Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Szerda, 2020. február 26., 00.15

Falugyűlésekkel felérő tisztújító körút Arad megyében

Írta: Balta János
2019. március 06., 12.00 Szerda / Arad

Az RMDSZ Arad megyei tagszervezetiben megtartott tisztújító közgyűlések az ott megvitatott sokrétű helybeli kérdések miatt felérnek egy-egy falugyűléssel, ezért az elmúlt hét végén részt vettünk néhányon.

 

Lippa

Február 28-án, csütörtökön 17 órától a lippai Hildegardis Ház nagytermében került sor a helybeli szervezet tisztújítására. Az egybegyűlteket Pál Norbert aradi küldött társaságában Czernák Ferenc elnök köszöntötte, majd megtartotta az elmúlt két évre vonatkozó beszámolóját. Irodalmi beállítottságú rendszeres tevékenységről lévén szó kiemelte: a Degré Alajos Olvasókört beválasztották a Magyar Olvasókörök Országos Szövetségének a tagjai sorába; beszélt a vendégfellépéseiről, illetve a január 6-án Lippán lezajlott kiemelkedő eseményről, amikor is Degré Alajos születésének a 200. évfordulóján emléktáblát lepleztek le a szülőháza helyén álló ház falán. Az RMDSZ Arad Megyei Szervezetének a hathatós anyagi támogatásával, Faragó Péter megyei elnök, parlamenti képviselő jelenlétében megszervezett ünnepségen a nagyszalontai Arany János Irodalmi Kör, a nagyenyedi Áprily Lajos Irodalmi Kör, továbbá a gyoroki József Attila Olvasókör is népes küldöttséggel vett részt.

A pénzügyi beszámolót követően megtartott tisztújításon Czernák Ferencet újabb két évre megerősítették elnöki tisztségében. A folyó év április 26-án Aradon sorra kerülő megyei tisztújító közgyűlésre Czernák Ferenc mellett Igna Ilonát, míg póttagnak Elekes Lászlót jelölték. Az ülés szeretetvendégséggel zárult, amiért köszönet jár Wonerth Lorándnak, aki ezúttal is kiváló házigazdának bizonyult.

 

 

Bélzerind

Március 1-jén, pénteken a bélzerindi iskola egyik tantermében került sor az RMDSZ helybeli szervezetének a tisztújító közgyűlésére. Az egybegyűlteket Molnár Imre elnök üdvözölte, kiemelve Faragó Péter megyei elnök, parlamenti képviselő, illetve Haász Tibor tőzmiskei polgármester nevét.

Beszámolójában kitért az utóbbi két évben Bélzerinden történt fejlesztésekre: tavaly adták át a ravatalozó kápolnát, ahova idén korszerű utat is építettek, ami – bár tervezték – azonban nincs összekötve a főúttal. Bélzerénd Fest néven tavaly is megszervezték a bélzerindi falunapot, ami sikeres, kétnapos program volt, nem csupán a helybeli, hanem a környékbeli magyarságot is ide csábította. Zárszavaiban a május 26-án sorra kerülő EP-választásokon való minél nagyobb részvételre szólított fel. A pénzügyi beszámolót követően a tisztújításon Haász Tibor polgármester köszönetet mondott az elvégzett munkáért a bélzerindieknek. A megvalósítások közül az elkészült temetőútról, illetve a kultúrotthon tetőcseréjéről beszélt. Idén aszfaltozási programot terveznek, melynek során aszfaltburkolatot kap a kisutca a templomig, ugyancsak leaszfaltozzák a vízüzemig, illetve a temetőig vezető utat. Noha az iskolások száma folyamatosan fogy, a helybeli oktatási intézmény léte nincs veszélyben, a következő tanévre is megvan hozzá a jóváhagyás.

Faragó Péter megyei elnök, parlamenti képviselő a megyében zajló tisztújítást majd az április 26-án sorra kerülő megyei tisztújító küldöttgyűlést, de a közelmúltban lezajlott kolozsvári kongresszus munkálatait is érintette. Ezután a soron következő EP-választásokat, az ősszel esedékes államfő-választást, de a 2020-ban esedékes helyhatósági, majd parlamenti választásokat is taglalta. Mivel a magyarságra komoly megmérettetések várnak, nagyon fontos, hogy a most zajló tisztújításokon rátermett, munkabíró elnököket, vezetőségi tagokat válasszanak. Olyanokat, akik minden tekintetben felvállalják a magyar közösségeiknek a szolgálatát, amire a következő két évben bőven lesz lehetőség. A választásokon jó eredményt kell elérnie az Arad megyei magyarságnak is, hogy a képviselete helyi, megyei, országos és európai szinten is biztosított legyen. Az elnök elégedettségének adott hangot, amiért az elmúlt 3 évben az RMDSZ rendezte a kapcsolatát a magyarországi vezető kormánypárttal, amellyel az a közös érdek, hogy Brüsszelben erős Kárpát-medencei magyar képviseletet lehessen kialakítani. Mindenki tudja, érzi, hogy az Európai Unió sokat fog változni, de nem mindegy, hogy ez milyen irányban történik. Nem mindegy, hányan fogják képviselni az Európában élő őshonos nemzeti kisebbségek érdekvédelmét. Az sem mindegy, hogy 2020. után Európa általunk lakott részébe milyen támogatások jutnak, mert nemcsak a mezőgazdasági támogatásokra van szükségünk, hanem azokra is, amelyekből utak, ivóvíz-hálózat, csatorna-hálózat épül, illetve középületek újulnak meg. A Brüsszelből érkező pénzek az élet minden területén hasznosak lehetnek. Tehát mindezért fontos, hogy május 26-án egy sikeres RMDSZ-kampány után minél több magyar járuljon urnához. Ehhez kívánt sikeres, jó munkát a megválasztandó elnökségnek. A továbbiakban kitért a Bukarestben zajló zaklatott politikai életre. Az ország szempontjából igen káros, hogy a politikai elit nem képes a kompromisszumra, képtelen higgadtan leülni és alaposan átbeszélni az ország fontos ügyeit. Mindenki a saját szövegét mondja, anélkül, hogy másokat is meghallgatna. Ilyen feltételek között, az RMDSZ 6,5%-os támogatottsággal, tehát ugyanennyi határozathozatali lehetőséggel rendelkezik, miközben a romániai magyarsággal szemben vállalt kötelezettségeinek is eleget kell tennie. Ez csak úgy lehetséges, ha olyan politikai erőkkel szövetkezik, amelyekkel együtt döntéshozatali tényezővé válhat. Tehát bármilyen magyar érdekben születő parlamenti határozat kresztülviteléért politikai alkut kell kötnie. A partner kilétéről nem szabad szimpátia vagy érzelmi alapon dönteni, mert azok nem működnek. Hideg fejjel, matematikai számítások alapján próbálják kiválasztani, a magyarság céljai mellé állítani a partnereket, akikkel szemben kötelezettséget is kell vállalni az érdekeik érvényesítésében, vagyis a mellettük való szavazásban. Ezért kell bizonyos mértékben kitartani a PSD mellett, mert más alternatíva nincs. Vagyis nincs más olyan párt, amelyikkel az érdekeink megszavazásában többséget lehetne képezni. Mindenképp tudatosítani kívánta a magyarokban: nincs szó szimpátiáról vagy barátságról, hanem eleget kell tenni a matematika elvárásainak, vagyis a mi 6,5% arányunkhoz szerezni kell további 44-45%-ot. A magyar érdekek megszavazásának ez az egyetlen módja. Az erdélyi magyar pártokkal való koalícióról kifejtette. Az MPP és az EMNP az RMDSZ-ből kivált emberek létrehozta pártok. Az MPP-vel a 2014-es EP-választáson működött az egyezség, miszerint az ő jelöltjeik is szerepeltek az RMDSZ-listán. Ennek a kompenzálására, a következő helyhatósági választásokon az RMDSZ jó néhány erdélyi községben, illetve városban nem indított jelölteket, hogy befuthassanak az MPP jelöltjei, sőt a parlamenti választásokon is 2 befutó helyet kaptak a jelöltjeik. Az MPP-nek hasonló ajánlatot tettek a mostani EP-választás előtt is, ők viszont 1 bejutó helyet kérnek. Tudtával még nincs végleges megállapodás, de reméli, hogy elfogadják a legutóbb jól működött formát. Az előbbihez hasonló ajánlatot tettek az EMNP-nek is, annak a vezetősége viszont még tárgyalóasztalhoz sem akar ülni a mindkét fél számára előnyös együttműködés megvitatása érdekében. A továbbiakban ismertette az RMDSZ EP-listájának a rangsorolását, minden személyről szóló rövid ismertetővel: Winkler Gyula, Vincze Lóránd, Hegedűs Csilla, Olteán Csongor, illetve Sógor Csaba. A teljes lista több mint 40 személyt, minden erdélyi megyéből egyet-kettőt fog tartalmazni – zárta politikai értékelőjét Faragó Péter.

 

 

Községbeli megvalósítások, tisztújítás

 

A továbbiakban Haász Tibor polgármester a községbe vezető bekötőút újra aszfaltozásáról beszélt, aminek a jóváhagyása megtörtént, folyamatban van a munkálatok elvégzésének a közbeszerzési eljárása, ami az ilyenkor szokásos óvások miatt jövő tavaszig is elhúzódhat. Az úttal kapcsolatban Faragó Péter leszögezte: a megyei tanácsban működő koalíciós partnertől folyamatosan kérték a jelzett útnak az alappal együtt való felújítás támogatását, de nem volt rá pénz. Megpróbálták Bukarestből finanszíroztatni, ami nem sikerült, ezért egy EU projekt finanszírozásával történik a felújítás. A munka elhúzódásával kapcsolatban hozzáfűzte: manapság, amikor a világban minden számítógépes nyilvántartással, ügyintézéssel működik, Romániában hihetetlenül túlméretezett a bürokrácia. A közbeszerzési ügyek hatalmas aktacsomók ide-oda tologatásával, hurcolásával csigamód haladnak, ami elfogadhatatlan. Visszatérve a megyébe, a Csiky Gergely Főgimnázium bentlakásának, illetve az étkezésnek az ingyenes voltára hívta fel a figyelmet. Ez a magyarországi Bethlen Gábor Alap és a romániai Communitas Alapítvány hathatós támogatásával történhet. A megye egyetlen magyar nyelvű középiskolájában kiváló, biztonságos feltételeket biztosítanak a mindenfajta érdeklődésű diákok számára. Haász Tibor polgármester a tisztújítás során javasolta, illetve megkérte Molnár Imre RMDSZ-elnököt, hogy még egy mandátumra vállalja el a tisztséget, de bizalmának adott hangot a helybeli fiatalságnak a politikába történő bevezetésével kapcsolatban is. Az elnökség további tagjai Mihály Andrea és Must Attila, míg a megyei tisztújító közgyűlésre Molnár Imrét és Mihály Andreát delegálták.

 

Vadászi események, jövőbeli tervek

 

A vadászi közösségi házban összegyúlt szép számú tagságot és a vendégeket Nagy Sándor elnök köszöntötte. Beszámolójában annak a reményének adott hangot, hogy idén lebontják a volt nyári kert maradványait, aminek a helyére a fűtőház, illetve egy közösségi terem épül. Tavaly felújították a régi román iskolaépületet, amit használni fognak a gyermekek, akik azonban nem magyarok, hanem romák. Tudtával a faluban kezdődnek a járdaöntések a Bokor utcában és a Balogh-tó részen, de az ortodox parókia tájékán és máshol is tervezik új járdák öntését. Az anyaországi Köröstarcsával nem csupán egyházi, hanem a két polgármesteri hivatal között is szépen fejlődnek a kapcsolatok, rendszeresen látogatják egymást. Jakab Károly segítségével megszervezték a vadászi nyugdíjasok találkozóját, amit a nagy sikerrel való tekintettel idén is terveznek. Szeptemberben újra sor került a hagyományos szüreti bálra, ahol a sztárvendég Kristóf Katalin és Milán volt. A magyar nyelvű elemi egyelőre működik, hasonlóképpen a Szent Ferenc Alapítvány működtette napközi, ahol a hátrányos helyzetű gyermekek mellett bárkit szívesen látnak.

A tavalyi tagsági díjaknak egy része helyben maradt, amiből támogathatják a magyar programokat. Ugyancsak besegíthettek az elmúlt imahét vendéglátásába, amikor Vadászra látogatott ft. Csűry István püspök is.

A pénzügyi beszámoló után Haász Tibor polgármester megdicsérte az egybegyűlteket a hitük és a magyarságuk megtartásáért tanúsított magatartásukért. Mindez nem könnyű, hiszen kisebbségben élnek az elszaporodott roma közösségben. Az elnök ismertette megvalósításokat kiegészítette a kultúrotthon tetőzetének a felújításával, nemcsak Vadászon, hanem a község minden településén. Kitért a hulladék-elszállítás áldatlan voltára, ami nem csupán vadászi, de megyei gond is, amit sürgősen orvosolni kell. A két évvel ezelőtt elindított utcaaszfaltozási projekt idén fog megvalósulni, de már egy újabb projekten dolgoznak, amelynek köszönhetően Vadászon is minden utca aszfaltburkolatot kap. Ugyancsak gondot okoz a romák számára tervezett kultúrotthonnak a helye, amit a Tőzmiske felöli bejárattól balra terveznek. Ott kellő felügyelet mellett megszervezhetikminden programjukat. Mivel a településen magas a bűnözés minden fontosabb ponton hatékony térfigyelő kamerákat szándékoznak elhelyezni.

A továbbiakban Faragó Péter RMDSZ-megyei elnök hangot adott a Bélzerinden elmondott politikai tájékoztatójának.

Ezt követően került sor a tisztújításra, melynek során Nagy Sándort megerősítették elnöki tisztségében, az elnökség további tagjai Kristó Sándor és Jakab Károly. Ugyancsak ők képviselik a vadásziakat a megyei tisztújító közgyűlésen.

 

 

Simonyifalvi fejlesztések, szemetes gondok

 

A bélzerindi és vadászi fórumokat követően a simonyifalvi Vadászházban, megterített hosszú asztal mellett került sor a falugyűlésnek is megfelelő RMDSZ-tisztújító közgyűlésre, illetve politikai tájékoztatóra.

A nagyszámú tagságot Haász Tibor polgármester üdvözölte, s miután kitért a két előbbi fórumon történtekre, a helybeli megvalósításokat taglalta. Mint a község minden településén, a simonyifalvi kultúrotthonon is tetőcserét hajtottak végre. A faluban 10 kilométer hosszú utcát érintő aszfaltozási projekt van kibontakozóban, amivel tavaly eljutottak a kivitelezői közbeszerzési procedúráig, novemberben a kivitelezővel aláírták a szerződést, melynek értelmében idén el kell készülniük a jelzett burkolatoknak. A munkálatokhoz napokon belül hozzá is fognak. Tavaly a ravatalozó kápolnát megrongálta a szél, ezért tetőcserét hajtottak végre. A falun áthaladó megyei úttal kapcsolatban kifejtette: idén megtörténik a közbeszerzési procedúra, jövőre elkezdődnek a teljes felújítást célzó munkálatok. Ami a községben épülő vízvezeték-hálózatot illeti, a kivitelező egy kicsiny részt nem fejezett be, az utána következő viszont azt állítja: nem tátja tisztán a munkát, ezért egy tervezőt megbíztak, hogy készítsen új projektet az el nem készült részről. Idén, mintegy 300 ezer lejes ráfordítással szeretnék felújítani a sportpályát, ami új kerítést kap, illetve a belső oldalán 100 személyes lelátó is épül. Ugyanakkor megbízott egy tervezőt egy automatikus öntözőberendezés elkészítésére a gyepszőnyeg karbantartására. Zárszavaiban elnézést kért a lakosságtól a hulladék-elszállítás áldatlan helyzetéért, de az egy EU-projekt részét képezi, ami befogja az egész megyét, s mindenhol hasonlóan működik. Egyelőre a polgármesteri hivatal azt teheti, hogy minden kimaradt szemétszállítás alkalmával jegyzőkönyvet írnak, amit aláíratnak a kivitelezővel. Gratulált Zsóri Dániel fiatal futballistának, aki az országos bajnokságban kamatoztathatja tehetségét és tudását.

Ezt követően átadta a szót Faragó Péter RMDSZ-megyei elnöknek, parlamenti képviselőnek, aki itt is hangot adott a már említett politikai tájékoztatójának.

 

Tisztújítás

A továbbiakban Péter Anikó RMDSZ-elnök megtartotta beszámolóját, amelynek gerincét a faluban zajló kulturális élet, a Leveles és a Levelecske tánccsoportok munkájának a támogatása, a rendszeresen megszervezett falunapok, szüreti és farsangi bálok, továbbá az óvodában és a Simonyi Imre Általános Iskolában zajló programoknak a támogatása képezte.

A tisztújítás során megerősítették elnöki tisztségében Péter Anikót, további elnökségi tagoknak választották Csernus Gábort és Futó Zsoltot. A megyei tisztújító közgyűlésen Haász Tibor és Péter Anikó mellett részt vesz Csernus Gábor, Péter Adél, Péter Dalma és Futó Zsolt.

 

 

Urnás elnökválasztás Szapáryligeten

 

Szombaton a szapáryligeti kultúrotthonban 14 órától megtartott tisztújító közgyűlés Péró Tamás megyei ügyvezető elnök felügyeletével zajlott. A prezídiumban helyet foglaló Erdős Bálint szintyei polgármester és Juhász József községi tanácsos társaságában Vass Balázs elnök köszöntötte a mintegy 60 résztvevőt.

Beszámolójában visszatért a szervezet 1990-es megalakulásáig. Annak 1992–2008 között maga volt az elnöke. Bálokat kirándulásokat szervezett, próbálta fellendíteni a magyarság kulturális életét. 2016 augusztusában Erdős Bálint polgármester és Faragó Péter megyei elnök kérte fel, hogy szervezze újra az RMDSZ időközben válságba jutott helybeli szervezetét. Mivel annak alapító tagja volt, nem tudott ellentmondani a felkérésnek, illetve belenyugodni, hogy a faluban megszűnjön a magyar érdekképviselet. 2016-ban a parlamenti választásokon 108, 2017-ben az európai őshonos kisebbségek jogainak a megalkotásáért 152 aláírást gyűjtöttek. 2017-ben megalakították a Ligeti Rózsa néptánccsoportot, ahol a 18 fiatal táncol, a betanításukért köszönet jár Bibe Otíliának és Gyarmati Ramónának. A táncosok két rend ruháit a maga pénzén varratta. A csoport összerázódása érdekében két kirándulást szervezett: egyiket a Bihar megyei Medvebarlanghoz, másikat a felújított dévai várhoz. Köszönetet mondott Erdős Bálint polgármesternek, amiért a maga kisbusza mellett biztosította az iskolabuszt a kiránduláshoz. Az RMDSZ-tagoknak is kirándulást szervezett: egyiket a Magyar Országházba, illetve Ópusztaszerre. Köszönet az RMDSZ Arad Megyei Szervezetének, Péró Tamás ügyvezető elnöknek az autóbuszok biztosításáért. 2017 augusztusában 9 évi kihagyás után újra megszervezték a falunapot, ami nagy sikert aratott, köszönet a segítőknek. Háromszor szerveztek Erzsébet- és Katalin-bált, sok résztvevővel. 2018. március 15-én a Rózsa tagjai népviseletben koszorúztak az aradi Szabadság-szobornál. Az utána kapott vacsoráért köszönet Péró Tamás ügyvezető elnöknek. 2018 nyarán az Aradon megszervezett kisebbségek felvonulásán a szapáryligeti Rózsa képviselte a magyarokat. Sok nehézség árán sikerült civilszervezetet alapítania, amitől a kulturális programjaikhoz sikeres pályázatokat remélnek. Miután köszönetet mondott a helybeli lelkes támogatóknak, az idei tervek között több bált, gyermekek és felnőttek számára szervezett kirándulásokat illetve sikeres pályázatok megírását, továbbá a két választáson tervezett sikeres szereplést említette.

A beszámolóért és a sikeres munkáért Erdős Bálint polgármester mondott köszönetet, egyben örömének adott hangot, amiért az alapító tagoknak a legtöbbje jelen volt. Megelégedéssel töltötte el a hallott gazdag program, s hogy újra talpra állt a tánccsoport, amelynek valamikor a ruhái is elégtek, de Vass Balázs jóvoltából új ruhái is vannak. Elismerte: polgármesterként illene beszámolót tartania, de szerinte azok magukért beszélnek, minden helybeli nem csak látja, hanem haszonélvezője is azoknak. Mivel Vas Balázs munkájával igen elégedett, indítványozza az újraválasztását.

Az érintett el is vállalta, csakhogy a közönség részéről másik jelölt, a prezídiumban ülő Juhász József neve is elhangzott, ezért szavazásra került sor. A közönség soraiban mozgolódás, zúgolódás támadt. A miértre egyik asszony megkérdezte: szavazhatnak-e a nem RMDSZ-tagok is? Az alapszabályzat értelmében, természetesen nem szavazhattak, ezért az asszony, illetve további egy-két személy bosszúsan távozott.

A vitának Péró Tamás ügyvezető elnök vetett véget, urnás szavazást indítványozva, amit meg is szervezett. Ennek eredményeként, a jelen lévő tagok nagy fölénnyel megszavazták Vass Balázst, aki megköszönte a bizalmat. További elnökségi tagok: Bibe Otília, Faragó Ramóna és Szpisják Katalin. A megyei tisztújító közgyűlésen az elnök mellett Bibe Otília, Gyarmati Ramóna, Gyarmati Ferenc és Szpisják Katalin képviseli a helybeli szervezetet.

A továbbiakban Péró Tamás ügyvezető elnök politikai tájékoztatót tartott.

A tisztújító közgyűlés végén, ahogyan az Lippán,  Bélzerinden és Vadászon is történt, bemutattáka 100 év Romániában – Örökségünk Arad megyében című értékmentő könyv I. kötetét, helybeli értékekkel.

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu