Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Péntek, 2021. szeptember 17., 10.56
https://kolozsvar.mfa.gov.hu/page/kerelembeadas
Kovács Imre polgármester évértékelője

Fontos a fejlesztés, de a polgár még inkább

Írta: Balta János
2014. február 12., 16.19 Szerda / Arad

Kovács Imrével, a Kispereget is magában foglaló Nagypereg Község polgármesterével az elmúlt évet értékeljük, a folyamatban lévőnek a terveit vesszük számba.

– Községi szinten tavaly sikerült-e magvalósítani a terveiket?

– Előrebocsátom: sok apró, de a lakosság érdekeinek a szempontjából fontos, ezenkívül nagyobb elképzelések is megvalósultak. A 2009-ben újan épült vízüzemnek felújítottuk a klóradagoló berendezését, aminek a jóvoltából a lakosság most már tiszta, fertőtlenített vizet ihat. Mint ahogy minden évben, tavaly is kimostuk az ivóvíztartályt az alján lerakodott iszaptól. Elkészítettük a polgármesteri hivatal honlapját. Mindkét településen folytattuk az utcáknak zúzott kővel történő burkolását, mintegy 50 ezer lej ráfordítással. A GAL-programban, a LIEDER-program közvetítésével elkészült a járdáknak térkő-burkolattal történő bevonását célzó pályázatnak a hatástanulmánya. Ez a község két településén, összesen 1315 méter hosszú, térkővel burkolt járdának a megépítését jelenti. Reméljük, még idén elkészül, bele is foglaltuk a költségvetésünkbe. Az utófinanszírozással tervezett beruházás 45 ezer euró értékű, amit a községi költségvetésből építünk meg, utána EU támogatással térítik meg a beruházást.

– Melyik utcák járdáira terveznek térköves burkolatot?

– Kisperegen az autóbusz megállótól a templomig, onnan az orvosi rendelőig, illetve az iskola és a templom közötti, vagyis a falu központjának a járdáival kezdjük a burkolást. Nagyperegen a központi parktól az orvosi rendelőig, onnan a polgármesteri hivatalig, illetve a központtól a temető felé vezető utca járdáját burkolnánk. A járdaszegélyek közé, 1,2 méter szélesre tervezett burkolóanyag sokáig szolgálhatja a lakosságot. A két település parkjaiban felújítottuk a játszótereket, megjavítottuk a tönkre tett hintákat. Ahol szükséges volt, újravetettük a pázsitot. A munkálatokat önerőből finanszíroztuk, egy helybeli vállalat végezte el a felújítást. A legnagyobb megvalósítás a Nagyperegen, 247 ezer lej beruházással megépült, használatba adott halottas ház, amit az RMDSZ-tanácsosok jóvoltából a megyei tanács támogatott, de önerőből is hozzájárultunk. Ugyancsak tavaly, önerőből mindkét település központjában megépült a nyári színpad, ahol tavaly mindkét településen megszerveztük a falunapot, amit terveink szerint, ezután rendszeresen meg kívánunk szervezni Nagy- és Kisperegen egyaránt. Mivel a tavalyi falunapok után kedvező visszajelzéseket kaptunk, az idei rendezvényeket már be is terveztük: Kisperegen július utolsó, míg Nagyperegen augusztus utolsó hétvégéjén kívánjuk megszervezni a falunapot. Ide kívánkozik, hogy Nagypereg történetében első alkalommal szerveztünk falunapot, ahol egy igen szép ökumenikus istentisztelet alkalmával sikerült egybefogni a településen működő 5 felekezetet, valamint a híveket. A visszajelzésekből úgy érezzük, nemzetiségi, felekezeti hovatartozástól függetlenül, minden polgár a magáénak érzi a falunapok megszervezéséhez elengedhetetlenül szükséges nyári színpadot, ami a kultúrotthon rossz állapota miatt igen felértékelődött.

– Apropó, kultúrotthon. Lát-e komoly esélyt arra, hogy a kisperegi kultúrotthonnak a régóta tervezett felújítása végre elkezdődjön?

– Az Országos Beruházási Ügynökséghez benyújtottuk az erre vonatkozó pályázatot, csakhogy alacsony pontszámot kaptunk. Egyedül Szintye községnek sikerült támogatást szereznie. A sikertelenség nem szegte a kedvünket, idén újra megpályázzuk a kisperegi kultúrotthon felújításához szükséges pénzt. A 2,4 millió lej beruházással elképzelt tervben az épület kibővítése, teljes felújítása, korszerűsítése is szerepel. A nagyperegi kultúrotthont visszakapta a Katolikus Egyház, amelyiknek a képviselőivel megegyeztünk, hogy használatba adják a községnek, ezáltal hivatalosan felújíthatjuk. Ugyancsak Kisperegen, belülről felújítottuk a volt községházát, ahol most a polgármesteri hivatal kihelyezett irodája, illetve az RMDSZ helybeli szervezetének a központja működik. Az épületben korszerű illemhelyet, mosdót, vendégszobát alakítottunk ki, mintegy 50 ezer lej ráfordítással. Kispereg központjában megépítettük a műfüves sportpályát, ami a szabadtéri színpaddal, a parkkal, illetve a remélhetően, hamarosan megújuló kultúrotthonnal együtt egy kulturális központot képeznek majd. A sportpályát az óvoda elhagyatott kertjébe építettük, éjjeli megvilágítással. Tulajdonképpen már elkészült, csak a műfüvet kell a padlójára ráhúzni. A létesítményt körbekerítettük. Nagy hangsúlyt fektetünk a közvilágítás karbantartására, korszerűsítésére, ezért mindkét településen jól működik az éjjeli közvilágítás. Ugyancsak fontos dolog a község lakosai számára, hogy sok utánajárással sikerült egy olyan antennát felszerelni, ami a mobiltelefonosok számára megszüntette a térerő hiányának a gondjait. A 165. Kormányrendelet értelmében fel kellett leltároznunk a község összes kül- és beltelkét. A munkát határidőre sikerült befejeznünk, felmértük a közvagyont, a jelentést benyújtottuk januárban. Éppen ezért, most már sokkal jobban rá lehet látni, mivel rendelkezünk.

– Milyen arányban sikerült behajtani a tavalyi adókat és illetékeket?

– Nem kis büszkeséggel állítom, 96%-ban teljesítettük az adóbehajtást, ami rekord eredménynek számít. A jó eredmény sok meggyőző munkának a gyümölcse, de a polgárok is megértették, hogy az adók befizetése, közérdek. Ehhez azonban azt is látniuk kellett, hogy a befizetett összegek valóban a közérdekre lettek elköltve.

– Milyen terveik vannak a folyó évre?

–  Mivel már van költségvetésünk, elmondhatom: az idei hasonló nagyságrendű a tavalyihoz. Az RMDSZ megyei tanácsosainak a jóvoltából 430 ezer lejt kaptunk beruházásra a megyei tanácstól, ami nagyban hozzájárul a 882 ezer lej beruházási alapunknak a kialakulásához. Az idei legnagyobb kihívás számunkra a kisperegi templomtető felújítása, amihez most készül a hatástanulmány. Gyorsszámítás szerint, mintegy 280 ezer lejre lenne szükség, hiszen a tetőszerkezet annyira tönkre ment, hogy a korhadt résznek a lebontását követően, csak a falak maradnak meg. Tehát arra újra kell majd építeni az egész tetőszerkezetet, illetve a boltívet. Ez hatalmas munka, amit viszont mindenképp meg kell oldani, mivel az imaterem szűkös. Éppen ezért, a tiszteletes úrral megegyeztünk, hogy nagyobb ünnep alkalmával, amikor sokan elmennek az istentiszteletre, azt tartsák a kultúrotthonban. Oda átvisszük az orgonát, elkészítünk egy szószéket, hogy a templomtető felújításáig ott tartsák az istentiszteleteket. A templomtető ugyanis életveszélyessé vált, ezért a felújítás előtt a padoknak, illetve a bútorzatnak a kihordását is igen elővigyázatosan kell végrehajtanunk. A polgármesteri hivatal minden tőle telhetőt megtesz azért, hogy a templomtető felújítása minél hamarább elkezdődjön. Májusban szeretnénk használatba adni a kisperegi műfüves sportpályát. Azt is elterveztük, hogy idén minden templomtoronynak megoldjuk az éjjeli díszkivilágítását. Az utcaaszfaltozási programunk is előrehaladott állapotban van, Bukarestben bírálják el, reméljük, pozitívan. Ha sikerül, 4,13 kilométer aszfaltos útburkolatot húzhatunk az utcákra, mintegy 800 ezer euró beruházással. Kisperegen folytatják a már elkezdett utcáknak az aszfaltozását. Idén el akarjuk készíteni a község településeinek a 2014–2020. közötti fejlesztési stratégiáját, ami elengedhetetlenül fontos az EU-pályázatok elkészítéséhez. Legsürgősebb azonban a szokásos, tavaszi nagytakarítás, melynek során már kitakarítottuk a két település közötti útnak az árkait, de a Pécska felöli bekötőútnak a kisperegi része is már tiszta. Tehát sok olyan apróságra is odafigyelünk, amelyek nem igényelnek ugyan nagy anyagi ráfordítást, csak szervezést és összefogást, de igen fontosak, mert hozzájárulnak a polgárok közérzetének a javulásához. A község vezetősége figyelmének a központjában a polgárok igényeinek a minden tekintetben történő kielégítése áll.

– Köszönöm a beszélgetést!
Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu