Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Vasárnap, 2020. február 23., 16.58
Arad megyében újszerű kiadvány

Bemutatták Majlathfalva és Monostor családkönyvét

Írta: Balta János
2019. június 03., 17.25 Hétfõ / Arad

Május 30-án, csütörtökön a Csiky Gergely Főgimnázium Tóth Árpád Termében mutatták be a Majláthfalva és Monostor családkönyvecímű háromkötetes könyvet. A szép számban egybegyűlt, főként majláthfalvi származású érdeklődőt a könyvbemutató prezídiumából Jankó András közíró köszöntötte, majd ismertette a háromkötetes, összesen 1400 oldalas családkönyv megszületésének a rövid történetét. Ezt követően Andrási György nyugalmazott iskolaigazgató a családkönyv megszületésének az előzményeiről beszélt. Idén ünneplik Majláthfalva megalapításának a 200. évfordulóját, aminek néhány helybeli lokálpatrióta szeretett volna méltó emléket állítani. Tekintve, hogy a falu alapítói dohánykertészek voltak, elhatározták, hogy a helybeli római katolikus templom előtt felállítanak egy 3 méter magas, acél, szimbolikus háromoldalas dohánytőt 91 levéllel, amelyeken a falu megalapítóinak a nevei lesznek olvashatók. Ugyanakkor az iskola bejárata előtt tervezik egy másik emlékmű felállítását a II. világháborúban elesett majláthfalvi hősök tiszteletére. Ugyancsak az évfordulóra készült a háromkötetes Majláthfalva és Monostor családkönyve, de tervezik a falu monográfiájának bővített, sok fényképpel illusztrált kiadását is. Ugyancsak az ünnepségen kerül sor a falu szülöttének, Jankó András író két könyvének a bemutatására. Zárszavaiban köszönetet mondott a Majláthfalva családkönyvének a megjelenésében közreműködött Szélpál Alfréd szerkesztőnek, Herczeg András temesvári vállalkozónak, aki lehetővé tette a kiadást, Madár Réka szerkesztőnek, ft. Miklós Csaba majláthfalvi plébánosnak és Nyári Istvánnak, aki a németből történt fordítást végezte.

Herczeg András temesvári vállalkozó, a kiadás fő szponzora beszédében örömének adott hangot, amiért ilyen sok majláthfalvival találkozhat egyszerre. Ezt követően a majláthfalvi gyökereiről, majd tanulmányairól, vállalkozói pályájának az alakulásáról, illetve a temesvári szórványmagyarság kulturális életének a támogatásáról beszélt. Az utóbbi 20 évben több magyar történelmi vonatkozású kötet kiadását támogatta. Mivel gyermekkora óta kapcsolatban volt a német kultúrával, sok német barátja van, megértette a multikulturalizmus lényegét. Nagy tisztelője a kortárs művészetnek is, ezért sok szimpóziumot is szervez. A kiállítások alkalmával készülő katalógusokat Madár Réka szokta szerkeszteni, ugyanő szerkesztette meg a történelmi vonatkozású könyveket is. Kiadta Temesvár és a Bánság visszafoglalása a töröktől címmel, képekkel illusztrált kötetét. Tulajdonképpen Szélpál Alfréddel Claudiu Călin, a Temesvári Római Püspökség Archívumának a vezetője hozta össze, aki elmondta: Szélpál a Majláthfalvi Családkönyv összeállításán dolgozik, kifényképezte a helybeli anyakönyvi kimutatásokat, amelyeket lefelé és felfelé vezető kimutatás-rendszerbe foglalt, fantasztikus munkával. A családkönyv gyökerei a Németországból a Bánságba betelepített svábok folytonosságának a kimutatásrendszeréből ered. Szélpál Alfrédnek a munkáját Madár Réka fejezte be, míg maga lefordíttatta német és román nyelvre is, hogy az egykori sváb telepesek leszármazottjai, de a betelepedett románok is megismerjék a település lakosságának a történetét. Herczeg András azt is kiderítette, hogy a település miért gr. Majláth József nevét viseli. Nos, azért, mert a gróf szerezte meg a Túregyházi pusztára való letelepedési engedélyt a Magyar Királyi Kincstártól. Értékelését abban a reményben zárta, hogy az aradi bemutató után Majláthfalva és Monostor családkönyvét nemcsak Majláthfalván, hanem Temesváron is bemutatják. Ezt követően Jankó András a családkönyv vagy névjegyzék fogalmait járta körbe. A Temesvári Püspökség adatai szerint, családkönyvet eddig csak a német települések adtak ki, Majláthfalva az első magyar település, amelynek megjelent a családkönyve, mert ez megmutatja, kik vagyunk, és honnan jövünk, de nemcsak a családok eredete és története, hanem a társadalmi mozgások is nyomon követhetők benne, ezért a tudományos kutatások fontos forrását képezik, hozzájárul az eredeti iratok állagmegőrzéséhez. A továbbiakban Madár Réka beszélt a több mint félévet igénybe vevő szerkesztői munkáról, majd Pozsár Ibolya olvasta fel ft. Miklós Csaba majláthfalvi plébánosnak a Nyugati Jelenben már napvilágot látott méltatását. A könyvbemutató a majláthfalvi ízek közös élvezetével zárult: baráti beszélgetés közben finom házi pálinkát, igen ízletes majláthfalvi különleges kenyeret, felvágottakat kóstolhattak, amit hegyaljai borral, ásványvízzel öblítettek le.

 

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu