Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Szerda, 2021. június 23., 12.43
A Téglás negyvenöt középiskolása kap laptopot

Az igények felét fedezte a minisztérium, az összkép azonban pozitívabb

Írta: Gáspár-Barra Réka
2021. január 26., 17.55 Kedd / Hunyad

Beszélgetés dr. Máté Márta főtanfelügyelő-helyettessel, RMDSZ megyei tanácsossal, az online oktatáshoz szükséges digitális eszközök helyzetéről 

 

 

Hunyad megye tanácsa 5 tanintézménnyel, köztük a Téglás Gábor Elméleti Líceummal írt alá a napokban szerződést, melynek keretében az iskolák uniós alapokból fejleszthetik digitális eszköztárukat. E szerződéskötés kapcsán kérdeztük dr. Máté Mártát arról, hogy közel egy évvel az iskolák világjárvány miatti bezárás után, milyen mértékben sikerült a megyében biztosítani az online oktatáshoz szükséges digitális eszközöket. 

– Miután tavaly nyilvánvalóvá vált, hogy a világjárvány hosszú időre megbolygatja a tanítás menetét, felkértük az iskolaigazgatókat, készítsenek felmérést diákjaik körében, hogy ki rendelkezik és ki nem az online oktatáshoz szükséges digitális eszközzel és a felmérés eredményét töltsék fel a megyei adatbázisunkba. Tavaly májusban 3000 olyan diákot jelöltek be az intézményvezetők. Az októberi felmérés alkalmával azonban már 13 000-re nőtt az táblagépet vagy laptopot igénylő diákok száma. Az így megugrott igényt természetesen nem tudtuk azonnal fedezni, és mivel a minisztérium több olyan országos programot is indított, melynek keretében számítógépekre, táblagépekre lehetett pályázni, az összesített igényeket oktatási szintekre bontottuk. Így az elemi és szakosztályok számára már az első minisztériumi támogatásból kiosztottunk 2413 táblagépet, amivel a falusi diákok igényeit 100 százalékban, a városi igényeket 40 százalékban sikerült lefedni.  A gimnazistáknak az „iskola otthon” országos projekt keretében kértünk digitális eszközöket és a megyébe érkezett 2569 táblagéppel 95 százalékban fedeztük a igényeket. A középiskolások számára viszont a Rose program keretében igyekszünk megfelelő eszközt biztosítani. A megyében 33 középiskola működik, közülük 31 kapcsolódott be e programba. A Dévai Téglás Gábor Elméleti líceum 45 laptopot kap hamarosan a középiskolás diákjai számára. 

– A Téglás Gáborban mekkorák voltak az igények, milyen mértékben sikerült ezeket lefedni?

– A Téglásban, illetve a megyében működő magyar tagozatokon is a megyei átlaghoz hasonló a digitális eszközök igénylése. A diákoknak körülbelül 15 százaléka nem rendelkezett megfelelő eszközzel. Természetesen figyelembe vettük azt is, hogy a Téglás diákjai között nagy számban vannak a Szent Ferenc Alapítvány gyermekei, ezért külön figyeltünk, hogy számukra is biztosítsuk az online oktatáshoz szükséges eszközt. A Téglásban összesen 79 táblagépet, a megyében működő magyar tagozatokon pedig további 40-et osztottunk ki. Ehhez jön még hamarosan a ROSE program keretében a 45 laptop a középiskolások számára.

– A napokban a megyei tanács is szerződést írt alá néhány iskolával további felszerelés végett...

– Igen, a megyei tanács a fejlesztési minisztérium által meghirdetett uniós pályázat keretében kötött szerződést 5 iskolával, köztük a Téglás Gáborral és a szászvárosi magyar tagozatos iskolával annak érdekében, hogy e tanintézmények uniós alapokból bővíthessék digitális eszköztáraikat.

– A minisztériumon és megyei tanácson kívül voltak-e más források, ahonnan digitális eszközöket igényelhettek a diákok, tanintézmények?

– Tudomásom szerint több ilyen lehetőség is adódott a megyében. Főleg civilszervezetek, de egyházak, magáncégek, önkormányzatok is ajánlottak fel ilyen irányú segítséget. Ezek azonban célirányosan egy-egy iskola, társadalmi réteg vagy kisebb település számára kínáltak fel támogatást.

– Mi lesz a sorsuk az országos programok keretében kiosztott táblagépeknek, laptopoknak? Meddig használhatják ezeket a diákok?

– Az eszközök átadásakor az iskolák szerződést kötettek az illető családokkal arra nézve, hogy a gyermek addig használhatja a digitális eszközt, amíg az illető intézménynek a diákja. Ez azt jelenti, hogy ha valaki az idén érettségizik, akkor le kell adni az iskolától kapott laptopot. Vannak tanintézmények, melyek a szünidőkre be fogják kérni a táblagépeket, de lesznek olyanok is, amelyek megbíznak a diákjaikban és akár több évig is használhatja majd a diák ugyanazt az eszközt. 

– Oktatási szintekre lebontva már ismertette, milyen mértékben sikerült a diákok kérésének eleget tenni; megyei szinten összesítve ez mit jelent? Pillanatnyilag hány táblagépre lenne még szükség ahhoz, hogy minden diák megfelelő eszközzel rendelkezzen az online oktatáshoz?

– Az igényeknek nagyjából 50 százalékát fedeztük eddig azzal, hogy kiosztottuk az említett 5200 táblagépet. De mint említettem, önkormányzatok, civilszervezetek is segítséget nyújtottak e téren. Illetve a családok is igyekeztek, főleg a kisdiákok esetében időközben saját forrásból beszerezni a megfelelő eszközt. Így ez a statisztika folyamatosan változik, csökkenő tendenciát mutatva.

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu