Egyházaink hírei

2023. szeptember 21. 15:17 (csütörtök) /

„Keressétek az Urat, amíg megtaláljátok, hívjátok segítségül, amíg közel van! Hagyja el útját a gonosz, és gondolatait a bűnös; térjen vissza az Úrhoz, mert megkönyörül rajta, Istenünkhöz, mert bőkezű a megbocsátásban.”

(Iz. 55, 6–7.)

Ökumenikus imavirrasztás Rómában

Ferenc pápa január 15-én, vasárnap Rómában az Angelus-ima végén bejelentette, hogy a római katolikus egyház zsinata következő közgyűlésének munkáját ökumenikus imavirrasztás előzi meg szeptember 30-án, szombaton a római Szent Péter téren: „A keresztény egységhez vezető út és az egyház zsinati megtérésének útja összekapcsolódik. Szeretném megragadni az alkalmat, hogy elmondjam, szeptember 30-án, szombaton ökumenikus imavirrasztást tartunk a Szent Péter téren, amellyel Istenre bízzuk a püspöki szinódus 16. rendes közgyűlésének munkáját. A virrasztásra érkező fiatalok számára egész hétvégén különleges program lesz a Taizéi Közösség vezetésével. Már most meghívom minden keresztény felekezet testvéreit, hogy vegyenek részt ezen az »Isten népének összejövetelén«”.

Isten népének ezt az összejövetelét az elmúlt hónapokban mintegy ötven különböző felekezetű egyházi csoportosulás képviselői készítették elő – olvasható a https://www.taize.fr/hu honlapon. Az imavirrasztáson szeptember 30-án jelen lesz Pál József Csaba főpásztor, aki részt vesz az októberi első püspöki szinódusi ülésszakon.

 

 

Arad

 

Az arad-belvárosi római katolikus templomban vasárnaptól az esti szentmisék 19 óra helyett 17 órától kezdődnek. A román nyelvű szentmisék időpontja változatlanul 18 óra. Hittanórára várják mindazokat a gyermekeket és fiatalokat, akik az első szentáldozás, illetve bérmálás szentségéhez szeretnének járulni. Beiratkozni a plébániairodában lehet.

 

Az arad-ségai Kis Szent Teréz római katolikus egyházközségben vasárnap, Szent Gellért püspök és vértanú ünnepén 8.30 órakor magyar nyelven szentmise, 11.30 órakor magyar nyelven szentmise, 12.30 órakor román nyelven szentmise, 10 órakor szentmise Tornyán. Az egyházközségben megkeresztelték Paica Lara-Máriát és Bohus Alexandru-Viktort. Házasságot kötött Paica Romeo-Alexandru és Schmidt Renáta-Mária. Elhunyt Kántor Jenő (75).

Október 1-jén, vasárnap, Lisieux-i Szent Teréz napján, az arad-ségai templom búcsúünnepe lesz. Szeretettel várjuk a kedves híveket és minden Kis Szent Teréz-tisztelőt az ünnepi szentmisére, amely 16.30 órakor kezdődik, magyar és román nyelven. Király Árpád főesperes-plébános meghívására az ünnepi szentmise főcelebránsa és szónoka Böcskei László, nagyváradi megyés püspök.

A búcsú előtti 3 napon lelkigyakorlat lesz magyar és román nyelven, ft. Kapor János tiszteletbeli kanonok, kisjenői plébános vezetésével. Csütörtökön, pénteken és szombaton 17.30 órakor magyar nyelven szentmise, 18.30 órakor román nyelven szentmise. Mindenkit szeretettel várunk a jubileumi búcsús ünnepre.

 

A pécskai római katolikus templomban szombaton 16 órakor köt házasságot Arros István és Vuin Tímea.

 

A Szent Mihály főangyal tiszteletére felszentelt kisjenői római katolikus templom búcsúünnepét október 1-jén, vasárnap 11.30 órától tartják.

 

A nagyiratosi római katolikus templomban ma 19 órától megemlékező szentmisét tartanak Szallai Rozália és Telekdi István tiszteletére. Hasonló szertartás lesz szombaton 18 órától Gál Aranka, 19 órától Benke Pál tiszteletére. Vasárnap 10 órától Nagyiratoson, 11.30 órától Nagyvarjason kezdődik a szentmise. Szeptember 24-én, Szent Gellért püspök ünnepén zarándoklatot szerveznek Nagycsanádra, ahova jelentkezni lehet a sekrestyében. Az indulás 15 órakor, a búcsús szentmise 17 órakor kezdődik. Október 8-án, vasárnap, a Magyarok Nagyasszonya ünnepén 17 órakor kezdődik a szentmise a máriaradnai kegytemplomban. Indulás 15 órakor, jelentkezni lehet a sekrestyében. 

 

A belvárosi református egyházközségben a megszokott rend szerint vasárnap 10 és 18 órától tartanak istentiszteletet. Csütörtökön 18 órától bibliaóra lesz az imateremben.

 

A Mosóczy-telepi református egyházközségben vasárnap 10 órától a Következmények címszó alatt, majd 18 órától Az újszülött életprogramja címmel tart istentiszteletet Gombos Gábor lelkész. Kedden 10 órától csigakészítéssel egybekötött reggeli áhítat lesz, majd csütörtökön Gombos Gábor lelkipásztor szolgál a 18 órától kezdődő bibliaóra során is. Pénteken 18 órától házi bibliaóra lesz.

 

A borosjenői református egyházközségben vasárnap 11 órától, Pankotán 9 órától, Borossebesen 14 órától és Csermőn 16 órától tartanak istentiszteletet. 

 

Az ágyai református egyházközségben a vasárnapi istentiszteletre 12 órától kerül sor.
 

Az aradi evangélikus-lutheránus templomban vasárnap 10 órától magyar, 11.30 órától német nyelvű istentiszteletet, csütörtökön 18 órától bibliaórát tartanak. A parókia Facebook-oldalán naponta 10 órától áhítat követhető.

 

A fazekasvarsándi evangélikus-lutheránus egyházközségben pénteken 19 órától ifjúsági órát, szombaton 11 órától kátéórát tartanak. Ugyancsak szombaton 16 órától megkeresztelik Viktória Zoét és Raul Mateót, Oláh Emese és Csaba ikerpárját. Vasárnap 11 órától kezdődik az istentisztelet. 

 

A simonyifalvi evangélikus-lutheránus gyülekezetben az istentisztelet vasárnap 10 órakor Simonyifalván, 15 órakor Apatelken, 17 órakor Pankotán kezdődik.

Simonyifalván ma 17 órától tiniklub, szombaton 11 órától vallásóra kezdődik.

 

Az arad-belvárosi baptista gyülekezet tagjai vasárnap délelőtt Krisztus ezer éves uralmáról hallanak igehirdetést, azok öröméről, akik nem vették fel a fenevad bélyegét homlokukra és kezükre, a Jelenések könyve 20. részének alapján.  Délután férfi és női köri alkalomra kerül sor.

 

 

Krassó-Szörény

 

Templombúcsúk a főesperességben 

Assisi Szent Ferenc a védőszentje az oravicabányai plébániához tartozó Szászkabánya római katolikus templomának. A templombúcsút szeptember 30-án, szombaton ünnepli a közösség. A 11 órakor kezdődő szentmisét Martin Jäger aninai és oravicabányai plébános celebrálja. Kulturális műsorral a resicabányai Enzian néptánccsoport szórakoztatja a közönséget 12 órai kezdettel.

 

 

Temes

 

Főpásztori részvétel a Temesvári Magyar Napokon

A szeptember 24-ig megtartandó Temesvári Magyar Napok rendezvénysorozat a Gerhardinum Római Katolikus Teológiai Líceum dísztermében szeptember 22-én, pénteken délután 5 órai kezdettel dr. Zombori István kötetének, A temesvári papnevelde története bemutatójára, ezt követően regionális laptalálkozóra kerül sor. Szeptember 23-án, szombaton a Gerhardinum Líceum udvara és főépületének földszinti előtere ad otthont 15–22 óra között az Ismerjük meg a csillagos égboltot! elnevezésű programnak, továbbá 16–18 óra között a Líceum főépületének első emeletén található VIII. osztály termében tartják a Suborbital  film vetítését és kerekasztal-beszélgetést. Szeptember 23-án, szombaton 11–12 óra között városismereti séta a Püspöki Palotában és a székesegyházban Szilvágyi Zsolt püspöki helynökkel.

 

Borfesztivál Temesváron és Temesrékáson

A Román Bor Lovagi Fesztiválja szeptember 22-én és 23-án gazdag programmal zajlik Temesváron és Temesrékáson – olvasható az Ordo Equestris Vini Europae – Consulatul România hivatalos honlapján. A rendezvény keretében szeptember 23-án, szombaton a temesvári Szent György-székesegyházban 15 órai kezdettel Pál József Csaba megyés püspök szentmisét mutat be, és megáldja a lovagi jelvényeket.

 

Ünnepi vesperás a székesegyházban

Szent Gellért napjának előestéjén, szeptember 23-án, szombaton a székesegyházban 18 órai kezdettel a temesvári székeskáptalan tagjainak jelenlétében Excellenciás Pál József Csaba megyés püspök ünnepi vesperást tart egyházmegyénk első főpásztora és védőszentje tiszteletére. 

 

Egyházmegyei zarándoklat Nagycsanádra

Szeptember 24-én, vasárnap, Szent Gellért ünnepén 17 órai kezdettel a nagycsanádi templomban szentmisét celebrálnak. A liturgiára érkező zarándokcsoportok nemcsak soknemzetiségű tájegységünket képviselik, Szent Gellért oltalmát kérni a határon túlról is érkeznek lelkipásztorok és hívek. Főcelebráns: Pál József Csaba megyés püspök, szentbeszédet mond Király Árpád főesperes, arad-ségai plébános (magyarul), Miklós Csaba majláthfalvi plébános (németül), Kapor János kisjenői plébános (románul). A templombúcsú alkalmából a német nemzetiségű hívek Kirchweih-t szerveznek a következő programmal:

Szeptember 23-án, szombaton 14 órakor a Kirchweih-fa felállítása, 19 órakor koncert – Time to rock.

Szeptember 24-én, vasárnap 13 órakor a népviseletbe öltözött párok találkozója, 14 órakor a népviseletbe öltözött párok felvonulása, 17 órakor szentmise, 18 órakor táncok, 20 órától búcsús bál.

 

Lelkigyakorlat papoknak

A Temesvári Püspökség idén több lelkigyakorlatot szervez a klérus tagjainak. 

Szeptember 25–29. között a magyar nyelvű lelkigyakorlatot Karánsebesen, a ferences nővérek rendházában tartják. A lelkigyakorlatot Fekete Szabolcs Benedek, szombathelyi segédpüspök vezeti. A lelkigyakorlat hétfőn este 6 órakor kezdődik, és pénteken a reggelivel ér véget. 

 

A Püspökkari Konferencia ülése Ciofliceniben

A Romániai Püspökkari Konferencia idei őszi ülését szeptember 25–27. között tartják a Bukaresthez közeli Ciofliceniben, a kármelita kolostorban. A tanácskozáson részt vesz Pál József Csaba főpásztor. A találkozót a Bukaresti Görögkatolikus Egyházmegye szervezi.

 

Szentségimádás a temesvár-újkissodai templomban

A temesvár-újkissodai plébániatemplomban Jäger Béla helyi plébános vezetésével minden csütörtökön a 18 órakor kezdődő szentmise után szentségimádásra kerül sor, amelynek témája Jézus Szentséges Szíve. A szentségimádást a plébániai közösségért és az új plébániaépület befejezéséért ajánlják fel. 

 

A zsombolyai Futok negyedben található római katolikus templomot Szent Mihály főangyal tiszteletére szentelték. A templombúcsút szeptember 30-án, szombaton ünnepli a közösség. A szentmise 11 órakor kezdődik. A búcsús bál 20 órakor kezdődik a helyi kultúrházban.

 

Nagyjécsai svábok találkozója

A Németországba kivándorolt Nagyjécsai Bánsági Svábok Egyesülete, a HOG Gross-Jetscha következő találkozójára szeptember 23-án kerül sor a Rastatt-Rauental-i Oberwaldhalle-ban (Am Vogelsand 40). A HOG Gross-Jetscha vezetősége meghívta Pozsonyi Daniel zsombolyai plébánost, aki egyben a nagyjécsai római katolikus hívek lelkipásztora is, valamint dr. Claudiu Sergiu Călin egyházmegyei levéltárost, akik részt vesznek a találkozón. A Freiburg környéki Schlagerzeit együttes felajánlotta támogatását a találkozó megszervezésében. További újdonságként a HOG vezetősége úgy döntött, hogy a jövőben minden évben megrendezésre kerül ez a találkozó. További információ dr.-ing. Norbert Neidenbachnál, a HOG elnökénél és a www.jetscha.de vagy a www.pipatsch.info e-mail-címen.

Hozzászólások