Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Kedd, 2020. február 18., 18.37
Eminenciás dr. Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek Máriaradnán

Keresztény testvérekként más-más nyelven, együtt imádkozni a Szűz Anyához

Írta: Balta János
2018. szeptember 09., 06.00 Vasárnap / Arad
Csütörtöktől szombatig tartó ünnepségsorozattal emlékeztek meg a Szűzanya születéséről a máriaradnai pápai bazilikában. A Kisboldogaszony-napi szertartások csúcspontját a szombaton 11 órakor kezdődött magyar, román és német nyelvű pontifikális szentmise képezte, amelynek főcelebránsa Eminenciás dr. Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek volt, koncelebrált Excellenciás Böcskei László nagyváradi megyés püspök és Excellenciás dr. h. c. Roos Márton temesvári ny. püspök.

Magyarul és németül elmondott szentbeszédében Eminenciás dr. Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek visszanyúlt a 323 évvel ezelőtt történt csodára, amikor az akkori kápolnában állt Mária-festmény sértetlenül túlélte a tűzvészt. Ezzel párhuzamosan kitért a térség politikai, gazdasági bizonytalanságára, amikor a törökök sorozatos zaklatásai között élt a nép. A török kiűzetése meghozta a katolikus újjászületést is, aminek kiemelkedő szimbolikus megnyilvánulása a máriaradnai Mária-szentkép. Amikor visszagondolunk az eltelt több mint 3 évszázad viszontagságaira, isteni ajándéknak tekinthetjük, hogy ma itt együtt lehetünk. Szűz Mária dicsőséges születését ünnepeljük, ami egyszerre öröm és félelem. Öröm, mert Szűz Mária születésével a világra jött az, aki megszülte a názáreti Jézust, az emberiség bűneinek Megváltóját, akinél Mária mindig közbenjár értünk, bűnös emberekért. Mária születésnapja félelmet is hordozhat, mert Jézus a tanítványainak is megjövendölte, hogy az igazság kimondása miatt nemcsak Őt, hanem a tanítványokat is üldözni fogják. Kereszthalálával és dicső feltámadásával győzelmet aratott a gonoszság, a bűn fölött. A helyzet manapság sem változott, hiszen a gonoszok érthetetlenül gyalázzák Krisztust, üldözik népét, a keresztényeket. Manapság a világon a keresztényeket üldözik a legjobban, amit nemcsak a médiában terjedő hírek, hanem a statisztikák is alátámasztanak. A Szentírásban említett számos országból és vidékről az évszázadok óta zajló üldözés miatt szinte teljesen eltűntek a keresztények, ugyanakkor a gazdag nyugati világ fásultsága, érdektelensége közepette is sorvad a kereszténység.

Hol van e magával meghasonló, ellentmondásokkal terhelt világban a mi, a keresztények helye? Csakis Szűz Mária és szentfia, Jézus Krisztus mellett. A szellemükben tisztelni, szeretni kell az embert a fogantatásától kezdve, nagy gondot kell fordítani a jövő nemzedék keresztény nevelésére! Szeretnünk kell a családunkat, a rokonainkat, főként a gyermekeinket, akiket el kell hoznunk a templomba! Ugyanakkor szeretnünk kell a velünk együtt vagy mellettünk élő nemzeteket is, amire legjobb példa a máriaradnai, ahol együtt imádkoznak magyarok, románok, németek, szlovákok, bolgárok, horvátok és más közösségek. Jó testvérként együtt imádkoznak Szűz Mária pártfogásáért. Immár közel 350 éve mindannyian ide zarándokolunk, hogy más-más nyelveken ugyan, de jó keresztény testvérekként együtt imádkozzunk Szűz Mária, gondoskodó édesanyánk pártfogásáért. „Adja Isten, hogy e szép, közös hagyományunk az idők végtelenségéig megmaradjon, Ámen” – zárta szentbeszédét az esztergom-budapesi érsek, aki az elmondottakat kiváló német nyelvtudással megismételte, majd egy fiatal pap románul is felolvasta.

Az ünnepélyes búcsúi szentmise végén Excellenciás dr. h. c. Roos Márton temesvári ny. püspök köszönetet mondott Eminenciás dr. Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érseknek a szentbeszédért, továbbá Excellenciás Böcskei László nagyváradi megyés püspöknek a koncelebrációért, a mintegy 40 paptestvérnek a részvételért, Isten áldását kérve mindannyiukra és a pápai bazilikát megtöltő hívekre. A Kisboldogasszony-napi búcsúi szentmise a pápai himnusz megszólaltatásával, emelkedett lelki hangulatban zárult. A zarándokok között sok ismerőssel találkoztunk az Arad és Temes megyei magyarok közül, dicséretet érdemelnek a gyorokiak, akik a régi hagyomány szerint ezúttal is gyalog tették meg az utat oda-vissza.

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu