Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Szerda, 2020. május 27., 14.51
Tisztújító RMPSZ közgyűlés és pedagógusfórum Déván

Cselekvési terv a számok tükrében

Írta: Gáspár-Barra Réka
2019. április 01., 17.09 Hétfõ / Hunyad

Új taggal bővült a RMPSZ Hunyad Megyei Szervezetének a vezetősége – tájékoztatott a hétvégi megyei tisztújító közgyűlést követően Csatlós Erzsébet Zsófia, a magyar pedagógusok szakmai szervezetének újraválasztott Hunyad megyei elnöke.

– Az RMPSZ megyei szervezeteiben négyévenként esedékes a tisztújítás, és Hunyad megyében már nagyon megérett erre az idő. Így a hétvégén pedagógusfórummal egybekötve tartottunk közgyűlést, melyen a megye valamennyi magyar tannyelvű, illetve tagozatos intézménye képviseltette magát. A tisztújítás gyakorlatilag a vezető csapat bővítését hozta. A megyében hagyományosan háromtagú volt az RMPSZ-vezetés, hogy mindhárom jelentősebb vidék képviselve legyen. Van egy Zsil-völgyi és egy vajdahunyadi alelnökünk, és jómagam töltöttem be a megyei elnöki tisztséget, mely területi szempontból a dévai teendők elvégzését is jelentette. Most azonban arról döntöttünk, hogy önálló dévai alelnököt választunk, aki számos vonatkozásban segítheti a munkánkat és az országos fórumokon való képviselésben is részt vállal. Így esett a választás Máté László tanár úrra, akit a jelenlévő tagság egyöntetűen megszavazott a dévai alelnöki tisztség betöltésére – közölte Csatlós Erzsébet Zsófia, újraválasztott megyei elnök, akit a tisztségükben szintén megerősített Balázs Amália Zsil-völgyi, illetve Kiss Mihály András vajdahunyadi alelnökök segítenek munkájában.

A tisztújító közgyűlést követően pedagógusfórumra került sor a Dévai Téglás Gábor Elméleti Líceumban, melyen meghívottként jelen volt az RMPSZ országos vezetősége is: Burus-Siklódi Botond elnök, Virág Erzsébet és Halász Ferenc alelnökök. A találkozó Szász-Barra Zsófia Hunyad megyei informatikai és kisebbségi tanfelügyelő részletes bemutatójával kezdődött, melynek során rámutatott a megyében működő(tt) 11 magyar tannyelvű intézmény, illetve tagozat helyzetére, a jelenlegi kihívásokra, feladatokra, valamint néhány példaértékű tevékenységre.

A tanfelügyelő szemléletesen, színes ceruzás párhuzammal élve jelezte: a Hunyad megyei magyar oktatás terén vannak vidám színű, nagyszerű eredmények, és vannak komor színeket idéző hiányosságok, gondok is. Legégetőbb problémaként a gyereklétszám-csökkenést említette. Négy évre kiterjedő kimutatása alapján a tanfelügyelő elmondta: Hunyad megyében 2015-ben 982 diák tanult magyarul, jelenleg viszont már csak 748 diákkal számolhatunk. Az intézmények terén is volt leépülés. 2016-ban megszűnt a pusztakaláni magyar óvodai oktatás. És az utóbbi években egynegyedére csökkent a vajdahunyadi magyar tagozat diáklétszáma. Utóbbi esetében azonban némi remény gyúlt az idei előkésztős iratkozások idején, hiszen már öt kisdiákot írattak be a vajdahunyadi magyar előkészítőbe. Megyei szinten viszont egyelőre nem túl fényes az elemi iratkozások szintje. Hét tanintézményben összesen 75 helyet hirdettek meg magyar kisdiákok számára, ám az első iratkozási ciklusban összesen 25-en iratkoztak be. További hat kisdiák szülei jelezték még ilyen irányú szándékukat, de a gyermekek kora miatt meg kell várniuk a második iratkozási hullámot.

Szász-Barra Zsófia ismertette a tavalyi vizsgaeredményeket is. 42 nyolcadikos közül 26 diák ért el ötös feletti átlagot a képességvizsgán, a 32 érettségiző diákból pedig 14-en vizsgáztak sikeresen.

A számadatok tükrében a tanfelügyelő hangsúlyozta: az idei tanév kihívásai között mindenképp első helyen szerepel a gyermeklétszám növelése, illetve szakképzett pedagógusok toborzása, elsősorban a BBTE frissen végzettjei köreiben. Fontosnak nevezte továbbá a kis létszámú osztályok működéséhes szükséges anyagi források biztosítását. És nagyra értékelte a pedagógusok sokrétű iskolán kívüli tevékenységét, melyek mind a diákság identitástudatának erősítését és szellemi gyarapodását szolgálják.

Kiemelt, követendő példaként említette az Osváth Piroska dévai tanítónő indította Szülők iskoláját, melynek keretében immár három tematikus találkozó alkalmával sikerült az előkészítős korú kisgyermekek szüleivel beszélgetni, lerombolni a tévhiteket, objektív, valós információk révén megerősíteni a szülőkben a bizalmat. A pedagógusfórumon sor került a szülők iskolájának részletes bemutatására is.

Zárásként a jelenlévő pedagógusok megvitatták az oktatási tárca vezetője révén pénteken nyilvánosságra hozott új oktatási stratégiának a legfontosabb elemeit.  Szó került többek között az előkészítő osztály első osztállyá való átszervezéséről, amely az általános iskolát kilenc évfolyamossá teszi. Továbbá szó került a kötelezővé váló óvodai oktatásról, a minisztérium szorgalmazta gyakoribb országos felmérésekről stb. A pedagógusok keserűen tették szóvá a hibás, magyartalan, szerkezetileg nem megfelelő tankönyvek miatt adódó nehézségeket, illetve az állandó változás miatt eluralkodó bizonytalanságot, mely érezhetően rontja az oktatás minőségét, a felmutatható eredményeket.

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu