Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Hétfõ, 2021. június 21., 04.29
Beszélgetés Rátoni Csaba dévai református lelkésszel

A lényeg megmaradt

Írta: Gáspár-Barra Réka
2021. február 25., 18.33 Csütörtök / Hunyad

A dévai református egyházközségben február derekán tartották az egyetemes imahetet, vasárnap pedig sor kerül a kerek évfordulójukat ünneplő házaspárok köszöntésére. Az élet tehát nem állt meg. A világjárvány ugyan sokféle változást hozott, de a lényeg megmaradt – véli Rátoni Csaba dévai lelkipásztor, akit az elmúlt év tapasztalatairól, az egyházközség idei terveiről kérdeztünk.

 

– A tavalyi esztendő még lendületesen indult. Első ízben városi szinten ökumenikus imahetet szerveztünk, amelyen különböző vallású lelkészekkel, hívekkel együtt hirdethettük, hallgathattuk Isten megtartó evangéliumát. Ezt a hagyományt szűkebbre fogva ugyan, de idén is sikerült megtartani az egyetemes imahét keretében. Gyülekezetünkbe 2019-ben vezettük be, hogy minden hónapban egy korosztályra, gyülekezeti rétegre fókuszálunk. Így tavaly is februárban a házasság hónapjában megünnepeltük a kerek évfordulós házaspárokat, köszöntöttük őket a templomban és meghitt vacsorán vehettek részt a Melite Gyülekezeti Házban. Idén is szeretnénk megtartani ezt a szép hagyományt. Épp e hét végén, február 28-án köszöntjük a templomban a házaspárokat.  Visszatérve a tavalyi esztendőre, márciustól beállt a nagy változás, az istentiszteletek is online felületre költöztek, a közösségi alkalmak egy időre teljesen megszűntek.

Hogyan élte ezt meg a gyülekezet?

– Azt mondhatom, hogy szépen sikerült alkalmazkodni az új helyzethez, felfedezni benne Isten különleges ajándékát.  Sok idős gyülekezeti tagunk készített magának facebook oldalt, hogy bekapcsolódhasson az istentiszteleti alkalmakba. Igyekeztünk az online felületen is bátorító igéket, gondolatokat megosztani. Az istentiszteletekbe is nagyon sokan bekapcsolódtak, olyanok is, akik korábban nem jártak templomba, de tavaly március óta rendszeresen követik alkalmainkat az online felületen. Az első élőben közvetített istentiszteleten, tavaly márciusban 9000 követőnk volt. Ez persze nem jelenti azt, hogy mindannyian végighallgatták az igehirdetést, de ennyien kattintottak a felületre. Bár nekem is időmet, energiámat emészti fel a virtuális világgal való ismerkedés, úgy vélem, sokak számára ez egy valós lehetőség arra, hogy bekapcsolódjanak az egyházi életbe. Természetesen a személyes találkozást nem helyettesíti. Nagy igény van erre. Számomra a legnehezebb a húsvéti istentisztelet megtartása volt, amikor egyedül voltam a szép templomunkban és üres padokra tekintve hirdettem az igét. De lélekben sokan együtt voltunk akkor is. A gyülekezeti tagok gyakran kerestek meg telefonon, egymás közt is tartották a kapcsolatot, megosztva félelmeiket, örömeiket vagy akár lelki olvasmányélményeiket.

– Nyáron egy kicsit lazult a helyzet. Sikerült-e valamelyest visszazökkeni a megszokott gyülekezeti életbe?

– Részben. Úgy gondolom, hogy az egészségbiztonsági előírások betartása továbbra is nagyon fontos. Felelősek vagyunk egymásért, ha valamit szervezünk, akkor mindazokért, akik eljönnek az eseményre. Ezért sok betervezett rendezvényről le kellett mondani. De tartottunk pár napos IKE-tábort és a gyermekek vakációs bibliahetét is megszerveztük. Természetesen betartva a szabályokat, de ez nem jelentett akadályt az együttlét örömének megélésében.  Jó élményt jelentett az adventi időszak is. Más esztendőkben ilyenkor torlódnak az események. Ami persze jó és örvendetes, de tavaly igazi ajándékként élhettük meg ebben az időszakban az elcsendesedést, a lélekre való figyelést. Megszólítottunk néhány gyülekezeti tagunkat, hogy a családban tartott adventi áhítatott az online felületen is osszák meg. Sokan örömmel kapcsolódtak be. Volt, aki azt mondta: ő ezt nem tudja bevállalni, de többen maguktól jelentkeztek, hogy szeretnének részesei lenni ennek a kezdeményezésnek. Úgy gondolom, egy-egy család mécses lehet a közösségben, megmutathatja, hogy így is lehet élni, ez is egy áldott lehetőség. Több száz ember nézte meg a húsz családi áhítatot és ezáltal Isten kegyelméből épültek, gyarapodtak.

– A közösségi élet virtuális síkra terelődésének idején sok gyülekezetben az építkezésekre fókuszáltak. Déván történt-e előrelépés e téren?

–  Meggyőződésem, hogy Isten szereti azt, ami szép, ezért a ránk bízott földi javakat gondoznunk kell, adott esetben építeni, javítani. De ez a törekvés nem mehet a lelki élet rovására. Úgy gondolom, a kettőnek szépen együtt kell haladnia. A mi gyülekezetünkben is történtek építési, javítási munkálatok a tavalyi év során. A Melite Gyülekezeti Ház udvarát sikerült lekövezni, a falán emléktáblát helyeztünk el az építtető lelkész és gyülekezeti tagok emlékére. A segédlelkészi lakás hátsó részét leszigeteltük, bevezettük a központ fűtést. A templomunkban teljes javításon esett át az orgona, kicserélték a motorját, így Lengyel Izabella kántornőnk vezetésével még ékesebben dicsérhetjük az Urat. A templomban kijavítottuk a beázott falat is. A parókián is javítást, bővítést eszközöltünk,  beépítettük a tetőteret. Közben elkészültek a marosnémeti, A kategóriájú műemléktemplom helyreállítási tervei. Reményeink szerint a kivitelezéshez sikerül idén támogatást szereznünk. Egyszóval igyekeztünk a ránk bízott anyagi javakat is megfelelően kezelni. Mindezért Istené a dicsőség.

– Idénre mik a tervek?

– Az év eleji presbitergyűlésen, illetve a közgyűlésen is elmondtam: meglátásom szerint nehéz és különleges év áll a hátunk mögött. Sok minden megváltozott. De meggyőződésem, hogy a lényeg megmaradt. Hiába zárták be a templomokat, az Isten igéje tovább szólt és szól. Sok mindenről kiderült, hogy fölösleges teherként hordozzuk magunkkal. Ezektől tudatosan meg kell szabadulnunk. Az elmúlt évben nagyon leegyszerűsödtek a temetések. Kevesen jöhettek el, elmaradt a tor.  Most már valamelyest lazultak a szabályok, de azt látom, hogy egyre inkább csak az jön el a temetésre, akinek tényleg fontos. És Isten vigasztaló igéje itt sem halkult el egyetlen pillanatra sem. Ezért az elmúlt évet úgy értékelném, hogy a lényeg, az Isten igéje megmaradt. Ezt kellene minél tudatosabban megéljük az idén. A gyülekezeti alkalmakat is szeretnénk megtartani, lehetőséghez mérten. Már megvolt az egyetemes imahét ökumenikus jelleggel, vendég lelkipásztorokkal, vasárnap köszöntjük az évfordulós házaspárokat.  Remélhetőleg nyárára lehet ismét egyhetes IKE és gyerektábort szervezni.  Építés terén pedig elérkeztünk a temető rendbetételéhez. Szeretnénk pontosan feltérképezni a sírokat, rendbe tenni a sétányokat és egy egészen új ravatalozó-kápolnát tervezünk a temető északi felén megépíteni. A hangsúly azonban a lelki életen kell maradjon. Gyülekezetünk most már rendelkezik egy 9 személyes mikrobusszal. Ezzel szeretnénk besegíteni az idős testvéreinknek, hogy eljuthassanak a gyülekezeti alkalmakra, istentiszteletekre. A világjárvány még inkább nyilvánvalóvá tette, hogy jó együtt lenni, egymásnak örvendezni és hálát adni mindenért, amink van.

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu