Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Kedd, 2020. január 21., 12.46
Alkalmazott oktatástan-szeminárium Déván

A tudás kulcsa a megértésben rejlik

Írta: Gáspár-Barra Réka
2019. október 21., 17.45 Hétfõ / Hunyad

Tanulni is tudni kell! – erősítette meg a sokaktól megtapasztalt igazságot a hétvégén az Alkalmazott Oktatástan magyarországi alapítója és vezetője, Henczel Edit, aki kolléganője, Telekesi Judit társaságában érkezett Dévára, kétnapos tömör szeminárium keretében ismertetve az L. Ron Hubbard által kidolgozott, világszerte sikerrel alkalmazott tanítási, tanulási technológiát.

– Böjte Csaba atyával történt találkozásunk nyomán jöttünk el tavaly a dévai Szent Ferenc Alapítványhoz, hogy az alkalmazott oktatástannal segítséget nyújtsunk a tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek nevelőinek. Akkor fogalmazódott meg a kérés, hogy ezt a tudást a dévai magyar oktatási intézményben is átadjuk. Máthé Imola tanítónő, aki jelen volt a tavalyi képzésen, gyakorlatba is ültette az ott tanultakat és az eredmény nyomán ő is szorgalmazta egy újabb dévai képzés megtartását, immár a pedagóguskollégák számára. A kétnapos szeminárium szervezésében Szász-Barra Zsófia kisebbségi tanfelügyelő nyújtott segítséget – ismertette az előzményeket Henczel Edit.

A Téglás Gábor Elméleti Líceumban megtartott mozgalmas, sok-sok gyakorlattal tarkított szeminárium egyfajta diagnosztizálási és kezelési javaslatként értékelhető. Az előadó rögtön az elején rákérdezett a bajra: melyek azok a problémák, amelyek akadályoztatják a minőségi oktatást? A válaszra nem kellett sokat várni, a pedagógusok nagy egyetértésben sorolták a diákságra, illetve az oktatási rendszerre jellemző mindennapi gondokat: figyelemzavar, hiperaktivitás, türelmetlenség, szóbeli és tettleges agresszivitás, túlterheltség, tantervi túlzsúfoltság stb. És rögtön megerősítést kapott az a tény is, hogy mindez nem dévai vagy Hunyad megyei sajátosság. Ezek azok a gondok, amelyek országszerte és valószínűleg annak határain túl is jellemzőek. Henczel Edit azonban kijelentette: van erre megoldás. L. Ron Hubbert rendszerére hivatkozva ugyanis mindez néhány alapvető tanulási akadályra vezethető vissza és szép sorban kezelhető.

Elsősorban tisztázni kell a fogalmakat. Kezdve attól, hogy mit is jelent a tanulás, egészen addig, hogy mi is az irodalom, mi a matematika, mi a kémia vagy földrajz, és egyáltalán miért kell ezeket megtanulni. Továbbá magának a pedagógusnak kell tisztáznia, hogy mit is szeretne elérni egy-egy osztályban, egy-egy diákkal. Mit jelent a helyes értelemben alkalmazott kontroll: valaminek az elindítása, megvalósítása és befejezése. Mit jelent segíteni? Mit jelent a kommunikáció? Az információ célba jutása? Fontos továbbá az egyes tantárgyakon belüli kifejezéseket tisztázni, de néha hétköznapi szavakat is, amelyek egy-egy diák (vagy akár felnőtt) tudatába téves értelemmel épültek be, vagy egyszerűen ismeretlenek. – Abban a pillanatban, amikor a tanulás folyamán egy olyan fogalommal találkozunk, mely számunkra érthetetlen, elveszítjük a fonalat és innen tovább jön a lavina, a felsorolt sokféle tanulási nehézség, magatartás-zavar. A félreértett fogalmak pedig humoros helyzetektől valós katasztrófákig vezethetnek. Magyarországon már vannak olyan középiskolai tanárok is, akik az alkalmazott oktatástannal való találkozásuk nyomán hajlandók voltak akár több hetet rászánni bizonyos alapfogalmak tisztázására és ezzel jelentős eredményt értek el a tudásanyag átadása terén – hangsúlyozta Henczel Edit. Elmondta továbbá: a fogalmak tisztázásán túl rendkívül fontos tényező az alapos begyakorlás, hogy a tanuló biztos birtokosa legyen a tudásának. És mindenekelőtt azt kell tisztázni, hogy miért is tanulunk? Mi a célunk az elsajátítandó tudással, hiszen a problémák többsége alapvetően abból adódik, hogy a gyermek ott ül az iskolapadban és fogalma sincs, hogy miért. Ha szülőként, pedagógusként segítünk neki ezt megválaszolni, már szinte nyert ügyünk van.

A tanítás, tanulás folyamata tehát egészen egyszerű elvek, szabályok alkalmazása mellett az adott társadalmi, oktatási rendszerben lényegesen megkönnyíthető. Ehhez jelentős segítséget nyújthatnak a magyarországi alkalmazott oktatástan módszertani könyvei, tudáskulcs füzetei, melyekkel szintén megismerkedhettek a dévai szeminárium résztvevői.

S hogy két félnapos gyorstalpalás nyomán nem oldódhatott meg az oktatás minden gondja-baja, az biztos, de tény, hogy Henczel Edit és Telekesi Judit előadása sokat segített a diagnosztizálásban, konkrét kezelési javaslat született, amit alkalmazni lehet az egészségesebb, eredményesebb oktatási rendszer érdekében.

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image

Hozzászólt: Kristof Kata / Szombat, 2019. október 26., 08.53 Válaszoljál rá!

En is egy olyan előadáson hallottam először az Alkalmazott Oktatastanrol és L Ron Hubbard tanulási módszeréről, melyet Henczel Edit tartott. Engem annyira magával ragadott a gondolat, hogy én angol szakos tanárként, akár egyedül is tehetek valamit az emberekért, hogy azon nyomban szerződést kötöttem erre a küldetésre az Alkalmazott Oktatastannal, és munkához is lattam. Küldetésem húsz éve folyik, azóta több száz embert juttattam el középfokú nyelvvizsgáig és magam is nyelvvizsgáztató lettem. Ma már egy ötven fős csapattal hetente 850 tanulónak szolgáltatunk 3800 angol órát. Kívánom, hogy ez az előadás is ennyi tetterőt és tenni akarást vonjon maga után. A változást mi, tanárok tudjuk kiváltani, mégpedig azzal, hogy mi magunk is szorgalmasan tanulunk és fáradhatatlan szolgálatot teljesítünk tanulóinknak, soha nem bennük keressük a hibát, hanem mindig azon faradozunk, hogy holnap még ügyesebben lehessünk segítségükre. Ez az elkötelezett és állandó önfejlesztés elérte azt a célt, hogy ma mar a mi tanfolyamtermeinkben sem diszlekszia, sem diszgrafia, sem hiperaktivitas nem leküzdhető nehézség. Kívánok Edit hallgatóságának hasonló csodas elmenyeket. Ne alljon meg ez a projekt ezen a ponton, legyen ez egy nagyszeru kezdet!

Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu