Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Kedd, 2020. augusztus 04., 09.15
Szászföldi templomok a Téglásban

Élő kövek maradjanak a templomok!

2014. május 23., 13.00 Péntek / Hunyad

85 szászföldi templomot bemutató kiállítás nyílt meg a dévai Téglás Gábor Elméleti Líceum előterében. A fotográfus Kun Árpád nyugalmazott református lelkipásztort, illetve a tárlat megnyitójára érkezőket Kocsis Attila Levente iskolaigazgató köszöntötte, örömmel nyugtázva, hogy az V. Hunyad megyei Magyar Napok gazdag rendezvénysora után újabb kulturális eseménynek biztosít teret az iskola.

A korábban Vajdahunyadon is bemutatott kiállítás anyagát ezúttal Gáspár-Barra Réka méltatta. A többségben diákokból álló hallgatósággal elsősorban az erődtemplomok „multifunkcionalitását” ismertette: a lőrésekkel, szuroköntőkkel, gyilokjárókkal ellátott falak védelmi szerepét, a szalonnatornyok és éléskamrák működését, részletesen ismertetve a prázsmári erődtemplom falába épített 257 kamra funkcióját. „A 12–13. században betelepített szászoknak jelentős szerepük volt abban is, hogy a reformáció korán elérte Erdély földjét és hogy a világon először itt mondták ki a vallás- és gondolati szabadságot” – fogalmazott az előadó. A továbbiakban a 300 évig püspöki székhelyként működő berethalmi templom részletes bemutatása kapcsán úgy fogalmazott: „A szászföldi erődtemplomok ékes bizonyítékai annak, hogy Erdélyben olyan szász mesteremberek éltek és dolgoztak, akiknek keze munkáját ma is messze földről jönnek megcsodálni a  szakemberek és a turisták. Fontos, hogy ismerjük ezt a gazdag örökséget, amit a számbelileg jócskán megcsappant erdélyi szász közösség hagyott ránk, mindannyiunkra, akik itt élünk és akiknek feladata őrizni, ápolni a múltat” – nagyra értékelve Kun Árpád református lelkipásztor munkáját, aki a mai világra jellemző rohanást mellőzve, időt áldozott a szászföldi templomok megtekintésére, lefényképezésére, történetük lejegyzésére: Kun Árpád, lelkészcsalád gyermekeként kiskorától kötődik a templomokhoz. Saját bevallása szerint szereti és tiszteli a történelmet hordozó komor falakat. 40 évnyi lelkipásztori szolgálatának felét a Hunyad megyei szórványban töltötte: Lozsádon és Bácsiban, ahol közösségépítő munkájáért Czelder Márton-díjjal tüntették ki. Emellett mindig érdeklődéssel fordult épített örökségünk felé is. A Hunyad Megyei Hírmondó hasábjain rendszeresen közöl ismertetőket e térség templomairól. Értékmentő munkáját 2008-ban Ezüstfenyő-díjjal jutalmazták.

„A szász templomokkal már gyermekkoromban találkoztam, s aktív lelkészként is gyakran vezetett utam a Szászföldön. Rendszerezett számbavételüket azonban tavaly kezdtem el, és eddig 110 templomot sikerült felkeresnem, megörökítenem. Még hátra van körülbelül 80. Utjaim gyakran elhagyott falvakba vezetnek, néha csak gyalogszerrel, sáros ösvényen sikerül megközelíteni egy-egy gyönyörű középkori műemléket. Úgy gondolom, a sok helyen romokban heverő hajdani szász templomok példája figyelmeztető jel kell hogy legyen számunkra, erdélyi magyarok számára is. Vigyázzunk arra, hogy templomaink élő kövek maradjanak” – fogalmazott a lelkipásztor, majd végigvezette a tárlatmegnyitó résztvevőit, érdekes információkat közölve valamennyi kiállított templomról.

S. K.

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu