Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Hétfõ, 2020. január 20., 06.40
RMDSZ megyei tisztújító közgyűlés Aradon

Faragó Péter továbbra is megyei elnök

Írta: Balta János
2019. május 01., 18.35 Szerda / Arad

Április 26-án, pénteken a Jelen Ház nagytermében tartotta tisztújító közgyűlését az RMDSZ Arad Megyei Szervezete. Az egybegyűlt nagy számú küldöttet Faragó Péter RMDSZ-megyei elnök, parlamenti képviselő köszöntötte, majd a fórumot megkérte, járuljon hozzá, hogy a közgyűlés munkálatait az MKT vezetősége irányítsa. Miután indítványát egyhangúlag megszavazták, mindannyiuknak sikeres, jó munkát kívánt.

Miután a prezídiumban elfoglalta helyét Hadnagy Dénes MKT-elnök és Pál Norbert titkár, az ülésvezető köszöntötte a Szövetség országos szervezetének a küldöttét, Nagy Zoltánt, az RMDSZ területi szervezeteiért felelős alelnökét. Pál Norbert titkár megállapította a fórum határozatképességét, az ülésvezető ismertette a napirendet, majd a prezídiumba hívta Nagy Zoltánt, akit megkért a fórum köszöntésére.

 

Nagy Zoltán köszönetet mondott a leköszönő elnöknek és csapatának az eddigi munkáért, illetve sok sikert kívánt a további munkájához, ugyanis egyedül pályázta meg az elnöki tisztséget egy új mandátumra. Köszönetet mondott az európai őshonos nemzeti kisebbségek jogainak az EU-ban való szavatolásáért, valamint az EP-választásokon való induláshoz szükséges aláírásokért. Ezután a következő mandátumban sorra kerülő 4 választás fontosságát ecsetelte. Mivel mindig a soron lévő választás a legfontosabb, az EP-választásokra való teljes mozgósítást indítványozta, végül sok sikert kívánt a közgyűlés munkálataihoz.

Hadnagy Dénes ülésvezető a napirend I. pontja értelmében felkérte beszámolójának a megtartására Faragó Péter megyei elnököt.

 

 

A megyei elnök beszámolója

 

Faragó Péter a megyei szervezet elmúlt egyéves felkészülési időszakát pozitívan értékelte. Kitért az egy évvel ezelőtti aggodalmakra, amelyek az ország centenáriumának a megünnepléséhez kötődtek. Az elmúlt 100 év elemzése azonban nekünk, Arad megyei magyaroknak is kiváló alkalom volt a számbavételhez: mit végeztünk az elmúlt évszázadban, mivel járultunk hozzá szülőföldünk fejlődéséhez. Ebből a célból kiváló közösségépítő programok, kiadványok születtek ebben az időszakban. Mi, aradiak 200 évre emlékeztünk, hiszen tavaly nyáron ünnepeltük az aradi magyar színjátszás 200. évfordulóját, amit remek előadásokkal tehettünk emlékezetessé. Ugyanakkor számos, Erdélybe, főként az anyaországba szervezett kirándulást támogathatott a megyei szervezet. Az Aradi Magyar Napok programjai is minden évben kiváló szórakozási, kellemes együttléti lehetőséget biztosítanak, egyben megerősítenek magyarságtudatunkban, a programok összekovácsolják az Arad megyei magyar közösséget. Ugyancsak nagyon fontos, hogy a magyarlakta településeknek a falunapjai, a néptánc-találkozói, más kulturális programjai mellett a szórványtelepülések magyarságáról sem feledkezünk meg, évente egy-két alkalommal a megyei szervezet lehetőséget biztosít a szórványmagyarságnak is az együttlétre, a közös szórakozásra. E programokat a jövőben is folytatni kívánják. Nagyon fontos, hogy az RMDSZ országos szervezetének a jóvoltából a „mi tulajdonunkban” lévő megyei székház valódi magyar házként működik, ott számos kulturális programot, játszóházat, kézművesfoglalkozást, más közösségi programot szerveznek, erősítve az összetartozás tudatát. Sok karácsonyi, farsangi vagy más közösségi programot támogattak, ahol a résztvevők együtt tudják megélni a magyarságukat. Tavaly szintén kiemelt fontosságú volt a vidéki településeinken számba venni, hogyan élt, mivel járult hozzá magyarságunk szülőföldünknek az anyagi, kulturális, szellemi és hitbeli gyarapításához. Ebből a célból elkészült a 100 év Romániában – Örökségünk Arad megyében című magyar értékmentő kiadvány I. kötete, amely a magyarok lakta településeknek hozzávetőleg a felével foglalkozik, a II. kötetet az idei Aradi Magyar Napokon tervezik bemutatni.

Amint a továbbiakban kifejtette, néhány nappal ezelőtt ünnepeltük a Szabadság-szobor köztéren való újraállításának a 15. évfordulóját, igen tartalmas programmal. Az említett, többségükben hagyományos programokat a következő években is folytatni kívánják. Ugyanakkor jó kapcsolatokat ápolnak a magyar egyházakkal, segítséget nyújtanak a terveikhez, ugyanis az önkormányzatokban, valamint a parlamenti jelenlét révén támogatást tudtak biztosítani Aradon, illetve vidéken a megyei, illetve az aradi költségvetésből, de bukaresti támogatást is szereztek templomaink felújításához. Jó kapcsolatokat ápolnak a civilszervezetekkel, azoknak a programjait rendszeresen, jelentős összegekkel támogatták. Mindez a megyei és az aradi önkormányzati jelenlét nélkül nem lenne lehetséges. A megyei önkormányzatainkat az Arad Megyei Kulturális Központon keresztül tudják támogatni.

A megye magyar nyelvű oktatása, illetve a Csiky Gergely Főgimnázium mindennapos gondjainak az orvoslása kiemelt fontosságú az RMDSZ programjai között. Tavaly szeptembertől a Bethlen Gábor Alap támogatásával ingyenesen tudták biztosítani a Csiky Gergely Főgimnázium bentlakásában a lakhatást, ezzel is vonzóbbá kívánva tenni Arad megye egyetlen magyar nyelvű középiskoláját. Az eredmény látványos, hiszen azóta megduplázódott a bentlakók száma. Az érdekeltek biztosította: a bentlakás továbbra is ingyenes marad! Anyanyelvű oktatásunk támogatásának másik módja, a magyar előkészítő osztályosoknak évek óta biztosított iskolatáska és tanszercsomag. Ez kibővült a Rákóczi Szövetség támogatásával, amely az elmúlt tanévtől készpénz-támogatást is biztosított az iskolába indulók szüleinek. A következő tanévtől Arad megye összes iskolakezdő kisdiákja megkapja a támogatást. Mindenkinek megköszönte a két aláírásgyűjtésben kifejtett munkáját, illetve az aláíróknak a hozzáállását is.

Néhány szóban kitért az elmúlt év politikai vonatkozásaira. Mint az elmúlt 30 évben, az RMDSZ ezúttal is a helyi közösségek érdekeiben politizált nemcsak a helyi és a megyei, hanem az igen képlékeny bukaresti törvényhozásban is. „Sokszor, sok minden nekünk sem tetszik, érezzük, mi nem megy jól, min kellene változtatni, de a képviseleti arányunkkal nem igazán tudunk beleszólni a döntésbe. Vegyük példának Aradot, amelynek a 23 tagú tanácsában csupán 2-en vagyunk, az Arad megyei tanácsban 2-en vagyunk a 33-ból, tehát még kisebb a beleszólási lehetőségünk. Anna k örüljünk, hogy magyar közösségi ügyekben előre tudunk lépni, támogatni tudjuk civilszervezeteinket, önkormányzatainkat. A bukaresti törvényhozásban összesen 30-an vagyunk a 450 képviselőből, ráadásul nem vagyunk a mérleg nyelve sem, ezért bármennyire is próbálnak egyesek bűnbaknak beállítani, a mi szavazatainkkal vagy anélkül, a dolgok az akaratunktól általában függetlenül történnek azzal együtt, hogy Bukarestben is minden döntésünket a magyar érdekeknek vetjük alá. Mindehhez azonban olyan partnerekre van szükségünk, akik biztosíthatják az érdekünkben hozandó döntésekhez a többséget. A lehetőségeink behatároltak, de ott vagyunk, jelen vagyunk, a magyar közösségi érdekeket képviseljük minden alkalommal.” Zárszavaiban mindenkinek megköszönte az eddigi munkáját, a segítségét.

 

Beszámolók

 

A továbbiakban megtartotta beszámolóját Hadnagy Dénes MKT-elnök, aki Pál Norbert titkárral közösen szervezte az üléseket. Azok az Ügyvezető Testület, illetve a megyei elnök felügyelete alatt zajlottak. Elfogadták a 2018-as költségvetést, illetve a 2019-es költségvetés-tervezetet. Minden szakbizottságnak évi tevékenységi tervet, illetve éves beszámolót szorgalmaztak. Kijelölték a folyó év február 26-án lezajlott RMDSZ-kongresszusnak a küldötteit. A szakbizottságokban fontosnak tartják a munkacsoportoknak az aktivizálását. Végszavaiban mindenkinek megköszönte az MKT-ban végzett munkáját.

Kovács Imre, a Megyei Önkormányzati Konferencia elnöke  az önkormányzatokban elvégzett munka értékét méltatta. Ebben egyik legfontosabb cél a fiatalok itthon tartása, hogy itthon alapítsanak családot. Az lenne az ország érdeke, hogy az önkormányzatok fejlődjenek, ne öljék meg őket a rengeteg papírmunkával, amit nem az EU, hanem az itthoni minisztériumok kérnek. Éppen ezért, mindenhol ott kell lennünk, ahol rólunk döntenek: az önkormányzatokban, a megyei tanácsban a parlamentben az Európai Parlamentben egyaránt. A közelgő EP-választásokon azt szeretnék elérni, hogy ne csökkenjenek az EU-támogatások, hanem azokat továbbra is biztosítsák az önkormányzataink számára. Az EU-csatlakozás óta fejlődésnek indultak a településeink, manapság egy gazdának sokkal több lehetősége van, mint 10 évvel ezelőtt. „Sokkal többet fejlődhettünk volna, ha Bukarest felesleges kötekedése miatt nem estünk volna el a nekünk járó pénzek jelentős részétől. Elveszünk a papírmunkában, a jóváhagyás folyamataiban, de reméli, mindez gyökeresen változni fog. A bürokrácia csökkentését, a támogatások növekedését kérjük a brüsszeli, de a bukaresti képviseletünktől is.”

Tripon Ildikó, az RMDSZ Arad Megyei Nőszervezete elnöke elmondta: februárban és márciusban nótaestet szerveztek, március 8-án a nyugdíjas pedagógusokat köszöntötték, megünnepelték március 15-ét az RMDSZ-székházban. Március végén tavaszi zsongást szerveztek a székházban, felkészülve a húsvétra. Május I. vasárnapján az édesanyákat köszöntötték, júliusban és augusztusban lelkes pedagógusok közreműködésével játszóházat szerveztek a Csiky Gergely Főgimnáziumban. Augusztus 20-án a Nőszervezet tagjai is Budapesten ünnepeltek, ugyancsak augusztusban a Kávéház Programban a nők elleni erőszak elleni törvény jelenlegi helyzetéről hallgattak meg előadást. A tornyai tájházban is interaktív foglalkozást tartottak, illetve előadást hallgattak meg A nők szerepe a világban címmel,szeptemberben az RMDSZ-székházban Női egészség címmel szerveztek előadást, ahol Bíró Rozália, a Nőszervezet országos elnöke is részt vett. Októberben a nyugdíjasok születésnapját ünnepelték meg egy teadélután alkalmával. Ugyancsak októberben a Magyar Női Unió elnökével szerveztek beszélgetést, decemberben a Gyulán szervezett jótékonysági vásáron vettek részt, az ott begyűlt pénzből rászoruló családoknak a karácsonyát szépítették meg. 2018-ban 3 új település kapcsolódott be az adventi koszorú-készítésbe, a Mosolygó karácsony programban rászorulókat ajándékoztak meg. A jelzettekkel párhuzamosan, részt vettek az országos jellegű tanácskozásokon is. Zárszavaiban megköszönte az RMDSZ, illetve az alapítványoktól kapott támogatásokat, illetve azoknak is, akik segítettek a programok megszervezésében.

A továbbiakban Bognár Levente aradi elnök és Péró Tamás ügyvezető elnök számoltak be az SZKT-tagságukkal kapcsolatos munkájukról.

A beszámolók vitájában Király András leköszönt elnök és volt parlamenti képviselő, Nagy Zoltán, Erdélyi István és Bognár Levente fejtette ki véleményét, majd egyenként elfogadták a beszámolókat.

Ezt követően Bátkai Sándor az Etikai és Fegyelmi Bizottság, Pál Norbert a Szabályzat-felügyelő Bizottság, Tóth Győző a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság jelentését ismertette.

A továbbiakban 3 fajta cédulán ejtették meg urnás szavazással az elnökválasztást, ahol egyedül Faragó Péter indult, a 2 SZKT-jelölt megválasztását, ahol Bognár Levente és Péró Tamás indult, illetve a 9 aradi és 9 vidéki MKT-jelölteknek a megválasztását. Bölöni György vezetésével lezajlott az alapszabály-módosítás, majd az egyéb napirendi pontban hangzottak el hozzászólások, amelyekre helyhiány miatt ezúttal nem tudunk kitérni.

A maratoni RMDSZ tisztújító közgyűlés végén Faragó Péter újraválasztott elnök mondott köszönetet a bizalomért, illetve mindenkinek az eddig kifejtett munkájáért. Minden megválasztott tisztségviselőnek további sikeres munkát, szolgálatot kívánt.

 

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
<%freshnews%>
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu