítják!”

Testvéreim, a tettek útjára kell lépnünk: szívleljük meg mindazokat, amiket az erdélyi magyar egyházaink püspökei nyilatkoztak és a Nyugati Jelen mai lapszámának az első oldalán olvashatók. „Válasszuk mindenkor az életet és az áldást, az összefogást és a megmaradást, mintsem az önfeladást és a megalkuvást!”

Kelemen Hunor, az RMDSZ országos elnöke azt nyilatkozta: „Magyarnak lenni kihívás és feladat”, de ugyanezt jelenti kereszténynek is lenni. Vállaljuk és védjük igazán, hitben és szeretetben! Szent István öröksége mindannyiunkat kötelez, ne adjuk fel a reményt! Vörösmarty Mihály bátorít bennünket, amikor azt mondja: „Megfogyva bár, de törve nem, él a nemzet.” Áldásos jövőért fohászkodjunk népünkért úgy, ahogyan a püspökeink a trianoni döntés után először találkoztak: „Ezt az életet adták nekünk mindenkitől elhagyatva. Mindenható Isten, senkitől meg nem hallgatva, Hozzád fordulunk, aki senkit nem hagysz el és mindenkit meghallgatsz. Hallgasd meg a mi alázatos könyörgésünket, és segíts meg minket, szegény magyarokat! Ellenségek lettek úrrá felettünk, országunkat feldarabolták, alkotmányunkat szétrombolták. A mélységből kiáltunk Hozzád, Urunk! Hallgasd meg esedezésünket, könyörülj rajtunk a Te nagy irgalmasságod szerint! Nagyasszonyunk és anyánk, kelj védelmünkre, vedd oltalmadba örökséged, pártfogolj minket Szent Fiadnál, hogy az Ő kegyelméből Szent István országa és népünk is életre támadjon! Ámen!” – zárta beszédét ft. és ns. Király Árpád főesperes-plébános.

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu