Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Csütörtök, 2020. február 27., 20.12
Erdélyi körúton a Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének Énekkara

Híven ápolják a közös gyökereket

Írta: Gáspár-Barra Réka
2019. július 07., 18.48 Vasárnap / Hunyad

Útban az Ezer Székely Leány Találkozójára, Déván, illetve Csernakeresztúron is meglátogatta a helyi magyar közösségeket a Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének Énekkara.

– Akárcsak dévai és csernakeresztúri társaink, mi is bukovinai székely leszármazottak vagyunk. Őseink a Madefalvi veszedelem alkalmával menekültek Moldovába, majd Bukovinába, ahol öt falut alapítottak. Sok családot már a 19–20. század fordulóján visszatelepítettek Erdélybe. A mi felmenőinket 1944-ben telepítették át az Aldunára, ahonnan a háború miatt tovább kellett menekülniük. Sok viszontagság után leltek új hazát Tolna megyében – ismertették történetüket a Magyarországról érkező énekkar tagjai. Ma mintegy 20 ezer fős közösség él még relatív tömbben Bonyhád környékén.

Két évvel ezelőtt öt egymáshoz közel eső település: Tevel, Nagymányok, Kakasd, Kisdorog és Kéty falvak hagyományőrzői egyesítették énekkaraikat és az így kialakult 70 fős kórussal számos rendezvényen szólaltatják meg a bukovinai székely népdalokat, illetve vallásos népénekeket – számolt be Erős Pál, a teveli székely kör vezetője. Erdélyhez kötődő kapcsolataik évről évre egyre szorosabbá válnak, hiszen kereken 30 esztendővel ezelőtt megalakították a Bukovinai Székelyek Országos  Szövetségét, melynek a csernakeresztúriak és a dévaiak is több éve tagjai. Így gyakran látogatják egymást különböző rendezvények alkalmával.

– Az idei jubileumi esztendőben arra gondoltunk, hogy az egyesült kórusunkkal bejárjuk Erdélyt, felkeressük a dél-erdélyi és marosludasi társainkat, illetve Székelyföldre is ellátogatunk, több helyszínen szólaltatva meg gazdag dalkincsünket. Fő úticélként az Ezer Székely Leány találkozóját jelöltük meg, amelyen tudtommal kizárólag tánccsoportok lépnek fel, mi leszünk az egyetlen énekkar. De fontosnak tartjuk, hogy ott, őseink szülőföldjén is megmutassuk, hogy bár a történelem viharai messzire sodortak minket, mai napig ragaszkodunk gyökereinkhez, őrizzük, ápoljuk hagyományainkat – fogalmazott Erős Pál.

Útban Csíkszereda felé Déván is megálltak a Tolna megyeiek, ahol elsőként a Szent Ferenc Alapítványt keresték fel, rövid műsorral ajándékozva meg a gyermekeket, nevelőiket. A helyi magyar házban a Szivárvány Nyugdíjasklub tagjai nagy szeretettel fogadták az énekkart. A kölcsönös bemutatkozás során szépen körvonalazódott a két közösség helytállása határon innen és túl. A dévaiak nevében Iudt Borbála köszöntötte a vendégeket, röviden ismertette a hagyományaihoz, értékeihez híven ragaszkodó helyi magyar közösséget. Utóbbi tagjai vendégszeretetükről is tanúságot tettek, hiszen házi finomságokkal gazdagon megrakott asztallal várták vendégeiket. Hasonló meleg fogdatatásban volt része a Tolna megyei kórusnak Csernakeresztúron, ahol meg is aludhattak és pénteken pihenten, lélekben feltöltődve indulhattak tovább Székelyföldre, az ősök szülőföldjére.

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu