Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Péntek, 2020. július 03., 20.46
Cserkészet Nagyenyeden

“Légy résen!”

2008. február 17., 06.00 Vasárnap / Fehér
A cserkészet egy önkéntes, politikamentes ifjúságnevelő mozgalom, amely nyitott mindenki számára származástól, nemtől, társadalmi helyzetétől, valamint felekezettől függetlenül. Alapítója Lord Baden-Powel of Gilwell. A cserkészek BiPi-nek nevezik. A kezdetek 1907-ig nyúlnak vissza, amikor BiPi megrendezte az első cserkésztábort Brownsea Islanden. A cserkészeknek külön köszönésük van: “Jó munkát!” – ami azt jelenti, hogy feladatuknak tekintik a hétköznapokban bármikor a cserkészcsapat szellemében élni. Jelszavuk: “Légy résen!” – ami azt jelenti, hogy egy cserkész bármikor legyen felkészülve, hogy másokon segítsen.


2007 a cserkészet centenáriumi éve volt, amikor a tagszövetségek világszerte rendezvényeket szerveztek az alapítás évfordulójának megünneplésére.

Hogyan működik egy cserkészcsapat?
A cserkészetben három korosztály van: kiscserkészek (6–10 évesek), cserkészek (11–15 évesek), és rovarcserkészek (16–19 évesek). Jelenleg 82 tag van. Felnőtt vezetőképzésben nem vesz részt senki, és ez a csapat nagy hiányossága. Kívülállók szerint nagyon szigorú, de aki “belül” van, azt mondja, hogy egyáltalán nem az, mivel felejthetetlen élményekben részesül.
A cserkészetben vannak szabályok, de ezek nem kényszerítenek senkit semmire. Valaki addig cserkész, ameddig hajlandó e regulákat elfogadni. Például: nem szabad cigarettázni. Aki nem hajlandó lemondani a dohányzásról, az nem lehet cserkész. Fizikailag senkit sem fenyítenek azért, mert nem tartja be a szabályokat, de ha a gyerek igazodik ezekhez, a szülei nyugodtak lehetnek, hogy jól van nevelve. A tiszteletes szerint, ha egy egy-két szülőt el tudna vinni akár csak három napra egy cserkésztáborba, azt követően a szülők egyenesen küldenék a gyerekeiket!

Nagyenyeden is létezik cserkészcsapat a Bethlen Gábor Kollégiumban. Kónya Tibor református lelkipásztortól kérdeztem, hogyan alakult meg az enyedi cserkészcsapat.

“Vajdaszentiványon ismerkedtem meg a cserkészet fogalmával, és amikor a nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégiumba kerültem, mint iskolalelkész, meghirdettem a cserkészcsapat újraindítását. Enyeden az első cserkészcsapat 1932-ben alakult meg. Az iskola akkori tornatanára indította el. Ez 1937-ig tartott, mert ekkor Romániában betiltották a cserkészetet, ami 1990-ben indult újra. A cserkészetnek az a lényege, hogy isteni hitre alapozott neveléssel szolgálatkészségre neveljük a gyerekeket. Ha ezt kivesszük a cserkészetből, össze fog omlani az egész, mert ez tartja össze.”
A mostani nagyenyedi magyar cserkészcsapat neve: 121-es számú Bethlen Gábor Cserkészcsapat. Mint iskolalelkész, a gyerekeket az Isten, haza és embertársaink szolgálatára akarja nevelni Kónya Tibor. Az első fogadalomtételkor 16-on tették le az esküt. A cserkészetben nem tanítják a gyerekeket, hanem példát mutatnak nekik. A példamutatók az őrsvezetők. Jelenleg a csapatban 13 képzett őrsvezető van. 2006-ban már az elemistákal is elindult a cserkészképzés, tehát Nagyenyeden van utánpótlás.

Tízparancsolat
A cserkésztörvények arról szólnak, hogy a cserkész becsületes, céltudatos, határozott, hívő ember. Íme, így szól a “tízparancsolat”: a cserkész egyenes lelkű és feltétlenül igazat mond; a cserkész híven teljesíti kötelességeit, amelyekkel Istennek, hazájának és embertársainak tartozik; a cserkész, ahol tud, segít; a cserkész minden cserkészt testvérének tekint; a cserkész másokkal szemben gyöngéd, magával szemben szigorú; a cserkész szereti a természetet, jó az állatokhoz, és kíméli a növényeket; a cserkész feljebbvalóinak jó lélekkel és készségesen engedelmeskedik; a cserkész vidám és meggondolt; a cserkész takarékos; a cserkész testben és lélekben tiszta.

“Gondolom, minden szülő azt szeretné, hogy gyermeke ilyen neveltetésben részesüljön. A cserkészet önkéntes, cserkész az lesz, aki akar, senkit nem köteleznek. A próbák a gyerek lélektanához vannak kötve. Például az elemistáknak a próba abban állt, hogy el voltak rejtve különböző nevek és szavak (Hunor, Magyar, Ménrót, szarvas stb.), amelyeket meg kellett találni, s aki elsőnek megtalálta, és rájött, hogy miről van szó – ez esetben a Csodaszarvas legendájáról –, az lett a győztes, utána pedig együtt elolvastuk a történetet. Így a gyerekek tanulnak, és élményekel is maradnak. Idővel ezek a feladatok mind nehezebbek lesznek, de mindenki önszántából léphet a következő szintre” – mondta Tibi bá’, mert így szólítják őt a cserkészek.

A cserkész megtanul tábortűzet gyújtani, csomót kötni, hátizsákot úgy berendezni, hogy a szükséges dolgokat tartalmazza, minden a helyén legyen, s ami a fontos, kényelmes is legyen. Nyáron van a nagy cserkésztábor, és aki azon is részt vesz, majd a tábor végén, vagy ősszel fogadalmat tesz, viselheti a cserkésznyakkendőt.
Az úgynevezett három sastoll próbája egyáltalán nem könynyű, néha a szülők is megborzongnak a hallatán. Ezt csak 14 éven felüliek tehetik meg. Három dolgot kell legyőznie a jelentkezőnek: uralkodnia kell a hasán (éhségen), a száján (beszéden), és a félelmén. 24 órán keresztül nem eszik semmit, de minden étkezésen és tevékenységen ott kell legyen, s kínálják őt, de nem szabad elfogadnia. 24 óra alatt kap egy szelet kenyeret és egy fél liter vizet. Ha ez sikerült, jelentkezhet a következő próbára, ami abban áll, hogy 24 órán keresztül nem szabad beszélnie, a harmadik próba pedig az, hogy 24 óráig egyedül kell lennie az erdőben. Kónya Tibor szerint ezt az időt arra kell felhasználni, hogy elgondolkozzanak, mit jelent valójában számukra a cserkészet. S ha mindhárom próbát sikeresen kiállták, akkor viselhetnek az ingükön három sastollat. A kollégium cserkészcsapatában már kilencen viselik!

Fehér megyében összesen 5 magyar cserkészcsapat van, a 121-es számú Bethlen Gábor csapaton kívül a kocsárdi, a felvinci, a marosújvári, a magyarlapádi és a bethlenszentmiklósi.
Érsek Attila
Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu