Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Szombat, 2020. szeptember 26., 00.48
Magyar Tudomány Ünnepe 2019 konferencia Temesváron

Értékteremtő tudomány a Bánságban

Írta: Pataki Zoltán
2019. november 04., 18.04 Hétfõ / Temes

A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából, a Kolozsvári Akadémiai Bi­zottság – Bánsági Regionális Mun­ka­bizottsága szervez konfe­renciát pénteken, 2019. november 15-én az Új Ezredév Re­formátus Központban, a Malom­árok u. (Spl. Morarilor) 1. b szám alatt. A Magyar Tudomány Ünnepe 2019 című kárpát-medencei programsorozat idei mottója: „Értékteremtő tudomány”.
A tudományos ülésszak első, 16.00 órakor kezdődő tömbjében dr. Jancsó Árpád építőmérnök, helytör­té­nész mutatja be a Temesvár–Varjas vasútvonal történetét, majd dr. Ma­gyari Sára, a Partiumi Keresztény Egye­tem docense tart előadást A nárcisztikus személyiségzavar nyelvije­lei címmel. Dr. Erdei Ildikó pszi­chológus, intézményvezető és Tasi Ottilia Gyöngyvér, a Bartók Béla Elméleti Líceum tanítója Volt diákok véleménye az iskola szerepéről címmel tart előadást, dr. Gál János, villamosmérnök, a Temesvári Műsza­ki Egyetem adjunktusa az 5G, új há­lózati technológiát mutatja be, majd dr. Bodó Barna, politológus Kit bántanak az emlékjelek? című előadását hallgathatják meg az érdeklődők, vé­gül dr. Toró László fizikus, tudomá­nyos főmunkatárs a Ra­don kör­nyezeti viselkedését leíró ma­tematikai modellek címmel tart előadást.
Az ülésszak második tömbjében dr. Szabadai Zoltán, vegyész, egye­temi tanár Számítástechnikai algoritmus többfázisú kémiai reakció­hálózatok és oszcillátorok mechanizmu­sá­nak vizsgálatáracímmel értekezik, Kopeczny Zsuzsa régész-történész a magyar régészek a romániai Bánság területén zajló tevékenységét mutatja be előadásában, Somkereki Andreea doktorandusz a Közép-európai europanizációs folyamat töté­nelmi forrásai címmel tart előadást, illetve Karda Szilárd építészmérnök, doktorandusz az energiahatékony épületeknél használt kompozit anya­go­kat mu­tatja be. Az autóipar átalakulásairól tart előadást Krausz Tamás gé­pészmérnök, doktorandusz és a biz­ton­ságos és kis költségvetéssel elvé­gezhető légszennyezés mérés lehe­tő­ségeiről tart előadást Kolum­bán-Antal György villamosmérnök. Vé­gül dr. Nagy-György Tamás építészmér­nök, egyetemi tanár Technikai érdekességek a Makovecz Imre tervezte Temesvári Református Köz­pont építésénélcímmel mutatja be a rendezvénynek helyszínt biztosító épü­letek érdekességeit. A tudományos ülésszakokat kötetlen beszélgetés követi.

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu