Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Szerda, 2020. augusztus 12., 04.07
Ft. Sándor Tivadar arad-gáji plébánost Budapestre várják

Felterjesztették a Magyar Kultúra Lovagja kitüntetésre

Írta: Balta János
2019. december 29., 19.04 Vasárnap / Arad

Karácsony másodnapján a Boldog Gizella tiszteletére felszentelt arad-gáji római katolikus templomban 10 órakor kezdődött szentmisén nt. Czégé Imre arad-gáji református lelkipásztor köszöntötte a híveket, valamint ft. Sándor Tivadar plébánost, minden jelenlévőnek áldott karácsonyt kívánt. A továbbiakban visszanyúlt a teremtés történetébe, melynek során Isten nem csupán a világot, hanem tanítványokat is teremtett, hogy az örömhírt hirdessék a világnak. Mint tudjuk, mindannyiunk számára az örömhír Jézus Krisztus megszületése volt. Tehát Isten mindig felhasznál embereket, hogy az ő üzenetét vigyék, ezért magunk is lehetünk jó hírmondók. Ezúttal a szomszéd hozza az örömhírt, ezért annak ellenére, hogy a református templomba is beharangoztak, magának is igét kellene hirdetnie, azonban feladata van, egy, a plébános úrnak címzett üzenetet hozott, amiben ez áll: a Falvak Kultúrájáért Alapítvány 2019. évre meghirdetett pályázatára a kuratórium döntése alapján elküldi az értesítőt: amennyiben a jelölt, ft. Sándor Tivadar plébános úr elfogadja, január 18-án, Budapesten a Magyar Kultúra határon túli ápolása érdekében kifejtett életművéért a Magyar Kultúra Lovagja címet adományozzák neki. 2019-ben 194 személy nevére tettek hasonló javaslatot, 18 országból felkértek 291 tagot a beküldött pályázatok értékelésére. A jelöltek 9 országban, illetve Magyarországon a kultúra 27 tevékenységi területén munkálkodnak. Az adományozók meglepetésnek szánták az értesítést, ezért érkezett, hogy azt a plébános úrnak nagy szeretettel átadjam Isten áldását kérve az életére, a szolgálatára. Isten adjon neki erőt, egészséget, hogy még sokáig munkálkodhasson anyanyelvű kultúránk szolgálatában. Plébános úr, fogadja szeretettel az értesítést – fejezte be mondanivalóját nt. Czégé Imre református lelkipásztor, átadva a levelet.

Ft. Sándor Tivadar plébános meghatódva vette át az értesítést, megemlítve: az eredetileg tervezett kézbesítője, vitéz Szilágyi Árpád, a Szegedi Hagyományőrző Egyesület elnöke tragikus autóbaleset következtében advent IV. vasárnapján elhunyt.

A továbbiakban kifejtette: életének a mottója, amit az Aradon 1971. július 4-én megtartott első szentmiséjének a könyvébe is beírta: ne szeressetek csak tettel és igazsággal! Ezt szerette volna egész életében megvalósítani és a Jóisten a tudója, mennyire sikerült. Mindig megpróbálta a népét megérteni, közöttük élt 13 évet Szentpálon, ahol házat vásárolt, azt javítgatta, korszerűsítette, elsőként épített fürdőszobát. A maga példája ragadós lett, mások is fürdőszobát építettek. 1974-ben kifestették az ottani templomot, amiben Lukácsovics Magda festőművész a gáji templomban festett freskókhoz hasonló remekműveket alkotott. Erdélyben összesen 28 templomban találhatók meg egyedi festményei. Maga örvendett, amiért a szentpáli templomban olyan értékeket hagy, amelyekért megemlegetik. A falu segítségével hozzáfogott a bekötőút megépítéséhez, amit a felsáncolással kellett kezdeni. Azóta aszfaltos úton lehet eljutni a Szentpálra, ahova mindig örömmel megy, hiszen az ottani templom volt az első szerelme, annak a vakolásán, a befejezésén együtt dolgozott a munkásokkal. Még másfél éve van az aranymiséjéig, reméli, hogy addig szolgálhat, utána majd meglátja.

Zárszavaiban megköszönte nt. Czégé Imre lelkipásztornak, amiért átadta az értesítést.

A szentmisén elmondott szentbeszédében Szent István első vértanúra emlékezve kifejtette: a karácsony elmúlt, de Krisztus közöttünk van, ezért egymásban lássuk meg az isteni gyermeket, aki a mi segítségünkre, a vigaszunkra, a megerősítésünkre, a buzdításunkra érkezett, ezért minden nap karácsonyt lehet ünnepelni.

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu