Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Kedd, 2021. szeptember 28., 00.41
https://kolozsvar.mfa.gov.hu/page/kerelembeadas
RMDSZ Regionális Önkormányzati Konferencia

Kaba, az „isteni mintagyerek”

Írta: Pataki Zoltán
2008. március 09., 17.00 Vasárnap / Temes

Markó Béla szövetségi elnök, RMDSZ-es kormányzati tisztségviselők és közel száz bánsági, partiumi és erdélyi magyar önkormányzati vezető részvételével március 6-7.-én Regionális Önkormányzati Konferenciát tartottak Zsombolyán.

A rendezvényre az ország nyugati megyéiből olyan települések RMDSZ-színekben megválasztott polgármestereit és alpolgármestereit hívták meg, ahol a magyarság számbeli kisebbségben él. A szövetségi elnök a konferencián egyfajta „mintagyereknek” nevezte Kaba Gábort és az RMDSZ-es többségű zsombolyai  önkormányzatot.

– Mi az, amit Zsombolya példájából követendőnek tart más önkormányzatok számára? – kérdeztük a konferencia keretében megtartott sajtókonferencián Markó Bélától.

„A zsombolyai példa mindenképpen pozitív, azt mondanám kivételes: a 15%-os magyarság elérte, hogy többségünk van a tanácsban és magyar polgármesterünk  is van. Amit elsősorban kiemelnék, azt egy régi közmondással illusztrálnám: segíts magadon és az isten is megsegít. Zsombolyán a polgármester és az önkormányzat is  jól tudják, hogy kezdeményezni kell, jó terveket kell készíteni és akkor lehet hozzá támogatást szerezni. Állandóan mozgásban van az önkormányzat, vannak elkészített programjaik, terveik, az elmúlt három évben sok mindenben sikerült segíteni Zsombolyának az RMDSZ-es miniszterek és államtitkárok által. A másik, amit követendő példának tartok: lehet RMDSZ-es polgármesterként és tanácsosként az egész közösség javára cselekedni. Az együttműködésnek és az együttélésnek egy fontos példája ez, ami szerencsére már nem egyedülálló.”

A Nyugati Jelen Ótelek község függetlenné válásával kapcsolatos kérdésére a szövetségi elnök így fogalmazott:

– Ezt a kérdést azokkal a pártokkal kell megtárgyaljuk – elsősorban a Demokrata és a Liberális pártra gondolok – amelyek ellene fordultak annak, hogy új községek jöjjenek létre. A mi véleményünk az, ha egy közösség teljesíti a feltételeket, a népszavazás eldöntötte a különválást, akkor a parlamentnek erre egyszerűen rá kell bólintania. Miután tisztáztuk ezt a kérdést a többi párttal, a megfelelő pillanatban a parlament elé visszük Ótelek község létrehozásának kérdését.

Visszatérni a megyei és a temesvári helyi tanácsba – ez a Temes megyei RMDSZ célja a helyhatósági választásokon, jelentette ki Zsombolyán Halász Ferenc területi elnök, aki igy fogalmazott: “Meg szeretnénk tartani a jelenlegi négy polgármesterünket, négy alpolgármesterünket és több mint ötven RMDSZ-tanácsost bevinni az önkormányzatokba”.


NYILATKOZAT

az önkormányzatok összefogásáról

az európai uniós pályázati lehetőségek kihasználásáért,

a magyar közösség megmaradásáért és modernizációjáért

 
A Romániai Magyar Demokrata Szövetség önkormányzati választottjait tömörítő Regionális Önkormányzati Konferencia az európai uniós források ésszerű felhasználására és a hatékony érdekérvényesítés megvalósítására való tekintettel a következő elveket és célokat tartja irányadónak 2008 önkormányzati tevékenységében:

1 - Az európai uniós források hatékony felhasználása az összehangolt fejlesztési tervek kidolgozásának és az önkormányzatok összefogásának függvénye. Ezért a Romániai Magyar Demokrata Szövetség Regionális Önkormányzati Konferenciája elsőrendű feladatának tekinti a székelyföldi, partiumi és szórványvidéki önkormányzatok összefogását az ésszerű és összehangolt fejlesztés és a fenntartható fejlődés biztosításáért.

2 - Az európai uniós erőforrás-biztosítási rendszer a közösen elvégzett munka értékelésének gondolatán alapszik, feltétele az önkormányzatok közös fellépése és közös forrásfelhasználása. Ennek megfelelően, támogatjuk a közösségi fejlesztési társulások létrehozását, az önkormányzatok bármely társulási formáját és együttműködésük hatékonyságának növelését.

3 - Az RMDSZ 2008-2013 közötti időszakra vonatkozó önkormányzati stratégiája szellemében, elengedhetetlennek tartjuk a modernizációt, az elkezdett infrastrukturális fejlesztések folytatását, egyaránt felhasználva az Európai Uniós pályázati alapokat és Románia Kormányának pénzügyi támogatását.

4 - Önmagunk életéről magunknak kell döntenünk. Célunk a központosítás visszaszorítása, a teljes körű kulturális autonómia megvalósítása. Természetesnek tekintjük a Székelyföld igényét a területi autonómiára.

5 - Fenntartjuk, hogy a prefektus hatáskörét a jogszabály-ellenőrzésre kell korlátozni.

6 - Kiemelten szükségesnek tartjuk a decentralizáció folyamatának kiteljesítését az RMDSZ Programjában megfogalmazott elvek szerint. Szükséges és halaszthatatlan a központosítás mielőbbi megszöüntetése a tanügy, az egészségügy, a környezetvédelem és a földművelésügy terén. Ezzel egyidőben, a dekoncentrált intézményeket a megyei tanácsok fennhatósága alá kell rendelni, a további működésükhöz szükséges forrásokkal együtt.

7 - A sikeres regionális fejlesztések alapjait a közösség saját, jellegzetes erőforrásai és értékei. Ezért támogatjuk és szükségesnek tartjuk a régiók átszervezését a Romániai Magyar Demokrata Szövetség koncepciója szerint.

8 - Az európai uniós programok biztosította lehetőségek kihasználásának és a hatékony érdekérvényesítés megvalósításának alapvető feltétele az érdekképviselet minden szinten. Ezért támogatjuk a minél szélesebb körű jelöltállítást, hogy a helyhatósági választásokon majd a legrátermettebbek vállalhassák a megmérettetést.

9 - Szórvány, Partium, Székelyföld - minden magyarok által is lakott romániai terület összefogása megmaradásunk záloga. Csak így van esélyünk az érdekképviselet megőrzésére minden szinten.

Zsombolya, 2008. március 8.

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu