Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Hétfõ, 2020. április 06., 14.31
Haász Tibor idén is fejleszteni akar

A jó gazda mindenre, mindenkire gondol

Írta: Balta János
2014. január 20., 15.44 Hétfõ / Arad

Haász Tiborral, a Simonyifalvát, Vadászt és Bélzerindet is magába foglaló Tőzmiske község polgármesterével a mögöttünk lévő évet értékeljük, az előttünk álló időszak terveit vesszük számba.

 

– Polgármester úr, infrastruktúra fejlesztés terén az elmúlt évben sikerült-e előrelépni?

– Az elmúlt időszakban utcákat korszerűsítettünk. Simonyifalván a Király-köz, Tőzmiskén a tömbház és a sportpálya melletti utcát, illetve a sportpálya utcáját korszerűsítettük, míg Vadászon a megyei rangú úttól az ortodox templom előtti utcára, a déli oldalon lévő artézi kútig húzódó utcára sikerült aszfaltburkolatot húzni, összesen 2,8 kilométer hosszúságban, mintegy 410 ezer lej ráfordítással. Ami a legfontosabb, a korszerűsítéseket önerőből tudtuk megvalósítani. Ugyancsak tavaly, a simonyifalvi Simonyi Imre Általános Iskolában korszerű, vízöblítéses illemhelyeknek, illetve mosdóknak helyt adó épületet emeltünk, rendeztünk be 80 ezer lej beruházással. A Vadászi Általános Iskola épületének tavaly megvalósítottuk a hőszigetelését, vízelvezető csatornákat építettünk, új kerítés készült bejárati kapukkal együtt. Az udvar rendezése is megtörtént, betonjárdák, zöldövezet, bekerített sportpálya is épült, mintegy 200 ezer lej ráfordítással. Ugyanebben az időszakban, a Tőzmiskei Általános Iskolában is épült a simonyifavinál nagyobb, korszerű illemhelyeknek és mosdónak helyt adó épület, mintegy 120 ezer lej ráfordítással. Bélzerinden felújítottuk a vízüzemet, ahol a fémből készült, sok helyen meghibásodott vízvezetéket műanyag csövekre cseréltük, a szivattyúházon is elvégeztük a szükséges nagyjavításokat, hőszigeteltük, a kútnak a fedőlapján is elvégeztük a hőszigetelést, önműködő rendszert építettünk ki. Az itteni beruházás összértéke 98 ezer lej, a legutóbb végzett munkálatok kivételével, aminek az értékét még ki sem számolta a kivitelező. Tavaly a simonyifalvi sportcsarnokba is vásároltunk egy automatikus kosárlabda palánkot, amit edzéseknél igen jól lehet használni. Ugyancsak tavaly, a 4 település utcáin összesen 120 ezer lej értékben zúzott követ terítettünk szét, egyengettünk el, de a vadászi román nyelvű óvoda udvarát is parkosítottuk, játszóteret hoztunk létre, elrendeztük a területet. A tőzmiskei iskola és óvoda is új kerítést kapott a mögöttünk lévő időszakban. Ugyancsak tavaly a simonyifalvi, valamint a tőzmiskei ravatalozó kápolnákba hűtőfedővel ellátott ravatalozó ládákat vásároltunk, 6 ezer euró értékben. Az említett fejlesztések nagyobb része saját erőforrásból készült, de a megyei tanácstól is kaptunk e célokra 460 ezer lejt. Térfigyelő kamerákat szereltünk fel minden településre az iskolák, illetve a közintézmények biztonságának a növelése érdekében.

– Utóbbiak előmozdították a községbeli bűnözés mérséklését?

– Véleményem szerint a működő térfigyelő kameráknak a tudata elbátortalanította az addigi tetteseket, akik jobban meggondolják a betörés vagy a lopás elkövetését. Annál is inkább, mert a kamerák segítségével a rendőröknek sikerült a legtöbb bűntényt felgöngyölíteniük, ami azt jelenti, a jelzett kamerák nemcsak a bűntények kiderítésében, hanem a megelőzésben is hasznosak.

– Mit tettek a települések arculatának javításáért?

– Arra elég sokat költöttünk, ugyanis év közben 3-4, erre szakosodott alkalmazott vágta a füvet, tartotta tisztán a településeket és a temetőket.

– A kultúrát milyen módon támogatták?

– Minden településen megtartottuk, és idén is megszervezzük a falunapokat vagy a helyi szinten falunapnak megfelelő rendezvényeket. Ugyancsak tavaly, a simonyifalvi Leveles, valamint a tőzmiskei román néptánc együttes is új ruhát kapott, de az önkormányzat fizeti az együttesek koreográfusait is.

– Mit terveznek idén?

– Vadászon már elkezdődött a két ravatalozó kápolnának az építése, egyik a református temetőben, a másik az ortodox templom kertjében kapott helyet. Ezen kívül további utcaaszfaltozásokat tervezünk, de a vezetékes vízhálózatot is szeretnénk használatba adni egy, az új kormány által elvárt PNDL (a településfejlesztést támogató országos terv) átdolgozott pályázat segítségével, amibe viszont, községi szinten 6 kilométernyi utca leaszfaltozását is belefoglaltuk. Ha jóváhagyják a pályázatot, a saját pénzünkkel kiegészítve, 9-10 kilométernyi utcára kívánunk aszfaltburkolatot húzni. Idén Bélzerinden is szeretnénk valamennyit aszfaltozni, noha e település utcáinak a fele aszfaltburkolattal rendelkezik. Ezen túlmenően itt is szeretnénk megépíteni egy, a falu lélekszámához mért kisebb, de a kor követelményeinek minden tekintetben megfelelő ravatalozó kápolnát.

– Gondolja, hogy e kormánytámogatást az ellenzéki önkormányzatok is megkaphatják?

– Ez jó kérdés, magam is elgondolkoztam rajta, hogy az újra történő benyújtáshoz szükséges pénzt ráfordítjuk, de mi lesz, ha nem kerül majd, aki rábólintson. Szerintem viszont be kell nyújtani, mert így legalább van esély a támogatásra. Ha idén Vadászon befejezzük a két ravatalozó kápolna építését, infrastrukturális tekintetben a község ellátottsága megfelelő lehet.

– Mit lehet tudni az idei költségvetésről?

– A költségvetési mutatókból ítélve bizonyos szempontból a tavalyinál jobbnak ígérkezik. Hozzá kell tennem, a mutatók egyelőre csak 80%-ra vonatkoznak, de azok nem rosszak.

*

A Haász Tiborral megejtett beszélgetést a községben tett körút követte, melynek során Jakab Károly főgondnok társaságában meglátogattuk a vadászi református temető bejáratánál épülő ravatalozót, amelyik egy nagyteremből, egy illemhellyel ellátott korszerű mosdóból, valamint szertárból áll. Miután az épület elkészül, az önkormányzat egy fedett teraszt építettet elé, hogy a temetési szertartás résztvevőit védje az időjárás viszontagságaitól. Az épület mögött már megépült a mosdó és illemhely emésztője. A kedvező időjárást kihasználva, a kivitelező folytatja a munkát. Innen a bélzerindi vízműhöz látogattunk, ahol a polgármester részletesen beszámolt a felújítási munkálatokról, amelyek során nemcsak a vezetékrendszert, hanem a szivattyúkat is felújították, automata működésre állították be. A szivattyúházat azért szigetelték el, hogy télen megspórolják az elfagyás veszélye miatti fűtést – érvelt jó gazda módjára Haász Tibor polgármester, aki rendkívüli figyelmet szentel arra, hogy a község minden települése, felekezete és nemzetisége közművelődési szempontból is érezze az igényeire való odafigyelést, arányának megfelelően részesüljön a közjóból, a községi legelőknek a hasznából.

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu