Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Péntek, 2021. szeptember 17., 09.42
https://kolozsvar.mfa.gov.hu/page/kerelembeadas

Veszélyes kihívások korszaka

2021. június 24., 16.54 Csütörtök / Arad

„A Jó Isten mindenek fölött…”

(Orbán Viktor)

 

 

A Teremtő Isten lényéről annyit tudunk, amennyit a Bibliában, illetve prófétái által velünk közölt. Ezen felül, az Örökkévaló Isten egyszülött Fia, a Messiás Jézus Krisztus láthatóan mutatta be, hogy Isten fő jellemvonása az ember felé kiáradó szeretet. Erről szól a golgotai kereszt! Itt azonban létfontosságú megjegyezni, hogy az igazi, őszinte szeretet mindig belülről fakadó, önkéntes, kényszer nélküli. Szülői példával élve: gyermekeinket szeretetből óvjuk, védjük minden rossztól, ha kell még szülői szigorral is, tudván, hogy ez javukat szolgálja. Isten szeretete nem tesz kivételt. A legegyszerűbb embertől a legmagasabban képzett tudósig, mindenkit meghív egy vele töltendő boldog örökkévalóságra. Nagy örömmel vesszük tudomásul, amikor jeles személyiségek megvallják hitüket és a Jóistent tartják mindenek fölött valónak! A fenti idézet is ezt húzza alá!

Freund Tamás Széchenyi-díjas magyar neurobiológus, az MTA új elnöke az Istenadta című könyvben megvallva tudatos istenhitét, azt is hozzáfűzi: „A gyermeki hitet könnyű elveszíteni, ha nem nyer megerősítést a felnőtté vált ember agyában.” Az idegtudós az anyag evolúciójának a csúcsát, az agyat vizsgálja. Azt a szervünket, amelyen keresztül a lelkünk megnyilvánul az anyagi világ számára. Olyan funkciók produkálására is képes, amire semmi más biológiai, fizikai-kémiai anyag nem. Freund Tamás értékes gondolatai továbbá így folytatódnak: „Én inkább abban hiszek, hogy van egy teremtő lélek, akinek valamiért eszébe jutott, hogy anyagi világot hozzon létre, ahogy a Biblia írja, kezdetben volt az Ige. A teremtő szándék. Nincs abban semmi különleges, ha egy tudós istenhívő. Inkább abban látom a különlegességet, ha egy tudós ateista.”

Kedves nemzettársaim! Idézek figyelemfelkeltő gondolatokat a napokban elhangzott beszédből: „Az új és rendkívül veszélyes technológiai lehetőségek erkölcsi kihívásként jelentkeznek, s itt a kihívás szó alatt teljes életformaváltást kell értenünk. A következő évtized a veszélyes kihívások, a népvándorlások, a migráció, a járványok és a pandémia korszaka lesz. Ebben a veszélyes korszakban kell biztonságot teremteni és sikeresnek lenni”! Nem fegyverekkel, hanem ideológiákkal zajlik a harc, ideológiai gyarmatosítással pusztítanak. Ez ellen védekezni kell!” S itt újra szükségszerű megjegyezni: csatát nyerni Sátánnal szemben Isten nélkül nem lehet! Jézus Krisztus győzött a kereszten, és mindenkinek segít, aki ezt kéri Tőle! Pál apostol az Areopagoszon a görög tudósok előtt kifejtette: „Isten teremtette a világot, és mindazt, ami benne van… Ő ad mindenkinek életet… meghatározta elrendelt idejüket és lakóhelyük határait…”! (Ap. csel. 17, 24–26.) Isten sohasem tévedett! Sajnos egyesek ezt „átmagyarázzák”: Isten döntését jogom van felülbírálni, ha úgy tetszik, elhagyom közösségemet, átcsatlakozom más csoporthoz, akik kedvesebben „udvarolnak”… de figyelem: a számonkérés nem marad el!

Drága magyar testvéreim! Jézus Krisztus két életrajz bemutatásával bepillantást adott nekünk a fizikai szemünk előtt egyelőre még láthatatlan, de valóságos világba. Nos, ha életét hajlandó volt érettünk áldozni, akkor ebben a tanításában sem kívánt bennünket megtéveszteni. Idézem Jézus szavait: „Meghalt a koldus, és vitték az angyaloktól... meghalt pedig a gazdag is, és eltemették.” (Lukács 16, 22.)

 

A Bibliában ez az egyetlen értesítés arról, ami a halál után következik. Egyesek „puhítani” akarnak, és azt mondják: ez csak példázat. Nos, ha a Biblia azt mondja, hogy volt egy gazdag ember, akkor biztos, hogy volt. Jézus szájában nem találtatott álnokság (1Pt. 2, 22.). Jézus azért mondta el, mi van a halál után, hogy idejében gondoljunk rá, higgyünk és lépjünk. Két teljes életrajz, nemcsak egy pici rész, amit a földön élünk, hanem az örökrész is. „Meghalt a koldus, és...”  Az „és” összeköt egy történéssel, ami következik. Mindkét embernél ott van az „és”. Lázárnál: „és vitték”, a gazdagnál: „és eltemették”. Mindkettőnél más következik. Lázárról még azt sem mondja az Ige, hogy volt temetése. A gazdagnak nyilván díszes temetése volt, sok koszorú, gyönyörű beszéd hangzott fölötte, amikor ő már régen kinyitotta szemét a pokolban. A temetésen a teste, a ruhája volt ott, amiből kiköltözött a lélek. Kérdés: miközben a földi sátorházat temetik, hol van a halott?! Lázárról olvassuk, hogy „vigasztaltatik”. A hit világában van, békesség! Öröm volt a része. A gazdagról biztosan elmondták, milyen jó ember volt, mennyi mindent tett. Megdöbbentő arra gondolni: hol van ő? „Tágas az a kapu, és széles az út, amely a veszedelemre visz” (Mt. 7, 13.). A gazdag a széles úton járt, veszedelemre jutott. Ne ámítsd magad, gyermekkoromtól még a „Mi Atyánkat” is megtanultam! Lehet, a gazdag is vallásos ember volt, mégis a pokolban találta magát. A valóság kiderül! Legyen hangsúlyossá számodra: átléptél-e már a szoros kapun?! Földi életünk az az időszak, amikor át lehet menni egyikből a másikba. A kegyelemnek ez az időszaka a halállal lejár. „És ha valaki nem találtatott beírva az élet könyvébe, a tűznek tavába vettetik” (Jel 20, 15.). Adja Isten, hogy a mi drága magyar népünk válassza Jézus haláláért az örök életet!

 

Bátkai Sándor

 

 

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu