Az örökmozgó Almási Vince megpihent

2024. április 11. 15:25 (csütörtök) /

Almási Vince halálhíre megrendítő mindazoknak, akik ismerték, becsülték, szerették. 1949. január 22-én született Kisiratoson és 75 éven át meg is maradt szülőfaluját szerető, szülőfalujáért élő kisiratosinak. A tanári pályát választotta, s ez egy időre elsodorta a hazai tájakról. 

1980-tól újra „otthon” testnevelőtanár-igazgató, illetve fő közbenjáró Kisiratos termálstrandjáért. Kirándulásokat szervezett a gyermekeknek, kosárlabdacsapatot hozott létre, röplabdázni tanította a diákokat. Kezdeményezője és alapító tagja lett a Pro-Ki-Dor Kulturális Egyesületnek, a Máltai Háznak, az önkéntes tűzoltóságnak, a Nyugdíjasklubnak és a Gazdakörnek. 1994-től Kürtös alpolgármestereként dolgozott, 2003-ban falugyűlésen indítványozta Kisiratos különválását Kürtöstől. 2004. április 7-én Kisiratos visszanyerte a községi rangot, polgármestere Almási Vince lett. Ezt a tisztséget három mandátumon át, 2016-ig töltötte be. A hosszú évek során szerzett vezetői tapasztalatot az RMDSZ Arad Megyei Szervezetében 2012 és 2016 között a Megyei Önkormányzati Konferencia elnökeként is hasznosította. 

Kemény, kitartó, szívós munkájában mindig a közösségi érdek volt a legfontosabb. Az ő segítségével újították fel, korszerűsítették a polgármesteri hivatalt, a kultúrházakat, építették meg a sportpályát, felépült a turisztikai központ. Kezdeményezője volt a Páter Godó Mihály-mellszobor és a Világosi Fegyverletétel-emlékmű elhelyezésének. A helyi kultúrára és az anyaországi kapcsolatokra is figyelt. Sikeres pályázatok hosszú sora fűződik a nevéhez, a vezetése alatt Kisiratos elnyerte az Arad Megye Kulturális Központja címet.

A hagyományok tisztelete, ápolása nélkül nem tudta elképzelni a jövőt. Polgármestersége alatt néptánccsoport, citerazenekar alakult. 2001-ben indította útjára a Kisiratosi Falunapokat és ő volt a kezdeményezője a 2016-ban befejezett Kisiratosi Magyar Értéktár elkészítésének.

Elkötelezettsége, az elvégzett munka nem maradt észrevétlen. 2009-ben az RMDSZ Ezüst Fenyő díjjal tüntette ki, 2016. október 23-án pedig magyar állami kitüntetést, a Magyar Érdemkereszt Emlékdíjat vehette át. Mindezekkel együtt mégis azt tartotta a legtöbbre, hogy 2018. július 22-én Kisiratos Tanácsa a Község Díszpolgára címet adományozta neki. 

Búcsúzunk tőled, drága barátunk, harcostársunk. Jó magyar ember voltál, abból az egyenes derekú, soha meg nem hajló fajtából. Távozásod olyan űrt hagy, amit lehetetlen betölteni.

Az RMDSZ Arad Megyei Szervezete

 

*

A felsoroltak mellett a Nyugati Jelen elkötelezett barátja volt, szinte éjjel-nappal rendelkezésünkre állt, bármikor friss hírekkel szolgált. Legutóbb március 7-én találkozhattak vele Aradon olvasóink, amikor Brauch Magda és Jámbor Ilona közös könyvbemutatóján Almási Vince és kis csapata magyar nótákkal szórakoztatta a közönséget. Hozta a jó hangulatot, s még egy verssel is köszöntötte nőnap alkalmából a jelenlévő hölgyeket. Köszönet érte, és mindazért, amit élete során a magyar közösségért tett. 

Jó lelke és jó kedélye legyen kísérője csillagútján.

Nyugati Jelen

 


A Nyugati Jelen hűséges olvasója és barátja, az örökmozgó Almási Vince megpihent, szívünkben örökké élni fog

Hozzászólások