Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Vasárnap, 2020. április 05., 16.10
Dr. Burián Sándor EMNP elnök évértékelője

Folytatni a törvényes harcot az autonómiáért

Írta: Balta János
2014. január 20., 01.55 Hétfõ / Arad

Dr. Burián Sándorral, az Erdélyi Magyar Néppárt Arad megyei elnökével az elmúlt évet értékeljük, az idei terveket vesszük számba.

– Elnök úr, politikai szempontból milyennek tartja a 2013. évet?

– Tavaly, január 5­én, az EMNP és az EMNT közös sajtótájékoztatóján 2013­at az autonómia évének hirdette meg Tőkés László és Toró T. Tibor. A tavalyi események tükrében elmondhatjuk, hogy az elmúlt év valóban az erdélyi magyarság autonómiáért folytatott küzdelmének az időszaka volt. Állításomat a tavaly ilyen céllal szervezett rendezvényekkel támaszthatom alá: március 10­én, Marosvásárhelyen tüntettünk az autonómiáért. A szervezők és a rendvédelmi szervek várakozását messze fölülmúlva, több mint 20 ezren vonultunk végig egy fáklyás menetben Marosvásárhelyen, a Postaréttől a városházáig, rendezetten, méltósággal követelve jogainkat. Július 20­án, Erdély-szerte több mint száz településen tartottunk rövid, tiltakozó megmozdulást a román kormány régiós átszervezési tervei ellen. Ezek a tervek súlyosan sértik a magyar létérdekeket, ezért nem szabad, nem lehet tétlenül nézni. Aradon, az EMNP és az EMNT közös szervezésében az arad­gáji katolikus templomkertben gyűltünk össze és tüntettünk a romániai régiós átszervezési tervek ellen, az autonómia mellett. Október 27­én részt vettünk a Székelyek Nagy Menetelésén. Erre az eseményre az EMNP és az EMNT közösen indítottak Székelyföld és egész Erdély sok településéről több mint 100 autóbuszt, valamint és számos kisbuszt. Mi, aradiak egy jelképes, húszfős küldöttséggel voltunk ott, jeleztük szolidaritásunkat.

Mindezek a tömbmagyarságot érintik. Mik a terveik a szórványmagyarsággal, példának okáért a Partiummal?

– Sokan hajlamosak az autonómia fogalmát leszűkíteni a Székelyföldre. Mi úgy gondoljuk, hogy a rohamosan fogyatkozó létszámunk és a szórványtelepüléseken folyamatosan romló számarányunk ellenére még mindig van Erdélyben a Székelyföldön kívül is olyan régió, amelyben jelentős létszámú magyarság él. Ez a Partium, éppen ezért július 19­én, a nagyváradi Városházán megtartotta a Partiumi Autonómia Tanács (PAT) alakuló ülését, amelyen Arad megye is képviseltette magát. A helyszín kiválasztása azért is jelképes, mert a bihari megyeszékhely a Partium regionális központja. Aradon, július 20­án, a régiósítás elleni tüntetésünkkel azt is jeleztük, hogy nem szeretnénk, ha Arad megyét a Bánsághoz csatolnák. Arad megyének a Marostól északra fekvő része a történelmi Partiumhoz tartozik és a megye magyarságának is jóval előnyösebb lenne a Partiumhoz tartozni – ahol az arányunk eléri a 30%­ot –, mint a Bánsághoz, ahol sajnos, belátható időn belül csak statisztikai adat leszünk. Ezzel a 24 éve húzódó és a gyakorlatban még mindig nem létező kulturális autonómiánk ügye is megoldódna Aradon, hiszen ahol 30%­ban vagyunk jelen egy régióban, ott már megkerülhetetlen tényező lesz a terület magyarságának a szava az őket érintő döntésekben.

– Úgy tűnik, a kormány nem meri felvállalni a régiós átszervezésből keletkező feszültségek következményeit, tehát az átszervezés elleni tiltakozással egyelőre nem érdemes foglalkozni. Más rendellenességekre felfigyeltek-e?

– Hogyne, hiszen erdélyi és Arad megyei szinten kiálltunk, kiállunk a környezetünket visszavonhatatlanul megkárosító cianidos aranybányászat ellen, amelyet Verespatakon és több, Hunyad megyében megnyitni tervezett aranybányában szándékoznak használni. Rendszeresen tiltakoztunk országos szinten a rendkívül veszélyes és környezetszennyező palagáz-kitermelés ellen. Sajnos Arad megyében is aktuális a téma, és ezúton is kijelenthetjük, hogy a jövőben minden törvényes eszközzel tiltakozni kívánunk az Arad megye ivóvízkészletét tönkretevő beruházások ellen. Mindemellett az Arad megyei magyar oktatás is a szívügyünk, ezért érhetetlennek tartjuk, hogy eddig miért nem volt egy koherens, hosszú távú oktatási stratégiája az aradi és a megyei magyarságnak. Egyre kevesebb osztályba egyre kevesebb magyar gyermek jár, és ez a folyamat nem most kezdődött. Erre már majdnem két évtizede megoldást kellett volna keresni. Elsősorban a megye északnyugati részén élő magyar gyerekek középfokú oktatása, míg a szórványtelepülések magyar oktatása nincs megoldva. Az EMNP aktívan részt kíván venni az említett hiányosságoknak a megoldásában.

Mindezek mellett az elmúlt évben az autonómia-tüntetéseken kívül sok más eseményt is szerveztünk. Júniusban országos szinten adományokat gyűjtöttünk a magyarországi árvízkárosultak számára, miközben az EMNT és az EMNP önkéntesei tevékenyen kivették részüket a Duna mellett az árvíz elleni védekezésből. November 15­én, Bethlen Gábor születésnapján, a Kárpát-medencei magyarság szórványnapján Erdély negyven településén szervezett a Néppárt különböző kulturális rendezvényeket.

–  Arad megyében is?

– Természetesen, Ágyán, Kisjenőn, Varsándon és Aradon szerveztünk különböző programokat a fiataloknak. A közösségépítés céljából több nagy sikerű programot szerveztünk a megye magyarságának. Ilyen volt a kirándulás a Boga völgyébe, amelyen 60 aradi, kisjenői, ágyai és nagyzerindi fiatal vett részt, de hasonló siker volt az Aradi Gazdák Egyesületével közösen szervezett tanulmányút a budapesti mezőgazdasági kiállításra. Oda a megye 7, magyarlakta településéről jöttek el a gazdák. Ugyancsak tavaly, a varsándi EMNP szervezett kirándulást a békéscsabai kolbászfesztiválra. A tavalyihoz hasonló, sikeres programokat szeretnénk az idén is megszervezni.

– Akkor át is tértünk az idei tervekre?

– Az idén esedékes anyaországi parlamenti választásokon a magyar állampolgársággal rendelkező külhoni magyarok is szavazhatnak, ennek az előfeltétele a választási névjegyzékbe történő regisztráció. Ebben a munkában támogatjuk az EMNT irodahálózatának munkatársait. Jelképes üzenete van annak, hogy Erdélyben hány magyar állampolgár tartja fontosnak részt venni a magyarországi választásokon. Ez egyfajta visszaigazolása az elmúlt évek kormányzati nemzetpolitikájának. A minél hatékonyabb regisztráció és honosítási eljárások előmozdítása érekében, Kisjenőben hamarosan új irodát nyitunk az EMNT szervezetettel közösen.

– Köszönöm a tájékoztatót.
Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu