Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Vasárnap, 2020. július 12., 15.23

Kampányévben több a figyelmesség

Írta: · Pataky Lehel Zsolt
2008. március 16., 20.00 Vasárnap / Temes

Az 1848-as forradalom és szabadságharc kitörésének 160. évfordulójára szervezett szombati emlékrendezvények sora Gyertyámoson kezdődött kora délelőtt a temetőben álló honvédemlékmű megkoszorúzásával.

Ordódi Árpád helyi RMDSZ-elnök, Kaba Gábor, a közeli Zsombolya polgármestere, valamint Székely Ervin egészségügyi államtitkár, illetve szűk kíséretük innen a község határába vonult, ahol az egykori csatahelyen lévő – a szántás szélén álló – emlékműnél is elhelyezték a tiszteletadás koszorúit. A házigazda Ordódi Árpád elmondta, hogy a történelem során méltatlanul feledésbe merült a gyertyámosi csata, melyben Bem seregéből 19 honvéd esett áldozatul: nem tudni pontosan, hogy a környéken portyáztak, vagy Nagybecskerekre küldte őket követségbe Bem, de tény, hogy itt osztrák katonákkal ütköztek össze, és nem bírtak a túlerővel. Írásbeli dokumentum nem maradt fenn, csak a falu néhai öregjeinek elbeszélése alapján őrizte meg az utókor a történteket – magyarázta az RMDSZ-elnök, hozzátéve, hogy a csatahelyen lévő, megviselt obeliszk helyén 2002-ben sikerült emlékművet állítaniuk.

Új honvédsírt találtak Zsombolyán
A gyertyámosi megemlékezés után Zsombolyára tartott a küldöttség, ahol a fő utcai Petőfi-szobornál körülbelül félszázan gyűltek egybe megemlékezni a forradalom kitöréséről és a március ifjakról. A helyi RMDSZ, a városi tanács, a polgármesteri hivatal, képviselői mellett a dévai Szent Ferenc Alapítvány zsombolyai otthonának lakói, civil szervezetek képviselői, és érdeklődő lakosok jelentek meg. A helybéli magyar iskolások előadásában felcsendült a Nemzeti dalés a Szózat, és a Tizenkét pont felolvasásából megtudhatták, mit kívánt a magyar nemzet 160 éve – a szabadságvágy követeléseinek aktualitását Székely Ervin vázolta fel beszédében.

Kaba Gábor elmondta, hogy a legenda szerint Petőfi Sándor nemcsak átutazott Zsombolyán, hanem meg is szállt itt. Úgy tartják, hogy a ma líceumnak otthont adó épületben vígadó működött egykor, és ott volt a forradalmár költő szállása. Az 1848-1849-es zsombolyai eseményekhez kötődő másik személyiség Maderspach Ferenc honvédőrnagy, aki a városban esett el, sírja a temetőben található, és a megemlékezők ott is elhelyezték koszorúkat. A polgármester hozzátette: a közelmúltban egy másik ’48-as honvédőrnagy sírját is felfedezték, a francia származású Soupper Ágostonét, aki Zsombolyán telepedett le, és ott is halt meg természetes halállal; sírkövét nemrégiben újították fel.

Megemlékezés a felújított emlékműnél
A temesvári megemlékezések délután a megyeháza mellett Eftimie Murgu szobrának megkoszorúzásával kezdődtek, majd a Szent György téri Klapka György-emléktáblánál folytatódtak. Itt megjelentek a Nemzeti Liberális Párt és a Kereszténydemokrata Nemzeti Parasztpárt képviselői is, sőt utóbbi legillusztrisabb személyisége, Gheorghe Ciuhandu polgármester a szabadfalui (Freidorf) Petőfi-emlékműnél tartott fő rendezvényen is részt vett, és beszédet mondott. Az emlékezett szerint román párt képviselője, vagy a város elöljárója legutóbb is választási évben vett részt a március 15-i rendezvényeken… A jelenlétük viszont megerősíteni látszott azt, hogy körvonalazódni látszik a megyei RMDSZ-liberális-parasztpárti választási koalíció az idei helyhatósági választásokra.

A szabadfalui rendezvényt rövid intermezzo előzte meg, ugyanis egy újkori „forradalmár” nem a hazaszeretettől „túlfűtve” próbálta magára vonni a figyelmet az emlékmű előtt, de Balázs Attila színházigazgató, majd a csendőrség diszkrét közbelépése nyomán a több mint 250 részvevő figyelmét elkerülte a közjáték.

Marossy Zoltán Temes megyei alprefektus Călin Popescu Tăriceanu román, Szentpétery István, Magyarország kolozsvári konzulja pedig Gyurcsány Ferenc magyar miniszterelnök üdvözlő beszédét olvasta fel. Halász Ferenc Temes megyei RMDSZ-elnök mindenekelőtt a Szórvány Alapítványnak mondott köszönetet, mely közület saját elhatározásból újravakoltatta és újraeszeltette a Petőfi-emlékművet, melynek állapota a temesvári magyarság, és vezetőinek szégyene volt már.

Ünnepi beszédében az elnök arra kérte a jelenlévőket, hogy az idei helyhatósági választásokon éljenek azzal a jogukkal, amelyért egykoron a márciusi ifjak vérüket áldozták, és menjenek el szavazni, hogy a magyarságnak képviselete legyen az önkormányzatokban. Gheorghe Ciuhandu üdvözlő beszédében a román és magyar nép sorsközösségéről, illetve arról, hogy bár együtt szenvedtek elnyomás alatt, együtt vívták meg forradalmaikat, későn találtak egymásra. Búcsúzóul azt kívánta a helyi magyarságnak, hogy szerezzék vissza pozícióikat a helyi és megyei képviselőtestületben.

A római katolikus egyház képviseletében Szabó Péter kanonok, a Gerhardinum Teológiai Líceum igazgatója, a református egyház képviseletében Fazakas Csaba, az egyházmegye esperese, a Temesvári Magyar Ifjúsági Szervezet nevében Ilonczai Zsolt elnök mondott beszédet. Szavalatokkal Tankó Erika és Mátray László színművészek, karénekekkel a Bartók- és Új Ezredév-kórusok tették fennköltebbé a megemlékezést. Fellépett az 1-es számú általános iskola magyar tagozatának zenei csoportja, valamint a Bokréta hagyományőrző csoport néptáncosai és citerásai. A másfél órás rendezvény a koszorúk elhelyezésével ért véget.

Szombaton este az újszentesi református templomban ökumenikus istentisztelettel emlékeztek meg ’48-ról, utána megkoszorúzták a templomkertben álló Petőfi-emlékművet. A dettai RMDSZ vasárnap délután a városházára hívta a megemlékezőket, Lugoson szintén vasárnap tartották a forradalmi megemlékezéseket, amely hagyományosan az esti fáklyás felvonulással zárult.

Kapcsolódó hírek

Más nemzetiségű jelöltek az RMDSZ listáin
Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu