Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Szerda, 2020. július 08., 06.57
A szenvedésnek a liturgiában megjelenő sajátosságai

Hasznos egyházzenei lelkinap az arad-belvárosi parókián

Írta: Balta János
2019. április 11., 16.14 Csütörtök / Arad

Folytatódott az ünnepekre való felkészülési sorozat az arad-belvárosi római katolikus plébánián. Az idei egyházzenei napot április 6-án, szombaton tartották. P. Blénesi Róbert házfőnök-plébános, minorita atya köszöntötte az egybegyűlteket, majd a húsvéti misztériumok mélységeinek feltárásáról, illetve méltó megünneplésének fontosságáról beszélt. Felhívta a jelenlevők figyelmét arra a tényre is, hogy csak a szent liturgiában tudjuk igazán megismerni hitünk gazdagságát és szépségét.

Ezt követően Tankó László kántor a szenvedés idejének a liturgiában megjelenő sajátosságait, szimbólumait ismertette, felelevenítették a nagyhét liturgikus felépítését, majd átismételték a virágvasárnapi négystációs bevonulás énekanyagát. Az egyházzenei nap első része a sexta imaóra közös eléneklésével zárult.

A folytatásban a passio amara (keserű szenvedés) és a passio gloriosa (dicsőséges szenvedés) fogalompár tisztázása után vált nyilvánvalóvá a hallgatóság számára, hogy a teljes ünnepléshez a szent zsolozsmán való részvétel is hozzátartozik, ezért a Szent Három-nap zsolozsmájának megismerésére szentelték a nap további részét. Az előadó Jeremiás próféta siralmainak nemcsak elméleti hátterét ismertette az érdeklődőkkel, hanem közösen el is próbálták a lamentációkat. A felmerült kérdések megválaszolása után közös agapéval zárult az esemény, aminek hasznosságát minden résztvevő elismerte. Az előadó azonban hangsúlyozta, hogy csak akkor válik hasznunkra ez az alkalom, ha testi-lelki részvétel követi ezt mindannyiunk részéről. 
Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu