Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Hétfõ, 2020. február 24., 22.19
Hunyad megyei magyar napok

Interetnikai párbeszéd Piskin

Írta: Chirmiciu András
2019. szeptember 29., 19.13 Vasárnap / Hunyad

Zsúfolásig megtelt szerdán délután a piski református templom, jóllehet a városkában összesen 96 református magyar él. A szerdai rendezvényre azonban a közeli Déváról is szép számba jöttek el magyarok, akárcsak helyi románok. Czuhai Csaba helyi lelkipásztor ugyanis római katolikus és görög katolikus kollégáit is meghívta a rendezvényre, híveikkel együtt. Római katolikus kollégája nem tudott eljönni, Horia Bursaș Grad görög katolikus plébános viszont igen. A jelenlévő románok nagy része is görög katolikus volt, de akadt néhány ortodox is, miközben a Déváról érkezett magyar vendégek nagy része római katolikus vallású.

Ennek megfelelően az ökumenikus istentisztelet is kétnyelvű volt, Czuhai Csaba és Horia Bursaș Grad is a testvériségre, együttértésre és embertársi szeretetre fektette a hangsúlyt.

Ezután – a modern technikának köszönhetően – Cornel Grad Szilágy megyei történész tartott előadást a nacionalizmus káros mivoltáról. A videotefefonos összeköttetésen keresztül az észak-erdélyi történész megjegyezte, hogy az 1848-as forradalom előtt nem voltak etnikai súrlódások Európában, végül is a nemzet fogalma is akkoriban született. Korábban az emberek önazonosságát a társadalmi helyzetük (nemes, szabad ember, városi polgár, jobbágy stb.) és a vallási hovatartozás határozta meg, s magától értetődő volt, hogy mindenki hűséges alattvalója legyen az adott ország királyának. A kontinensen végigsöprő 1848-as forradalmak révén már megjelent az etnikai ellentét, jóllehet kezdetben a nemzeti öntudat inkább pozitívan nyilvánult meg, a hazafiak saját hazájuk és nemzetük felemelkedésén munkálkodtak. Az első világháború után azonban a nacionalizmus negatív irányba, az idegengyűlölet irányába tolódott át, a környező népek leigázása és kisemmizése lett a fő nemzeti cél, az európai nemzetek immár nem más nemzetek mellett igyekeztek felemelkedni, hanem mások kárára. Ami a második világégésben csúcsosodott ki.

A nacionalizmus káros jellegéről szóló előadásban Cornel Grad professzor röviden kitért az Úz völgyi katonai temető ügyére is, melyet felülről szított, mesterséges etnikai konfliktusnak tekint. Amivel a hősök kegyeletét sértik meg, mivel az elesett katonák nem önszántukból fogtak fegyvert, hanem az országok vezetői kényszerítették őket erre. A hősök egyszerűen hősök, nemzetiségtől függetlenül, hangsúlyozta a Szilágy megyei történész.

Kocsis Attila, a Hunyad megyei magyar napok főszervezője köszöntötte magyarul és románul az egybegyűlteket, hangsúlyozván, hogy a tízedik alkalommal megrendezett magyar napok amolyan összekötő híd a magyarság és a románság között, melyek révén utóbbiak közvetlenül ismerkedhetnek meg a magyar kultúrával, hagyományokkal és gasztronómiával. Hasonlóan vélekedett Emil Rîșteiu, Piski polgármestere, aki szerint a magyarság gazdagítja kultúrájával Hunyad megyét és kitartást kívánt ennek megőrzéséhez. Az önkormányzat is támogatta anyagilag a Piskin első alkalommal szervezett magyar napi rendezvényt. A dévai Szivárvány nyugdíjaskórus pedig többnyire felmenőiktől a családban tanult bukovinai székely dalokkal léptek fel.

A végén valamennyien a közeli étterembe vonultak, ahol időközben két üstben már elkészült a finom gulyás. A Hunyad megyei magyar napok első piski rendezvényéről ez nem hiányozhatott, az egyházi szertartás, tudományos előadás és kulturális műsor után jól esett a finom falat magyaroknak és románoknak egyaránt.

 

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu