Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Szombat, 2021. július 31., 01.49
Nemzetközi konferenciával, gyertyagyújtással és koszorúzással emlékeztek a forradalom hőseire

„Ilyen nehéz időkben, fontos éltetni a hitet és a reményt”

Írta: Pataki Zoltán
2020. december 16., 16.25 Szerda / Temes

A temesvári forradalom kirobbanásának 31. évfordulóján, 2020. december 15-én rendhagyó módon, online megemlékezés színhelye volt a Mária téri református templom. Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács és az Európai Emlékezet és Lelkiismeret Platformja (PEMC) szervezésében sorra került konferencia fő témái a temesvári forradalom és az európai antikommunista forradalmak emlékezete, valamint a kisebbségek és a vallási közösségek elnyomása a diktatúrában voltak.

Az internetes közvetítés során követhető nemzetközi konferencia tematikájáról és üzenetéről Tőkés László, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke, az 1989-es temesvári forradalom hőse nyilatkozott a sajtó képviselőinek: „Úgy éreztük, hogy ilyen nehéz időkben különösképpen fontos éltetni azt a hitet és reményt, amely 31 esztendővel ezelőtt cselekvésre indította a temesvári református gyülekezetet, a magyarságot és egész Temesvár népét, majd példájukat követve az erdélyi városokat és Bukarestet, az ország fővárosát. Nagyon találó és időszerű kérdést választottunk idei megemlékezésünk központi témájául, éspedig a kisebbségi közösségek és az egyházak elnyomásának a kérdését, amely eddig nem került méltóképpen a figyelem középpontjába. Megjegyzésre méltó, hogy a mostani megemlékezés társszervezői az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács és az Európai Emlékezet és Lelkiismeret Platformja, és ilyen formában európai kontextusban vetődött fel a kisebbségi kérdés. A Platform már többször foglalkozott különböző kisebbségi kérdésekkel, miképpen a krími tatárok ügyével vagy a bulgáriai törökök kommunizmus idején való elnyomatásának a kérdésével. Ez alkalommal premier plánba helyeztük az erdélyi magyarok elnyomatásának az ügyét. Ne felejtsük, hogy bennünket kétszeres módon, etnikai és vallási minőségünkben is a Ceaușescu-diktatúra elnyomatása sújtott. Hivatkoztam is a megnyitóbeszédemben arra, hogy maga a Tismăneanu-jelentés is kellő módon beismerte, hogy a romániai kisebbségek ellen, köztük az erdélyi magyarság ellen súlyos bűncselekményeket követett el a nacionálkommunista rendszer. Hirtelen a városaink elrománosításának, a román nacionálkommunista asszimilációs politikának a kérdése jut eszembe, nos ideje volt felmutatni ezt és a nyilvánosság előtt szóvá tenni, hogy van még mit jóvá tennie a román államnak. Különösképpen fontos ezt Trianon 100. évfordulóján kihangsúlyozni, hogy tartozik a magyar közösségnek a román állam azzal, hogy az igazságtételt velünk szemben is megtegye. Tavaly a romániai forradalom 30-dik évfordulóján maga az Európai Parlament szólította fel a román államot arra, hogy tegyen igazságot a 89-ben elkövetett bűnök és gyilkosságok kérdésében. Joggal tehetjük hozzá, hogy ez az igazságtétel minden rendű és rangú igazságtalanság elkövetőjére és elkövetésére vonatkozik. A megemlékezésen túl ennek a konferenciának van egy ilyen fajta aktuálpolitikai üzenete is és ezzel a gondolattal zárnám a mondanivalómat. Karácsony felé haladva adventi váradalmaink sorába tartozott ezelőtt 31 évvel a szabadulás kivívása. Ez alkalommal az igazságtétel és a román–magyar megbékélés célkitűzésének a követése lenne az a váradalom, az a reménység, amely az ünnepek szellemében karácsony felé vezet.”

A temesvári rendezvény záró mozzanata a 89-es forradalom emléktáblájának a megkoszorúzása, a forradalom vértanú hőseiről való megemlékezés volt. A konferencia résztvevői a templom előtti gyertyagyújtással idézték fel az 1989 decemberében kialakult élő láncot és elhelyezték a kegyelet koszorúit az emléktáblánál. „Áldott legyen a hősök és az áldozatok emlékezete, nekik tartozunk az igazsággal és az eszményeink iránti hűséggel. Ekképpen készüljünk advent ünnepén azzal a reménységgel karácsonyra, hogy a gonoszság heródesi erői meghátrálnak, és kivívhatjuk népünk, nemzetünk és országaink szabadságát” – mondta végezetül Tőkés László, megáldva a jelenlevőket.

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu