Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Kedd, 2020. február 18., 17.15
RMDSZ-tisztújító közgyűlés Kisjenő-Erdőhegyen

Bíró Zoltánt megerősítették elnöki tisztségében

Írta: Balta János
2019. február 25., 15.47 Hétfõ / Arad

Az RMDSZ Kisjenő-erdőhegyi székházában szép számú részvétel mellett szerdán tartották a tisztújító közgyűlést, amelynek a prezídiumából Bíró Zoltán elnök, városi tanácsos köszöntötte az egybegyűlteket. Név szerint emelte ki Péró Tamás RMDSZ-megyei ügyvezető elnök, illetve Tripon Ildikó megyei Nőszövetségi elnök és ft. Groza Dániel római katolikus plébános személyét.

Beszámolóját az Európai Kisebbségi Jogok megalkotásáért, az RMDSZ kezdeményezte aláírásgyűjtéssel kezdte, aminek a megoldása, de az anyaországi választásokon való részvétel is komoly feladatot szabott számukra. A tavalyi március 15. megszervezésében a római katolikus egyházközség volt a soros, ugyanis a református egyházközséggel felváltva szokták nemzeti ünnepünk megemlékezéseit megszervezni, ezért idén a református templomban kerül majd rá sor. Ugyancsak tavaly március 17-én borkóstolót szerveztek, olyan meggondolásból, hogy a körösközi gazdák borait népszerűsítsék. Remélik, hogy ezt idén is folytatni tudják. Áprilisban konzuli fogadónapot szerveztek, amivel párhuzamosan a képviselői iroda egész évben működött.

Szinte egész évi feladat volt az Erdőhegy Napjára történő felkészülés, ugyanis az egész program pénzfüggő. Vagyis, nem azokat az együtteseket hívhatják meg, amelyeket szeretnék, hanem azokat, amelyeket meg tudnak fizetni. Ez idén is hasonlóan működik, mert az országos költségvetést most fogadták el, ezután következik a megyei, majd a kisjenői is, amitől a rendezvény függ. Ezenkívül tavaly görögországi, illetve az egri Szépasszony-völgybe szervezett kiránduláson vettek részt. Tekintve, hogy a városban számos, az RMDSZ politizálására vonatkozó kérdés felvetődött, meghívta Faragó Péter parlamenti képviselőt egy fogadóórára. Oda viszont a hangulatkeltők nem mentek el, de a találkozó nélkülük is értékesnek bizonyult.

Az elmúlt év munkájából legbüszkébbek az ülés helyszínén létesült könyvtárra, amiben nagyon sok munka van, főleg Molnár Ferenc irodavezetőnek a munkája, aki a könyvállományt rendszerezte, leltározta. Ugyancsak komoly munkát vállalt Kiss Nagy Zoltán, aki elkészítette a könyvtár bútorzatát. A könyvtár egyelőre együtt működik a Képviselői Iroda nyitva tartásával, vagyis hétfőn, kedden és csütörtökön.

Október 6-án Aradon, november I. vasárnapján a helybeli református templomkertben álló hősök emlékművénél koszorúztak. November 17-én nagy sikerrel mutatkozott be a helybeli kultúrotthonban egy kabaréval a margittai Horváth János Társaság. Az előadást idén is szeretnék megismételni. December elején, az egri kirándulást követően, 14-én Erdőhegy-Kisjenőn került sor az RMDSZ Megyei Küldöttek Tanácsa év végi ülésére. A fórumot máskor is szívesen vendégül látják. Utolsó rendezvényük a szilveszteri mulatság volt, amit eddig több mint tízszer megszerveztek. Ameddig van rá igény, a magyar zenének és nótának helyet biztosítanak Szilveszter napján.

A helybeli magyar iskolával és az óvodával jó kapcsolatokat ápolnak, a rendezvényeikhez rendszeresen megpróbálnak pénzt szerezni. Támogatják a Kupanapot, a gyermekek karácsonyi csomagjaihoz is hozzájárult a megyei szervezet, illetve a Rákóczi Szövetség, de az előkészítő osztályosok iskolakezdő felszerelése is célba jutott az RMDSZ jóvoltából. Ugyancsak a székházban tartják a helybeli íjászcsoport összejöveteleit, de a hölgyek Zumba-csoportja is itt működik Apáti Adél vezetésével.

Ami a városi tanácsosi munkáját illeti, tavaly az íjászcsoport számára is komoly anyagi támogatást sikerült szerezni a Városi Tanács és a Polgármesteri Hivatal jóváhagyásával. Azzal együtt, hogy a 15 tagú fórumban az RMDSZ-nek jelenleg 1 tanácsosa van a maga személyében. A szerencsétlenségben szerencse, hogy a kétharmados határozatokat csak az ő támogatásával tudják meghozni, ezért a helyzetet megpróbálja kamatoztatni.

Ez tavaly elég jól sikerült, mert Erdőhegy Napjának a programja jelentős támogatást kapott, az erdőhegyi iskola előtt is sikerült autóparkolót építeni. Ugyancsak autóparkolót igényeltek a főúton található erdőhegyi óvodánál is a szülők. Az ő kérésüket is sikerült teljesíteni, egy a közelben lévő utcában épített parkolóval. Erdőhegyen beindult a szennyvízcsatorna építése, méghozzá a közterület és a magánterület határán, hogy ne legyen szükség engedélyekre és illetményekre. A polgármesteri hivatal hatáskörébe tartozó vízüzemnél a kérvény benyújtását követően minden lakos ingyen rácsatlakozhat a rendszerre. Ugyancsak RMDSZ-kezdeményezésre a helyi adók is csak az infláció mértékében emelkedtek. Támogatták a kezdeményezést, miszerint megbírságolnák az elhanyagolt ingatlanok tulajdonosait.

Újabb tanácsi határozat születet a várost elkerülő útnak a megépítésére, amire viszont az Útügyi Igazgatóság azt válaszolta: most nem esedékes. Tehát nem az önkormányzaton múlik, ahogy a központi útkereszteződésnek a jelzései sem, ugyanis a felújítás óta sem a kórházba, sem a polgármesteri hivatalba nem lehet járművel be-, illetve kimenni. Amikor a főutat felújították, a hidat nem lehetett felújítani, mert nem volt hova elterelni a forgalmat. A főút felújítója egy új híd megépítését is tervezte a jelenlegi mellé, de közben elfogyott a pénz, állítólag nem fizették ki az összes munkálatot. A finanszírozó viszont azt állítja, hogy a kivitelező nem végezte el a felvállalt összes munkálatot. Tehát a kötélhúzás azóta is tart, elterelő út viszont nincs. Bíró Zoltán városi tanácsos ismertette a város régóta dédelgetett tervének, a termálstrandnak, illetve a legújabbnak, az 5 ezer férőhelyes sportcsarnoknak a megépítési elgondolását is, amelyek azonban egyelőre tervek maradnak.

 

 

Idei elképzelések

 

A jövőbeli terveik között szerepel egy helyi érdekeltségű, negyedévenként megjelenő hírlapnak a kiadása; egy a szabadságharccal kapcsolatos emlékműnek a templomkertben való felállítása. Azért ott, mert az nem közterület, nem kell másoknak a jóváhagyása, és azt szolgálná, hogy a magyar ünnepek alkalmával legyen a helybeli magyarságnak találkozóhelye. Ehhez a presbitérium jóváhagyása megvan, de az emlékművel kapcsolatos pontos elképzelés még nem született meg. Tervezik a jelenleg Kisjenő-Erdőhegyen lévő Olosz Lajos utca mellé a volt Petőfi utcának a nevét visszaadni, illetve a Boros Béla érsek szülőházának az utcáját Boros Béla utcának elnevezni.

Az ötlet nyomán többen felvetették, hogy abban az esetben az ott lakóknak új személyazonossági igazolványt kell készíteni.

Ft. Groza Dániel plébános viszont felkarolta az ötletet, hiszen minden helybeli magyart büszkeséggel kellene eltöltsön a tény, hogy nagy elődök, illetve a nemzet egyik legnagyobb költőjének a nevét viseli városának egy-egy utcája. A továbbiakban az erdőhegyi iskolaépület felújításának, kibővítésének a befejezetlen volta, az ott végzett silány munka került terítékre, amihez igen sokan hozzászóltak, de ez a téma egy külön cikket érdemelne. Sime Judit iskolaigazgató benyújtotta Kisjenő Város Tanácsához az iskola állapotáról szóló részletes jelentését, de a legutóbbi tanácsülés zsúfolt programja miatt nem került napirendre. A X. Erdőhegyi Nap idei programja is terítéken volt, de mivel a városnak még nincs költségvetése, kézzelfogható programot sem készíthettek. Néhai Kovách Géza elkészített bizonyos anyagokat Erdőhegy monográfiájának a kiadására. Idén viszont a templom 80 éves évfordulóján talán ki lehetne adni a monográfiát is. Ez annál is inkább szükséges, mert a Kisjenő monográfiájában megjelent erdőhegyi rész nem fedi a valóságot. Idén is terveznek két kirándulást, egyet tavasszal, egyet ősszel, a célpontok mellett még nem döntöttek. Idén is meg kívánják szervezni a borkóstolót, de ősszel szüreti bállal egybekötött kolbászkészítő verseny megszervezését is tervezik, amit a szakiskola étkezdéjében meg is lehetne szervezni. Az érmihályfalvi műkedvelő kabarészínpadot is meghívhatnák egy előadásra. Ugyanakkor szilveszteri mulatságot is szeretnének.

Péró Tamás ügyvezető elnök a beszámoló végeztével ért5ékelte azt, majd hozzászólásra kérte a jelenlévőket. Azok nem kérették magukat, Gácsi Sándor magyar felekezeti vagy magániskola beindításának a gondolatát vetette fel az aradi német líceumnak a román diákok körében szerzett népszerűségére gondolva. Apáti Adél a helybeli magyar gyermek-utánpótlás miatti aggodalmának adott hangot. Sime Judit Iskolaigazgató az általa vezetett intézményben az oktatással párhuzamosan szervezett közművelődési, szórakoztató programokról beszélt. Tripon Ildikó, a megyei Nőszövetség elnöke helybeli partnerekkel is szívesen együttműködne a közös programokban.

 

 

Tisztújítás

 

Péró Tamás ügyvezető elnök miután minden RMDSZ-es tisztségviselőnek megköszönte az eddigi munkáját, az április 26-ra tervezett megyei tisztújító közgyűlés előzményeként indítványozta a helybeli tisztújítás megejtését. Ezúttal a megválasztott új vezetőségnek olyan két évre szavaznak bizalmat, amiben 4 választásra lehet számítani. A legközelebbin, az EP-választásokon az RMDSZ újra legkevesebb 2 képviselőt szeretne Brüsszelbe küldeni; ősszel államfőválasztás lesz, ahol a tárgyalási alap biztosításáért saját jelöltet indít a Szövetség. 2020-ban előbb önkormányzati, utána parlamenti választások lesznek, ahol újra képviselőt akarunk küldeni az ország törvényhozásába.

A helybeli tisztújítás során az elnöki tisztségre Bíró Zoltánt egyedül jelölték, szavazataikkal bízták meg újabb két évre. Elnökségi tagoknak, egyben alelnököknek jelölték, választották meg Ozsvár Andrást, Molnár Ferencet, Kiss Nagy Zoltánt, Vékási Zsoltot és Apáti Adélt. A megyei tisztújító közgyűlésre delegálták az elnökséget, egyben póttagnak jelölték Sime Juditot. A közgyűlés után bemutatták a 100 év Romániában – Örökségünk Arad megyében című értékmentő könyv I. kötetét, kisjenő-erdőhegyi értékekkel, majd az est szeretetvendégséggel, baráti beszélgetéssel zárult.

 

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu