Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Vasárnap, 2021. október 24., 19.20
Ünnep Déván Piskin, Vajdahunyadon

A szabadság titka a bátorság

Írta: Gáspár-Barra Réka
2008. március 16., 19.00 Vasárnap / Hunyad

– Ha volna népünknek olyan nemzeti ünnepe, melyet a világ bármely sarkában élő román a magáénak érezne, akkor úgy szeretném azt megünnepelni, ahogyan ma március 15-én ünnepelnek a magyarok itt Hunyad megyében és szerte a nagyvilágban – mondta köszöntőjében Mircea Moloţ, Hunyad megyei tanácselnök, a dévai református temetőben felállított obeliszknél tartott koszorúzás alkalmával.

Véleményét osztotta Dan Pricăjan prefektus, Nicolae Schiau vajdahunyadi, Petru Păun Jura piski polgármester, illetve Ioan Inişconi, demokrata liberális párti dévai alpolgármester is, aki hozzátette: a hősök emléke előtt nem évente egy nap kell tisztelegni, hanem a mindennapokban tanúsítva hozzájuk méltó magatartást.

A Hunyad megyei magyar közösség méltóképpen ünnepelt szombaton is, de az ünnepi beszédek, előadások, koszorúzások nem üres szónoklatok sora volt, hanem tartalmas, akár objektívnek is nevezhető felelevenítése a múltnak, a kemény munkával elért megvalósításoknak és reménységgel teli jövőbetekintés, amelyben csak a kellő mértékben volt jelen az aktuális politika.

A rendezvénysorozat hagyományaihoz híven a Piski csata emlékére állított obeliszknél kezdődött, ahol Tóth János helybeli plébános köszöntötte elsőként az egybegyűlteket, hangsúlyozva, hogy a szabadság nem elsődleges célja az embernek, hanem eszköz valami értékesebb, nagyobb cél elérésére. Periklészt idézve mondta: a boldogság titka a szabadság, a szabadság titka a bátorság, azt tenni, amit az ember helyesnek tart. E gondolathoz szervesen kötődtek a további felszólalások is. Dézsi Attila alprefektus röpke történelmi visszatekintés nyomán arra buzdította az egybegyűlteket, hogy a piski csatában küzdők példáját követve, ki-ki sikerrel vívja meg a mai csatáját egyéni és közösségi vonatkozásban egyaránt. Winkler Gyula Kossuth Lajost idézve utalt a 160 év távlatából még mindig aktuális feladatra:  Nekünk most azon egyszerű feladat jutott, hogy a mozgalmakat bölcsen vezessük, s azon kell lennünk, hogy a gyeplő kezeink között maradjon, mert eddig alkotmányos úton haladtunk és erre kell törekednünk ezután is, hogy senki ne engedje magát túlhaladni a megadott vonalon, de addig a vonalig mindent (meg kell tenni)!

A bukaresti magyar nagykövetség részéről végül is a beharangozás ellenére nem Terényi József nagykövet érkezett a Hunyad megyei ünnepségsorozatra, hanem Bogár Ferenc, gazdasági attasé, aki immár negyedik alkalommal ünnepel együtt az itteni közösséggel. Neki jutott a feladat, hogy tolmácsolja Gyurcsány Ferenc magyar miniszterelnök levelét. A román kormányfő gondolatait valamennyi helyszínen Dézsi Attila alprefektus olvasta fel.

Olyan nagy dolog a szabadság?

A rendezvénysor fénypontja, immár szintén hagyományosan, a dévai Téglás Gábor Iskolacsoportban megtartott ünnepség volt. A szép számban jelen lévő vezető RMDSZ politikusok mindenekelőtt Winkler Gyula

EP-képviselő, helyi és megyei méltóságok ezúttal rendkívül pozitívan értékelt gesztust tettek és csupán jelenlétükkel üdvözölték a diákságot illetve a népes közönséget, jelezve, hogy az iskolaközösség ezután is számíthat támogatásukra, de az ünnep itt, ma a történelemről és a fiatalokról szól. Talán e gesztusnak, talán a kifogástalan ünnepi műsornak köszönhetően, de mindenképpen első alkalom volt a fiatal tanintézmény életében, hogy a műsor ideje alatt a légy zümmögését is hallani lehetett…

Tény, hogy a Májai Varga Tünde, magyar szakos tanárnő által összeállított ünnepség, melyben kollegák és diákok részéről jövő minden alkotó ötlet helyet kapott, egyszerűen lenyűgözte a közönséget. A történelmi játék címében szereplő kérdés: Olyan nagy dolog a szabadság? – már egyértelműen utalt a tartalomra. Bő egy óra alatt szem- és fültanúi lehettünk a honfoglalásnak, az Árpád-házi királyok megkoronázásának, felelevenedett a tatárjárás rémsége, a Hunyadiak kora, Rákóczi  és a végvári vitézek élete, majd lelassult a történelmi forgatag és méltósággal vonultak végig a színpadon a márciusi ifjak.

Mindez a hagyományos vers- és szövegrészletek eredeti ötvözésén túl népi gyermekjátékok, nagyszerűen előadott dramatizált jelentek során jutott kifejezésre, miközben az iskola kórusa, illetve a kibővült Szikla együttes korabeli dalokkal, népdalfeldolgozásokkal, sőt mai slágerekkel tökéletes zenei aláfestést biztosított.

A történelmi „galopp” a XIX. század végéhez közeledve a korra jellemzően kicsit összekuszálódott: egybefonódva tárta fel az 1848-49-es forradalom végét, a világháború borzalmait, 1956-ot, az ezt követő időszakra jellemző lelki terrort. A végkicsengés azonban optimista volt: a magyar néplélek hittel, reménységgel telve újra és újra feltámad, bízva a szabadság, az igazság  győzelmében. 

E győzelemnek egyik kézzel fogható bizonyítéka épp a szombaton együtt ünneplő  iskolai közösség volt, melynek soraiban a helybeli diákok, szülők, pedagógusok mellett ott álltak az Erdély számos csücskéből ideszármazott fiatal tanárok, a Szent Ferenc Alapítvány által felkarolt diákok,  a közösség politikai képviselői, a városi elöljárók, sőt az anyaország képviseletében a nagykövetség gazdasági attaséja mellett a szarvasi testvériskola népes küldöttsége is. És a fergeteges tapsot kiérdemlő előadás illetve a záró momentumot jelentő palotás után felcsendülő himnusz éneklése alatt valóban az összetartozás és a közös munka, megvalósítás öröme sugárzott az arcokról. Hiszen a régóta álmodott és immár benépesült iskola falai mindannyiuk munkáját rejtik.

A rendezvénysor a dévai református temetőben felállított obeliszknél folytatódott, illetve Schreiber István EMKE elnök elhelyezte az emlékezés koszorúit a Déván eltemetett református és római katolikus honvédek sírjánál.

Vajdahunyadon, a református templomkertben álló Petőfi szobornál gyűlt össze a hlybeli magyarság, illetve meghívottaik, emlékezni a 160 évvel ezelőtt történtekre, erőt meríteni az akkoriak bátorságából. A 6-os számú Iskola magyar tagozatos diákjai hagyományos irodalmi műsorral tették tartalmasabbá az ünnepséget.
Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu