Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Hétfõ, 2021. január 18., 15.07

A magyar közösség képviselőivel találkozott Dominic Fritz polgármester

Írta: Pataki Zoltán
2021. január 13., 17.37 Szerda / Temes

Dominic Fritz meghívására, január 12-én, kedden öttagú magyar küldöttség járt a Temesvári Városházán, akik bemutatták a helyi magyar közösség helyzetét, legfontosabb programjait és elvárásait az új polgármesternek. A fontos találkozón részt vett Tamás Péter, Magyarország tb. konzulja, Molnár András, a Temes Megyei RMDSZ elnöke, dr. Erdei Ildikó, a Bartók Béla Elméleti Líceum igazgatója, Farkas Imre vállalkozó, volt alpolgármester és több civilszervezet képviseletében Kása Zsolt közgazdász, projektmenedzser.

A temesvári magyar intézmények és civilszervezetek egy közös beadványban foglalták össze elképzeléseiket és fontosabb programjaikat, valamint a Városházával kapcsolatos elvárásaikat, amelyeket Dominic Fritz polgármester a találkozó előtt áttanulmányozott. A Városházán járt magyar küldöttség tagjai egyhangúan jó hangulatúnak és sikeresnek ítélték meg a keddi találkozót, kiemelve a polgármester nyitottságát, és hangsúlyozva, hogy igazi párbeszéd alakult ki a felek között.

„Nagyon sikeresnek ítélem ezt a találkozót – nyilatkozta a sajtónak Tamás Péter tb. konzul –, elsőként a mi szempontunkból, ahogyan röviden és konkrétan  elmondtuk a kéréseinket, megvédtük a beadványunkat. A polgármester ezt végighallgatta, utána ő is elmondta a beadványunkhoz kötött véleményét és a találkozó végére párbeszéd is kialakult. A polgármesterről alkotott benyomásom nagyon pozitív, nem hazudtolja meg német komolyságát és jó szervező készségét. Türelmet kért a konkrét projektekkel kapcsolatban, mert a Városháza egész struktúráját át akarja szervezni. Azért szó esett mindenről, a magyar iskolától a színházig és a Művész moziig, előhoztuk a Temesvár–Szeged vasúti összeköttetést és kerékpárutat, a Temesvári Magyar Napok pénzbeli támogatását és ő minden témához hozzászólt.”

 

Molnár András, a Temes Megyei RMDSZ Szervezet elnöke szerint jó hangulatú párbeszéd folyt a Városházán, a magyar küldöttség egyenrangú tárgyalófélnek bizonyult a polgármesterrel. „Mi adtuk be a legterjedelmesebb és legátfogóbb anyagot a temesvári kisebbségek közül, és úgy láttam, hogy ezt jó néven vette, jó kiindulópont lesz az együttműködésre. Bemutattam a temesvári és a Temes megyei magyarságot, a számok tükrében, honnan indultunk és hol állunk. Elmondtam, hogy vannak politikai pártjaink és civilszervezeteink, szervezünk rendezvényeket, de mindenki azért dolgozik, hogy a nemzeti identitásunkat megőrizzük, a  közösségünket fejlesszük és úgy tűnt, hogy ő ezt támogatja.”

 

„Számomra nyilvánvaló volt, hogy a polgármester a magyar közösség szerepét elismeri, kifejezte hitét, hogy egy olyan közösségről van szó, amelyik értéket alkotott és jól szervezett – nyilatkozta a találkozó után dr. Erdei Ildikó. – Én az intézményeinkről beszéltem, az óvodákról, az iskolákról, a magyar színházról, de megemlítettem az Új Ezeredév Református Központot, a magyar nyelvű sajtót és beszéltem a civilszervezetekről és a Civil Tanácsról. Elmondtam, hogy az intézmények és civilszervezetek fő célja az identitásunk és hagyományaink megőrzése, a közösség fejlesztése és ezek az ő számára is fontos értékek. Az én olvasatomban a polgármester azt szeretné, hogy a magyar közösség, megőrizve identitását, legyen nyitott, és a többi kisebbséggel együtt legyenTemesvár nagy közösségének része. A mi speciális kéréseinket nem külön szeretné kezelni, hanem integrálni abba az elképzelésbe, ahogyan ő látja a város jövőjét.”

 

Farkas Imre volt alpolgármester a Városházán működő kisebbségi irodáról és a Kisebbségi Konzultatív Tanácsról beszélt a találkozó során. „Óhajunkat tolmácsoltam,  hogy szeretnénk ezeket bővíteni és aktívabban részt venni ezeknek a kisebbségi intézményeknek a tevékenységében. A polgármesternek az elképzelése a kisebbségekről: az identitásunkat és a kultúránkat megtartva legyünk a temesvári közösség szerves része. Az ő elképzelése szerint a kisebbségi iroda a kapcsolattartás eszköze lesz a kisebbségekkel és Kisebbségi Konzultatív Tanácsnak valóban csak konzultatív szerepe lesz. Ő azt szeretné, hogy a kisebbségek bekerüljenek a város vérkeringésébe, úgy fogalmazott, hogy nem akar falakat építeni a kisebbségek köré” – nyilatkozta Farkas Imre.

 

Kása Zsolt bemutatott három projektet a polgármesternek, amelyek a magyar közösség számára kiemelkedő fontossággal bírnak: Temesvári Magyar Napok, Temesvári Eurorégiós Színházi Találkozó (TESZT) és a Bánsági Magyar Napok. „Az igény is felmerült, hogy ezeket a projekteket a város támogassa. A polgármester szeretné átalakítani a támogatási rendszert, nyílt rendszerű támogatást javasolna. Mi szívesen megméretkezünk a projektjeinkkel nyílt versenyen, azzal a feltétellel, hogy a verseny igazságos llegyen, érezze úgy mindenki, hogy az nyert, akinek a legjobb rendezvénye volt” – nyilatkozta Kása Zsolt projektmenedzser.

 

A találkozó során szó esett a Városháza honlapjának magyar nyelvű változatáról, amelynek létrehozásában segítenének a magyar közösség képviselői, a Városháza információs irodájában elhelyezett magyar nyelvű szórólapokról, a magyar közösség számára az otthonosság érzetét keltő magyar feliratokról, amelyek jelenleg hiányoznak a városból. A magyar küldöttség megajándékozta Dominic Fritz polgármestert Szekernyés János A magyarság emlékjelei a Bánságban című többnyelvű kötetével, a Székely László műépítész fő munkáit bemutató fotóalbummal és Delesega Gyula Temesvári kalauz című kézikönyvének román kiadásával.

A polgármester végül azt javasolta, hogy mintegy két hónap múlva találkozzanak újból, addig a magyarság képviselői dolgozzanak ki 2-3 olyan projektjavaslatot, amelyek illeszkednek a jelenlegi városvezetés kisebbségekkel kapcsolatos koncepciójába.

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu