Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Szombat, 2021. január 16., 11.40
Kelemen Hunor a pécskaiakkal találkozott

Erős képviseletre van szükség

Írta: Balta János
2012. november 07., 20.31 Szerda / Arad

Tekintve, hogy Kelemen Hunor RMDSZ szövetségi elnök ma Magyarországról érkezett Pécskára, ezért mintegy félórányi késéssel került sor a 2. Számú Általános Iskola dísztermében szervezett találkozóra. 

Házigazdaként Bölöni György megyei tanácsos üdvözölte a széksorokat megtöltő közönséget, majd felkérte a szövetségi elnököt beszédének a megtartására. Miután Kelemen Hunor elnézést kért az önhibáján kívül történt késésért, a lényegre tért. Tolmácsolta a találkozók alkalmával Erdély-szerte a lakosság által felvetett kérdést: a jelenlegi feszült politikai helyzetben, amikor a román lakosság részéről fokozott részvétel várható a szavazáson, a szövetségnek sikerül-e megőriznie az erős parlamenti képviseletet? Sikerül-e olyan helyzetet teremtenie, hogy a magyarság beleszólása nélkül ne lehessen olyan lényeges dolgokat megvalósítani, mint az alkotmánymódosítás, a fejlesztési régiók kialakítása, a közigazgatási, az adó-, illetve választójogi reform végrehajtása. Sikerül-e azokat a számunkra igen fontos, 23 év alatt, az erdélyi magyarság összefogásának köszönhetően kiharcolt eredményeket megőrizni, magerősíteni, továbbvinni. Az aggodalmak jogosak, mert december 9-én az elmúlt 23 év legnehezebb parlamenti választása előtt állunk. A román pártok között kiéleződött politikai harc miatt ugyanis a románság részvétele nagyobb lehet, mint általában. Vajon elmegy-e annyi magyar választani, hogy az országos 6,5%-ot mandátumokban is viszontlássuk. Az aggodalmakat növeli, hogy ezúttal az RMDSZ mellett az Edélyi Magyar Néppárt is jelölteket indít 40-40 jelöltet a szenátus, illetve a képviselőház helyeire. Az önkormányzati választásokon, a többségében magyarok által lakott településeken nem ártott a magyar–magyar versengés, hiszen mindenképp magyar jelöltek jutottak, mandátumhoz. Az RMDSZ, a Székelyföldön is 86%-ban megnyerte a választásokat, éppen ezért érthetetlen, miért indulnak külön a parlamenti választásokon, hiszen országos szinten 43 ezer szavazattal egyetlen mandátumot sem lehet megszerezni. Az elmérgesedő gazdasági világválság idején az RMDSZ két és féléves kormányzati szereplése alatt, sajnos, olyan gazdasági egyenlegjavító, megszorító intézkedésekben kellett közreműködnie, amelyek az ország eladósodását megállították, az manapság 50-60% között mozog, ami uniós szinten is igen jó arány. Mindez azonban olyan intézkedések meghozatala árán történt, amelyek a magyarság egy kis részét elfordította a szövetségtől. Ezzel együtt mindenkinek tudnia kell, hogy a magyar érdeket csakis a szövetség képviseli, ezért bármilyen más pártra leadott voksukkal a magyar érdek ellen, más román pártokat részesítenek előnyben. A továbbiakban kitért mindarra a munkára, ami az új parlamentre vár, amelyikben a szövetségnek mindenképp erős képviseletre van szüksége ahhoz, hogy az eddig kiharcolt eredményeket meg lehessen tartani, hogy a jövőbeli terveket meg lehessen valósítani.

A hozzászólások során Mester József, az RMDSZ egykori alapító tagjaként egy általa elkészített, felolvasott vaskos dokumentumban a földtörvények helytelen megalkotását, kivitelezési módját, az elkobzott ingatlanok visszaszolgáltatásának az esetleges voltát, a nem jogi személyiségű földművesek megadóztatását, az 5,5%-os egészségbiztosításnak rajtuk történő behajtását sérelmezte, illetve a szövetségnek a magyar kormányhoz való viszonya felől kérdezett. Moldován János tanár rövid, de velős felszólalásában a magyar–magyar összefogásra szólított fel.

Szép Károly a döntés felelősségére hívta fel a figyelmet, ami Pécskán sok kívánni valót hagy maga után, hiszen a rendszerváltás után 7, míg manapság 2 képviselője van a városi tanácsban a magyarságnak.

Nagy István az összefogás alternatíváját méltatta, ami szerinte úgy működik, hogy az RMDSZ-nek akkor lesz parlamenti képviselete, ha az EMNP is bejut a törvényhozásba. A továbbiakban a szövetség tisztségviselőjeként kifejtett, szerinte eredményes munkájának a mások által történt megtorpedózását sérelmezte. Beszéde végén egy kötegnyi pécskai könyvkiadványt nyújtott át a szövetségi elnöknek.

Csepella János hozzászólásában cáfolta Nagy Istvánnak az ellene irányult rosszindulatról megfogalmazott véleményét. Bölöni György hozzászólásában a személyeskedések mellőzésére kérte a feleket. Borsos Pál a pécskai kenyér hírnevét ecsetelte, amelyikből ha valaki eszik, azt a szíve ide visszahozza. Éppen ez kellene hogy összefogja a pécskaiakat is.

Király András államtitkár, a helybeli képviselői körzet jelöltje felszólalásában elemezte a pécskai politikai helyzetet, amelyikben a szerinte magyar nevű polgármester megosztotta a magyarságot. Almási Vince kisiratosi polgármester a déli szenátori körzet jelöltje bemutatkozott, majd egységes szavazásra szólított fel, hogy az országos kosárból Arad megyének is jusson egy mandátum. Bognár Levente RMDSZ megyei elnök örömének adott hangot, amiért a pécskaiak ilyen szép számban eljöttek, akiket arra kért, adják tovább az üzenetet: Arad megye magyarsága csak akkor tarthatja meg a parlamenti mandátumát, ha mindnyájan a tulipánra voksolnak.

Kelemen Hunor miután válaszolt a felvetett kérdésekre, részletesen ismertette a szórványmegyék, köztük Arad megye magyarságának a parlamenti képviseletre nyíló, az országos kosárból visszaosztott töredékszavatok általi lehetőséget, majd kitért a maga és a magyar miniszterelnök közötti javuló kapcsolatokra.

Bölöni György mielőtt lezárta volna a találkozót, kifejtette: Csepella János Turnu Măgurele, míg maga Alexandria egy választókörzetében indul, hogy az RMDSZ országos kosarába minél több szavazat juthasson. Az elmúlt választásokon a Kárpátokon túli területekről begyűlt szavazatok két parlamenti képviselőt hoztak a szövetségnek. Miután kelemen Hunornak átadott egy pécskai kenyeret, mindenkinek megköszönte a részvételt.


Az RMDSZ Arad Megyei Szervezetének ma esti kampánynyitójáról holnap számolunk be.

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image

Hozzászólt: demokratista / Csütörtök, 2012. november 08., 23.33 Válaszoljál rá!

Kedves ssa ( o8.,18.19) amikor a hüLjék száma meghaladja az 5o% +1 - et, autómatikusan okosakká válnak. Megszavazzák maguknak. És örülnek.

Hozzászólt: Sékely-SimonAnonymous / Csütörtök, 2012. november 08., 18.19 Válaszoljál rá!

Nagyon sokat veszített az rmdsz a nép bizalmából,nem vlószinű ,hogy egyáltalán bekerül a Parlamentbe.

Hozzászólt: írástudatlan / Csütörtök, 2012. november 08., 15.39 Válaszoljál rá!

Hihetetlen, mámorító olvasmány ez a beszámoló.Már a kezdet, gyönyörű, "Tekintve.." - számtalan szabad asszociációkra lehetőséget adó kinyilatkozás... de nézzük tovább: "Házigazdaként Bölöni György megyei tanácsos üdvözölte a széksorokat megtöltő közönséget, majd felkérte a szövetségi elnököt beszédének a megtartására. Miután Kelemen Hunor elnézést kért az önhibáján kívül történt késésért, a lényegre tért...." Mélyenszántóan plasztikus, egyértelmű, kifejező: a lényegre tért az elnök. Most fogózzanak meg: sikerül-e? sikerül-e? csak azért, mert az ismétlés a tudás anyja, ugy-e?A végén megnyugtat a szerző: sikerül! Mert szövetségben az erő! Értik, mi? Ráadásul , figyusz! javulnak a KAPCSOLATOK a magyar miniszterelnökkel! Ez mindenképpen megnyugtató. Szóval...

Hozzászólt: Nagy István / Csütörtök, 2012. november 08., 12.14 Válaszoljál rá!

Jut eszembe, a szerző figyelmét nem keltette föl, de volt Kelemen Hunornak egy súlyos kijelentése: a december 9-e utáni RMDSZ frakciók nagysága 100%-ban az RMDSZ felelőssége.

Hozzászólt: Murvai Miklós / Csütörtök, 2012. november 08., 12.07 Válaszoljál rá!

Kedves I.N. !
Ismerve a töredékszavazatok után járó mandátumok leosztása kacskaringóit, másképp nyilatkozna.
Nagy István most sem talált ki hülyeséget.
"Jóslatának" szinte 100%-os a valószíműsége.

Hozzászólt: Nagy István / Csütörtök, 2012. november 08., 12.02 Válaszoljál rá!

Kedves nevenincs I.N.
Egyáltalán nem hülyeség, hogy az RMDSZ-nek csak akkor lesz Arad megyei képviselője, ha az Erdélyi Magyar Néppárt bejut a bukaresti parlamentbe!
Komolyan gondoltam, és tényként kezelendő.
Érveim.
Az EMNP-re adott szavazatok miatt az RMDSZ-re adott szavazatok száma csökkenni fog.
Nézze majd meg december 13-án, hogy olyan megyékben, ahol az EMNP nem indít képviselőjelölteket, de indít szenátorjelölteket, ott az RMDSZ-es és EMNP-s szenáttorjelöltekre adott szavazatok száma közel azonos lesz az RMDSZ képviselőjelöltjeire nyomottakéval.
Ha tehát az EMNP nem jut be, akkor az RMDSZ-nek jutó tizenvalahány mandátum a "magyarosabb" választási körzetekben maradnak, így Arad, Temes, Máramaros, Brassó elesik a képviselőtől.
Amennyiben az EMNP bejut, akkor a mandátumait a tömbmegyékben fogja megkapni, és az RMDSZ kevesebb tömbös mandátumot kap majd, és több szórványvidékit, így akár aradit, brassóit, máramarosit, temesit.

Kelemen Hunor meg van győződve, hogy az EMNP nem jut be a parlamentbe. Ne legyen igaza, de ez valószínűsíthető.
Márpedig, ha Kelemen Hunornak lesz igaza, akkor a fentebb felsorolt megyékben, így Aradon is, az RMDSZ parlamenti képviselők nélkül marad.

Adott tehát a lecke. Ha már nem volt képes a jelöltállítási időszakban megállapodni az RMDSZ, akkor Úgy kell(ene) kampányoljon, hogy azzal az EMNP-t is a parlamentbe segítse, mert azzal, és csak azzal lehet nyertese december 9-ének!

Hozzászólt: I.N. / Csütörtök, 2012. november 08., 11.13 Válaszoljál rá!

T. 22.o9. Mint minden véleményt, az Önét is tiszteletben kell tartani , még akkor is, ha pseudonim írja.
Mert én ismerem NI. urat. Azt "...hogy az RMDSZ- nek akkor lesz parlamenti Arad megyei képviselőj , ha az EMNP is bejut a törvényhozásba. " ő nem mondhatta.
Még Nagy úr sem képes ekkora hülyeséget kitalálni.
Tisztelettel I.N.

Hozzászólt: Bari / Csütörtök, 2012. november 08., 08.45 Válaszoljál rá!

Nem akarok sértő lenni de vezető politikusaink mintha karikatúrák főszereplői lennének, nem sugallnak erőt, tudást, hogy is mondjam na... Kell egy kis karizma, tartás, megjelenés... a román nyelvtudást is jó lenne tökéletesíteni ha már a Kárpátokon túlról akarnak szavazatokat, persze jól jönne az a nyelvtudás megszólítani a magyarul nembeszélő 'magyarokat' is

Hozzászólt: Bari / Csütörtök, 2012. november 08., 08.37 Válaszoljál rá!

Ha minden aradi magyar ember után aki megcsömörlött az RMDSz politikájától kapnák 1 lejt hát elmehetnék nyaralni és nem a román tengerpartra. Párhuzamos világban élnek politikusaink, nem akarják megérteni hogy vannak dolgok amiket elő kell segíteni ahhoz hogy a kisembert, a szavazót meg lehessen fogni, mozgósítani lehessen.. amíg korog a gyomor, amíg nincs biztosítva az anyanyelven való tanulás, amíg megaláztatások sora várja az embert csak azért mert más a nyelve és kulturája.. addig sokuknak nem lesz már ereje, kedve, energiája harcolni és lassan beadja derekát, beolvad, lemondd saját identitásáról, azt adja tovább gyermekeinek (ha vannak egyáltalán).

Hozzászólt: Új bor . / Szerda, 2012. november 07., 23.44 Válaszoljál rá!

Pista , egészségedre !

Hozzászólt: Nagy István / Szerda, 2012. november 07., 22.09 Válaszoljál rá!

Néhány képem az eseményről:

http://tinyurl.com/clnn5ur

A beszámolóról.

Kelemen Hunor ilyet nem mondott: Az RMDSZ, a Székelyföldön is 86%-ban megnyerte a választásokat.
Nem is mondhatott, mert nem igaz.

Ezt nem mondtam:
az RMDSZ-nek akkor lesz parlamenti képviselete, ha az EMNP is bejut a törvényhozásba

De azt igen, hogy az RMDSZ-nek akkor lesz parlamenti Arad megyei képviselőj, ha az EMNP is bejut a törvényhozásba.

Van némi különbség, ugye?

Balta János a folytatást sem értette.

Munkám eredményességével nem kérkedtem. De tény, hogy munkám nélkül aligha kapott volna ma Kelemen Hunor pécskai kiadványokat.
Semmit sem sérelmeztem! Elmondtam egy példát arra, hogy összefogást csak megfeszített, keservesen nehéz munkával lehet létrehozni.
Sajnálom, hogy Balta János nem értette meg, amit mondtam, igaz ezzel nem volt egyedül, hiszen Csepella János is félrehallott. Talán azért, mert lelkiismeret-furdalása van?

Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu