Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Hétfõ, 2020. január 20., 05.38
Egyhetes színes, kulturális program csúcspontja

Emlékművet avattak Majláthfalva alapításának 200. évfordulóján

Írta: Balta János
2019. augusztus 20., 16.23 Kedd / Arad

A Majláthfalván megszervezett néptánctalálkozó, majd augusztus 15-én a templombúcsú, illetve utána a kultúrotthonban megszervezett könyvbemutatók és festménykiállítás felvezetői voltak az augusztus 17-i, szombati ünnepélyes szentmisének, illetve az emlékmű felavatásnak.

A 10 órakor kezdődött ünnepélyes szentmisére a ministránsok vitte feszület nyomában 12 pap vonult be, Pál József Csaba temesvári megyés püspök, ft. Bakó László püspöki titkár és ft. Miklós Csaba plébános társaságában.

A főpásztort egy leány szép szavalattal köszöntötte, amit Pál József Csaba megyés püspök megköszönt, majd örömének adott hangot, amiért Isten segedelmével a faluközösség megérte a templom felszentelésének a 140. évfordulóját, illetve Majláthfalva alapításának a 200. évfordulóját. A két évszázad során Isten gondoskodott a hitben gyarapodó majláthfalviakról, akiket megóvott a bajoktól és a betegségektől. Éppen ezért arra kérte hallgatóságát: készítsék fel lelküket az ünneplésre, de előbb bánják meg bűneiket! Vezetésével a templomot zsúfolásig megtöltő hívek együtt mondták el a gyónás szövegét, majd a Temesvárról érkezett ifjúsági csoport tagjai, néhány népviseletbe öltözött táncossal kiegészülve, zenekísérettel énekeltek.

Az evangéliumból a ministránsok, illetve a néptáncosok olvastak fel.

Ünnepi szentbeszédében Pál József Csaba főpásztor visszatekintett a 200 évvel ezelőtt alapított falu kezdeti nehézségeire, majd a 140 ével ezelőtti nagy munkára, a templomépítésre. Mert a hitben, lélekszámban és anyagilag is gyarapodó faluközösség számára nagyon fontos volt Isten házának, a templomnak a megépítése. E nagy munkához a boldogságos Szűzanyát hívták segítségül, hiszen Mária az apostolok királynője, azért van 12 csillag a koronáján. Ugyancsak ez a 12 csillag szerepel az Egyesült Európa zászlaján is, hiszen Európa népe a történelem folyamán folyton Mária közbenjárását kérte a sorsdöntő csaták előtt és alatt, Nándorfehérvárnál, Lepantónál és a többi helyen. Mára azonban a kereszténység sokkal rosszabb helyzetbe jutott, hiszen a legüldözöttebb vallássá vált, folyik a családoknak a szétzilálása. Ezt szolgálják a kommunikációs eszközök, egyre nehezebb közös imára, ünneplésre hívni az embereket. A kommunikációs eszközök, az internet nagyon hasznosak lehetnek, ha helyesen használjuk őket. Azok beléptek a családok életébe, a gyermekek nevelésébe vagy inkább az elnevelésükbe. Mert a szülők nagy áldozatok árán is gondoskodnak arról, hogy gyermekeik számára biztosítsák a legkorszerűbb ionformációs eszközöket, közben talán nem is gondolnak arra, hogy ezzel fellazulnak a családi kapcsolatok, elidegenednek egymástól a családtagok, mert a mobiltelefonjuk, az internet folytonos használata és a tévénézés miatt nincs idejük egymással beszélgetni, megvitatni a közös, családi dolgaikat, ezért elidegenednek egymástól.

Azt soha ne feledjük: mi keresztény közösség vagyunk, ezért ne kihűlt hamut, hanem izzó parazsat, az élet üzenetét hagyjuk az utódainkra. A keresztény értékeinknek a megőrzésére kell törekedni: az egymás iránti szeretetre, a megértésre, a békességre, az Istenbe vetett hitre! Ebben a szellemben neveljük a gyermekeinket, Isten útjának, törvényeinek a követésére törekedjünk!

 

 

Plébánosi köszönet, családkönyv-bemutató

 

Ft. Miklós Csaba plébános mondott köszönetet a szervezőknek, akik előkészítették a templom évfordulójának a megszervezését, Pál József Csaba főpásztornak, amiért elfogadta a meghívást és a majláthfalviakkal együtt ünnepel, mélyen szántó gondolataiért, a tanulságos szentbeszédért. Köszönetet mondott mindazoknak, akik a templom előtti emlékmű megszületésén fáradoztak, a majláthfalviaknak, amiért egy emberként dolgoztak az elmúlt, illetve a mostani ünnepség megszervezésén. Név szerint megemlítette azokat a családokat, akik a segítésben kiemelkedtek, köszönetet mondott azoknak is, akik a jelenlétükkel megtisztelték az ünnepet. Végszavaiban felkérte a püspök urat, hogy áldja meg a 140 éves templomot, a benne lévő híveket, utána a templom előtt a 200. évforduló alkalmából felállított emlékművet.

A további program fontos eleme a Majláthfalva és Monostor Családkönyvének a bemutatója, ezért a családkönyvről beszélt, amivel igen kevés település rendelkezik. A családkönyv a mindenkori pap vezette anyakönyv adatain alapul, amelybe beírták az apának a foglalkozását, sőt olyakor a lakcímét is. A plébános kimerítő ismertetőjét követően Jankó Andrást, a családkönyv egyik megalkotóját kérte fel a könyv ismertetőjére. Tekintve, hogy a plébános alaposan körbejárta az egyházi kimutatások alapján összeállított kiadványt, Jankó András eltekintett annak újabb ismertetésétől.

 

 

Ünnepi köszöntők

 

A püspöki áldást követően mindannyian kivonultak a templom előtt felállított, fehér lepellel letakart, Majláthfalva alapításának a 200. évfordulójára készült emlékműhöz. Ott a Pro Majlát Egyesület elnöke, Kaslik András köszöntötte a tömeget. Amint kifejtette, nagy megtiszteltetés és öröm a majláthfalviak számára Pál József Csaba megyés püspök és a paptestvérek jelenléte, üdvözölte Faragó Péter RMDSZ-megyei elnököt, parlamenti képviselőt, illetve Ioan Sorin Negrei vingai polgármestert, valamint a községi tanács jelen lévő tagjait. Köszöntötte a szegedi Ötágú Síp Kulturális Egyesület képviseletében dr. Horváth István Jánosné elnök asszonyt és Kiss Imre Ferencet, a vajdasági Topolyáról, Harangozó Imre újkígyósi néprajzkutatót, Mezőkovácsháza küldöttségét Varga Gusztáv polgármesterrel az élen, az összes Arad és Temes megyei vendéget.

Faragó Péter parlamenti képviselő felszólalva kifejtette: pontosan nem tudná megmondani, hogy az utóbbi években hány avatóünnepségre kapott meghívást Arad megyében. Olyan alkalom azonban még nem volt, hogy egyetlen hét végén két olyan avatóünnepségen vegyen részt, amilyenre az elmúlt évtizedben sem volt példa. Szombaton, Pécskán az impériumváltás után az első Szent István-szobor avatásán, ma a 200. születésnapját ünneplő Majláthfalva emlékművének az avatásán vehet részt. Tudomása szerint a megyében nincs még egy olyan emlékmű, ami a falura jellemző mezőgazdasági termény, jelen esetben a dohány szimbólumát használta volna fel, levelein az alapító ősöknek neveivel. Éppen ezért, nagyon büszke a majláthfalviakra. A szimbólum azonban arra is emlékeztet, hogy manapság egyetlen település sem tud a dohánytermesztés becsületes munkájából megélni. Az elmúlt 100 évben a mezőgazdasági fejlesztések mostohagyereknek számítottak, de ezen kívül is sok, hasznos dolgot tönkre tettek. Majláthfalva azonban magyar szigetként él és túlél, bármi is történt az elmúlt 2 évszázadban, megőrizték a magyarságukat. Majláthfalva nem csak itt a Bánságban, hanem az egész Kárpát-medencében is példaértékű magyar település, amely a legkritikusabb időszakokban is megőrizte szorgalmát, kitartását és identitását.

Ioan Sorin Negrei polgármester románul köszöntötte a vendégeket. Gratulált a majláthfalviak évfordulójához és további sok sikert, békés egymás mellett élést kívánt a falu népének.

Dr. Horváth István Jánosné, a szegedi Ötágú Síp Kulturális Egyesület elnöke a majláthfalviak őstelepülése, a szegediek üdvözletét tolmácsolta, majd ismertette az Ötágú Síp értelmét, vagyis az 5 részre szakított magyarság kultúrájának az összehangolását ecsetelte. Varga Gusztáv, Mezőkovácsháza polgármestere a két település közötti kapcsolatokról, a náluk a jövő héten esedékes, a templom 140 évfordulójának az ünnepségéről, illetve a településnek ugyancsak dohánykertészek révén történt alapításáról beszélt.

 

 

Emlékmű leleplezés, felszentelés

 

Kaslik András a továbbiakban az emlékműről beszélt, aminek a létrejöttéért köszönetet mondott a támogatóknak. A megszületése azonban leginkább három embernek, Andrási Györgynek, Herczeg Andrásnak és Jankó Andrásnak köszönhető, ezért felkérte őket avatóbeszédeiknek a megtartására.

Andrási György a 200. évforduló megünneplésének az előzményeiről: beszélt temesvári unokaöccsével, aki a kultúrát támogató lelkes vállalkozó, ezért felvállalta az emlékmű elkésztését.

Az érintett, Herczeg András a temesvári és bánsági vonatkozású, általa kiadott könyvekről, az emlékmű megalkotásának az indítékairól, a szimbolikájáról, majd a felépítéséről, illetve a dohányleveleket imitáló acéllemezek összetételéről beszélt. A Dan Chişovan szobrász megtervezte emlékmű dohányleveleket szimbolizáló különleges korrózióálló lemezeire Remus Rotaru vésnök írta rá annak a 91 családfőnek a nevét, akik a falut megalapították. Az emlékmű csúcsán áll a kereszt, ami a majláthfalviak kereszténységét jelképezi. Az alkotók azt szeretnék, ha az emlékmű a majláthfalviak összetartozásának a jelképe lenne – fejezte be ismertetőjét Herczeg András, akinek oroszlánrésze volt nemcsak a Majláthfalva és Monostor családkönyve, hanem az emlékmű megszületésében is.

Ezt követően Jankó András lapozta vissza 200 évvel a történelem lapjait, és arra az időszakra emlékezett, amikor 91 lovas-szekér mindenfajta holmival megpakolva, a családtagokkal együtt összegyűlt a szeged-alsóvárosi templom előtt, ahol miután megkapták az egyházi áldást, elindultak és meg sem álltak a kietlen majláthfalvi pusztáig. Amikor ideértek, imádkoztak, majd hozzáfogtak a falu megépítéséhez. Azzal indult, hogy az elöljárók kimérték, kikarózták a főteret, ahol helyet biztosítottak a templomnak, a községházának, az iskolának, a vegyesboltnak és a kocsmának. Ha szétnézünk, érzékelhetjük, mi mindent építettek azóta. Most az akkori esemény megünneplésére, az eseménynek emléket álltani gyűltünk össze – mondta. Azok az emberek nemcsak házat, hanem hazát, otthont is teremtettek az utódaiknak, visszafoglalva azokat a területeket, ahonnan az őseiket elűzték a törökök. Az akkor és azóta épült falujukat a történelem viharai között is megtartották. Az emlékművet azért is állították, vésték a dohánytő leveleire a neveket, hogy azok ne vesszenek feledésbe, hogy tudják, kiknek köszönhetik a létüket Majláthfalván. Éppen ezért a neveikkel együtt őrzik a hagyatékukat is: a házakat, a jó termőföldet, az anyanyelvű kultúrát és a hitet – zárta beszédét Jankó András közíró.

Ezt követően Kaslik András felkérte Andrási Györgyöt, Herczeg Andrást, Jankó Andrást és Fülöp Tamás építésvezetőt az emlékmű leleplezésére, ami harangozás közben, ünnepélyesen meg is történt. Ezt követően két néptáncos fiatalt felkért az emlékműre vésett 91 családfő nevének a felolvasására, ami nem csak megható, hanem fölöttébb érdekes is volt, hiszen a legtöbb nevet ma is viselik a helybeli, illetve az elköltözött utódok.

A programvezető felkérte Pál József Csaba megyés püspököt az emlékmű megáldására. Abban közreműködött ft. Miklós Csaba plébános is, aki felolvasta a 200 évvel ezelőtt a telepesek aláírta alapokmányt, ami Majláthfalva születési bizonyítványa. Arról álmodtak, hogy itt hajlékot és hitet építhetnek, Isten áldását kérték nemcsak a maguk, hanem az utódaik életére és munkájára is. A letelepedés után 60 évvel templomot építettek, hálát adva Istennek, megköszönve nagyasszonyunk, a boldogságos Szűzanya közbenjárását, határkereszteket állítottak a négy égtáj felé, hogy Krisztus áldása legyen a lakókon és mindazokon, akik itt telepedtek le, majd itt születnek meg.

– Majláthfalviak, akik itt születtek vagy ide költöztek, hálás szívvel állítottuk fel ezt a mérföldkövet, Isten gondoskodását megköszönve, a kereszt jelével megkoronázva. Hisszük, hogy nem csak az ősökre, hanem az Istenbe, a Szűzanyába vetett bizalmunkra is emlékeztet itt, Isten háza előtt ez a különös és értékes emlékmű – hangzott el ft. Miklós Csaba plébános részéről.

Pál József Csaba megyés püspök áldása következett: „Áld meg Istenünk ezt az emlékművet, amit Majláthfalva alapításának a 200. évfordulója alkalmából felállítottak, az ősök példájából merítsenek erőt, és majdan ők is példaképek legyenek a következő nemzedékek számára. Krisztus, a mi Urunk által.”

A fohászt követően a főpásztor megszentelte az emlékművet és a körülötte álló híveket.

 

 

Közös ebéd, kitüntetések

 

A továbbiakban a templom előtti aszfaltozott főúton a helybeli Százszorszép néptánccsoport szépen kidolgozott koreográfiára lendületes, forgatós táncokkal örvendeztette meg a nagyszámú közönséget.

Az emlékmű felszentelése után a szervezők az iskola sporttermében megterített, gazdag és igen finom ebédre hívták az elöljárókat és a vendégeket. Ebéd közben Ioan Sorin Negrei polgármester érdemeinek elismerése okán, Vinga Község és Majláthfalva Díszpolgára kitüntetést adományozta Herczeg András vállalkozónak, aki a kitüntetést megköszönte. Ugyanakkor a polgármester Pál József Csaba megyés püspöknek Érdemoklevelet nyújtott át.

Majláthfalván a három kiemelkedő eseményből álló ünnepi hét a település alapításának a 200. évfordulójára készült emlékmű felavatásával, felszentelésével, illetve közös ünnepi ebéddel zárult. A szervezők ezúton is köszönetet mondanak a programok támogatóinak, köztük Sipos Györgynek és Szécsi Ferencnek, illetve mindazoknak, akik a vendégek ellátásában kifejtett munkájukkal járultak hozzá az ünnepi hét sikeréhez.

 

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image

Hozzászólt: Kaslik András / Kedd, 2019. augusztus 20., 20.52 Válaszoljál rá!

Kedves János,

Megköszönve szép és részletes beszámolódat a majlátfalvi ünnepségekről, szeretnék jelezni egy csodálatos történést, amit akkor mindannyian átéltünk, s ami úgylátszik kevés résztvevőnek tűnt fel.
Magad írod, hogy az emlékmű leleplezése harangzúgás közepette történt, s ez igaz is. Csakhogy a harang pontosan délben szólalt meg, s ez esett egybe az emlékmű leleplezésének pillanatával.
Úgyérzem egy kis csodát éltünk át, hiszen ember nem tudna megtervezni egy ilyen egybeesést. Mi a szervezők ezt nem tettük, nem is tehettük volna, hiszen közönséges halandó nem tudta volna megmondani mikor ér véget a szentmise, meddig tartanak a beszédek, s azt, hogy a leleplezés pontosan délben történjék, a déli harangszó pillanatában.

Talán valaki letekintett ránk abban a pillanatban, s örült annak amit látott ? Itélje meg bárki, saját hite szerint....

<%freshnews%>
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu