Egyházaink hírei

2024. április 11. 16:12 (csütörtök) /

„Meg van írva, hogy a Messiásnak szenvednie kell, és harmadnap fel kell támadnia a halálból. Nevében megtérést és bűnbocsánatot kell hirdetni Jeruzsálemtől kezdve minden népnek. Ti tanúi vagytok ezeknek. Én meg kiárasztom rátok Atyám ígéretét.”

(Lk 24, 46–48.)

 

Arad

Az arad-belvárosi római katolikus templomban vasárnap 10 órakor a Rózsafüzér Társulat titokcserét tart. Április 16-án, kedden Szent Antal-nagykilenced 1. napja, elmélkedése a 17 órai szentmisén magyar nyelven, a 18 órai szentmisén román nyelven.

Az arad-ségai Kis Szent Teréz római katolikus egyházközségben vasárnap 8.30 órakor magyar nyelven szentmise, 11.30 órakor magyar nyelven szentmise, 12.30 órakor román nyelven szentmise, 10 órakor szentmise Tornyán. Kedden megkezdődik a Szent Antal-kilenced.

A nagyiratosi római katolikus templomban ma, pénteken 19 órától megemlékező szentmisét tartanak Setényi Sándorért és Máriáért. Ugyancsak ma 19.30 órától találkozó a bérmálkozók számára az iskolában, 20.30 órától találkozó a fiatalok számára a plébánián. Szombaton 8 órától megemlékező szentmise következik Kása Andrásért és Némedi Józsefért. Vasárnap Nagyiratoson 10, Nagyvarjason 11.30 órakor kezdődik a szentmise.

Az arad–belvárosi református egyházközségben vasárnap 10 órától és 18 órától tartanak istentiszteletet. Csütörtökön a bibliaóra 18 órakor kezdődik. Majláthfalván a vasárnapi istentisztelet 16 órától kezdődik. 

A Mosóczy-telepi református egyházközségben szombaton 11 órától vallásórát tartanak a gyermekeknek. Vasárnap 10 órától és 18 órától tartanak istentiszteletet. Kedden 10 órától csigakészítéssel egybekötött reggeli áhítatot tartanak, amit mellékfoglalkozásként tartanak a gyülekezet tagjai. Csütörtökön 18 órától gyülekezeti bibliaórát tartanak. 

Az erdőhegyi református egyházközségben a megszokott rend szerint vasárnap 10 és 16 órától tartanak istentiszteletet. Vadászon a vasárnapi istentisztelet 12 órakor kezdődik. 

A feketegyarmati református egyházközségben a vasárnap délelőtti istentisztelet 10.30-tól kezdődik, a délutáni istentiszteletre 18 órakor kerül sor. Ágyán a vasárnapi istentisztelet 12 órától kezdődik. 

A borosjenői református egyházközségben vasárnap 11 órától Pankotán, 9 órától és Borossebesen 14 órától tartanak istentiszteletet. 

A nagyzerindi református egyházközségben vasárnap 10.30-tól és Bélzerinden 13 órától tartanak istentiszteletet. 

Az aradi evangélikus-lutheránus templomban vasárnap 10 órától magyar, 11.30 órától német nyelvű istentiszteletet, csütörtökön 18 órától bibliaórát, szombaton 10.30 órától vallásórát tartanak. A parókia Facebook-oldalán naponta 10 órától áhítat követhető.

A fazekasvarsándi evangélikus-lutheránus gyülekezetben pénteken 16.30 órától kátéóra, 18 órától ifjúsági bibliaóra, vasárnap 11 órától istentisztelet következik.

A simonyifalvi evangélikus-lutheránus egyházközségben ma 15 órától kátéóra, 17 órától tiniklub, szombaton 11 órától vallásóra következik. Vasárnap 10 órától Simonyifalván, 15 órától Apatelken, 17 órától Pankotán kezdődik az istentisztelet. Szerdánként, a parókián 18 órától bűnbánati alkalom.

Az arad-belvárosi baptista gyülekezet vasárnap reggeli imaóráján Horváth Sándor és Kürti Szabolcs szolgálnak. Ezt követően a „megreformált gondolkodás” kérdését taglalja Simon András lelkipásztor és Kiss László karvezető igeszólása. Az istentiszteleten remek eseményre kerül sor, ugyanis a korábban bemerített idős atyafi veje, Papp Sándor is eldöntötte, hogy ott szeretne lenni a menny dicső országában. Erre a kivételes alkalomra szeretettel várják az aradi magyarokat! Az esti istentiszteleten folytatódik a második korinthusi levél tanulmányozása. Az alkalmi szolgálatokat Szűcs Norbert vezeti.

 

Krassó-Szörény

Családpasztorációs munkatársak találkozója Resicabányán

Április 13-án, szombaton a resicabányai Szentháromság plébánián tartják a családpasztorációban részt vevő munkatársak és családok találkozóját. A programban délelőtt kirándulás szerepel, délután megbeszélésre kerül sor.

 

Temes

Ifjúsági programok

Az Egyházmegyei Ifjúsági Központ előzetesen kiadott pasztorális tervének megfelelően, a programok a következők: április 18-án ifjúsági szentségimádás a Szent György-székesegyházban 20 órakor. Április 20-án ministránstalálkozó a Marosi Főesperesség fiataljainak Temeshidegkúton. Április 20-án horvát nemzetiségű fiatalok találkozója Kengyeltón. Április 20-án a Temesi Főesperesség magyar fiataljainak a találkozója a Schönstatti Mária-nővérek közösségi házában, Temesváron. Április 27-én cseh nemzetiségű fiatalok találkozója Dunaszentilonán.

A Vino și vezi (Jöjj és lásd!) kollégium pasztorális programja

2024. április 15. – Film és mozifórum 20–21.30 óra között. Április 22. – szentmise egyetemistáknak 19.30–20 óra között. Ugyancsak április 22-én szórakoztató est (játékok, színház, karaoke) 20–21.30 óra között. Helyszín: Temesvár-erzsébetvárosi szalvatoriánus rendház, 1 Decembrie utca 1. szám.

Megáldják a felsőbencseki templomot

Pál József Csaba megyés püspök április 14-én, vasárnap 15 órakor ünnepi szentmise keretében megáldja a nemrégiben felújított felsőbencseki templomot. Az újszentesi plébániához tartozó egyházközség templomát Máthé Lajos helyi plébános irányításával, a Temesvári Római Katolikus Püspökség, a Vallásügyi Államtitkárság és a Temes Megyei Tanács, valamint a plébánia anyagi támogatásával újították fel.

Az egyházmegyei pasztorális tanács gyűlése

Április 15-én, hétfőn 10 órakor a Temesvári Püspökségen Pál József Csaba főpásztor megbeszélésen vesz részt az egyházmegyei pasztorális tanács tagjaival.

Bibliakör a Püspökségen

Pál József Csaba megyés püspök kezdeményezésére fiatal felnőtteket tömörítő bibliakör alakult a Temesvári Püspökségen. A találkozókat lehetőség szerint minden hónap első és harmadik csütörtökjén 19 órai kezdettel tartják. A következő alkalomra április 18-án kerül sor.

Pontifikális szentmise a Kolping egyesület tagjainak

A temesvári Szent György-székesegyházban április 20-án, szombaton 18 órakor Pál József Csaba megyés püspök szentmisét mutat be német, magyar, román és angol nyelven a Kolping egyesület tagjainak. 

Szentségimádás a temesvár-újkissodai templomban

Márciussal kezdődően a temesvár-újkissodai plébániatemplomban Jäger Béla helyi plébános vezetésével minden csütörtökön a 18 órakor kezdődő szentmise után szentségimádásra kerül sor, amelynek témája Jézus Szentséges Szíve. 

 

 

 

 

Hozzászólások