Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Kedd, 2020. február 18., 19.14
Kisperegi Néptánctalálkozó, hősies helytállással

Közbeszólt a hirtelen támadt vihar

Írta: Balta János
2019. július 30., 04.00 Kedd / Arad
Szombaton és vasárnap V. alkalommal szervezték meg a Kisperegi Néptánctalálkozót. A program szombaton délután Kispereg utcáin kerékpáros felvonulással indult, amelyen Kovács Imre polgármester felvezetésével 87 felnőtt és gyermek biciklizte körbe a település utcáit, útjuk a szabadtéri színpadnál zárult. Az egykori óvoda felújított épületében 17.30 órától mutatták be a 100 év Romániában – Örökségünk Arad megyében című magyar értékmentő könyv I. kötetét Nagy- és Kispereg értékeivel.

A falu központjában lévő műfüves pályán 6 csapat részvételével szervezték meg a szokásos, kispályás labdarúgókörmérkőzéseket egy nagylaki, két pécskai, egy aradi, egy kisperegi, illetve a községbeli Jövő Sportklub csapatainak a részvételével. Ezzel párhuzamosan indult a pörköltfőző verseny is 9 csapattal.
Miközben egyesek futballoztak, mások főztek, a kultúrotthon előtti téren a gyermekek sport- és ügyességi versenyeken vettek részt.
A helybeli szabadtéri színpadon 20 órától moderntánc-bemutatót tartottak a nagy- és kisperegi fiatalok. A 21 órától megtartott díjkiosztás alkalmával a kispályás labdarúgó-bajnokság I. helyezettje Nagylak, II. Arad, III. a Jövő SC csapata lett – valamennyien kupát és oklevelet kaptak. Az 5 tagú bírálóbizottság a legjobb pörköltért járó oklevelet a Sógor-duó csapatnak adta át. A díjkiosztás után Sipos F. Tamás koncertjén, utána 23 órától Nagy Zsolt zenéjére szabadtéri bálon mulatott a közönség hajnali 3 óráig.


A feltöltődés akár egy életre is szólhat

Vasárnap 16 órától a helybeli református templomban ünnepi istentiszteletre gyűltek a helybeli hívek és a vendégek, a Napraforgó néptánccsoport leánytagjai mutatós népviseletbe öltözve az úrasztalától balra, az első padsorban, míg a fiúk a szószéktől jobbra, ugyancsak az első padsorban, míg a vendégek az úrasztalával szemben, Kovács Imre polgármester társaságában foglaltak helyet. Miután nt. Tóbiás Emőke Piroska Pécska, Nagylak és Szemlak református lelkipásztorának a vezetésével elmondta az apostoli hitvallást, a 84. zsoltár 13. versének az ismertetésével eljutott a végkövetkeztetésig: „Boldog az az ember, aki bennem bízik!”
A továbbiakban a lelkésznő kitért a néptánctalálkozó kapcsán bekövetkezett találkozások fontosságára. Az alkalmakon feltöltődhetünk, ami kitarthat a jövő vasárnapig vagy örökre. A 84. zsoltár szolgál mindazzal az áldással, amiben részesülhetnek azok, akik szeretik a templomot, ahol nem csupán egymással, hanem Istennel is találkozhatunk. Adja Isten, hogy a mai találkozásaink is hasonló áldásokban legyenek gazdagok – hangsúlyozta ünnepi igehirdetésében nt. Tóbiás Emőke Piroska lelkipásztor.
Nt. Tóbiás Tibor-György, a kisperegi református gyülekezet lelkipásztora ismertette az egyházközség híreit, majd visszatekintett a Kárpát-medencei Magyar Ifjúsági Fesztivál programjára, amelyen a 3 ezernél több fiatal között az Arad megyeiek mellett több kisperegi is részt vett. Elismeréssel szólt a folyamatban lévő néptánctalálkozóról, hasonló összejövetelekre, seregszemlékre szükség van, mert ahol sokan szeretetben együtt vagyunk, ott Isten is velünk van.
Végül köszöntötte a vendégeket, név szerint kiemelve Faragó Péter RMDSZ-megyei elnök, parlamenti képviselőt, Péró Tamás RMDSZ-ügyvezető elnök, megyei tanácsost, Bölöni György megyei tanácsost, a mezőhegyesi küldöttség tagjait, Krecsméri Tibor városi képviselőt, Szentmihályi Ferenc városi főjegyzőt, Andó László kis­iratosi alpolgármestert, mindazokat, akik a folyamatban lévő néptánctalálkozó szervezésén, előkészítésén dolgoztak, illetve dolgoznak.
Az ünnepi istentisztelet nemzeti imánk közös megszólaltatásával, magasztos hangulatban zárult.


Ünnepélyes felvonulás

Az istentiszteletről kivonulva, a templom melletti útkereszteződésben minden néptánccsoport előbb lassú, majd friss körtáncot járt, majd a kisperegi óvodások, illetve a Kisnapraforgó és a Napraforgó néptánccsoport felvezetésével, zenekísérettel indultak a szabadtéri színpad felé. Az annak előterében összegyűlt táncosokat, illetve a sátrak hűvösében helyet foglaló közönséget Kovács Imre polgármester köszöntötte, megemlítve a vendégeket, köztük Mezőhegyes küldöttségét. Köszöntötte Kisiratos alpolgármesterét, Andó Lászlót, Nagyzerind község alpolgármesterét, Komlósi Róbertet, dr. Túsz Ferencet, az Aradi Vállalkozói Központ elnökét, aki kisperegi származású, Gáll Mihályt, az Aradi Agrárkamara alelnökét. Megköszönte Péró Tamás és Bölöni György megyei tanácsosoknak, amiért a közreműködésükkel sikerült finanszírozást nyerni az Arad Megyei Kulturális Központtól. Köszönetet mondott a Tóbiás házaspár tagjainak a szép istentiszteletért, Nagypereg Község tanácsosainak, az RMDSZ-szervezetnek, a csigakészítő asszonyoknak, a szakácsasszonyoknak, a pedagógusoknak, a KMISZ-nek, Hovanyecz-Pop Regina elnöknek, mindazoknak, akik kivették részüket a kétnapos program megszervezéséből és lebonyolításából. Miután mindenkinek jó szórakozást kívánt, szólásra kérte Faragó Péter parlamenti képviselőt.


Köszöntők, színes program

Faragó Péter parlamenti képviselő, üdvözlőszavait követően, maga is megköszönte a munkáját szervezőknek és a segítőknek, illetve az önkormányzat csapatának, amelynek tagjai mindent megtettek a program sikeréért. Amint kifejtette, a polgármester említette sok segítő egyben azt is jelenti: nemcsak Nagypereg Községben, hanem Arad megyében is van egy jó magyar csapat, amelyeknek az összehangolt, hatékony munkájához csak gratulálni lehet. Ezek a csapatok a megyebeli, egyben a kisperegi magyarság megmaradásáért, identitásának, kultúrájának a megmaradásáért dolgoznak. Végszavaiban mindenkinek jó szórakozást kellemes baráti együttlétet kívánt.
Miután Kovács Imre polgármester románul is köszöntötte az egybegyűlteket, a műsorvezető elsőként a kisperegi óvodásokat kérte színpadra, ahol népi gyermekjátékokat adtak elő László Andrea és Fekete Daniela betanításával. Utánuk a pécskai Búzavirág néptáncegyüttes Nagyboglárka csoportja moldvai táncokat, majd a Búzavirág vajdaszentiványi táncokat adott elő Engi Márta Ildikó koreográfiájára, vastaps közepette. Utánuk a kisperegi Kisnapraforgó néptánccsoport László Andrea és Fekete Daniela betanításával, Hovanyecz Regina vezetésével lendületes alföldi táncot adott elő nagy sikerrel. Az ágyai Tőzike néptánccsoport Nagy Rozália és Haász Endre koreográfiájára, Erdős Márta vezetésével igen látványos, a lányokat magasba dobó tyukodi táncot adott el vastaps közepette. Az aradi Viola néptánccsoportnak az alföldi táncai következtek élő zenére, Hegyi Vilmos és Kecskés Ildikó betanításával. Ezt követően a Nagyperegi Általános Iskola néptánccsoportja alföldi román táncokat adott elő a szülők és az ottani nézők nagy örömére, majd a nagyiratosi Forray Népdalkör következett, amelynek tagjai tréfás, pajzán dalokkal készültek Nagy Melinda vezetésével. Az ágyai Tőzike néptánccsoport kalocsai táncai következtek – a fiúk magasba dobták a lányokat. A majláthfalvi Százszorszép néptánccsoport lendületes mezőségi és marosszéki táncai következtek Halál Endre vezetésével nagy siker közepette, majd ismét az aradi Viola lépett színpadra sóvidéki táncaival. A nagyzerindi Ibolya néptánccsoport legényeinek ritmusos előadása következett, amiben látványos összeszokottsággal verték a ritmust a kantákon, a mellükön, illetve ördögi ügyességgel dobálták a magasba, egymásnak a kantákat, nagy siker közepette. A néptáncműsor végét, egyben csattanóját a kisperegi Napraforgó nagyjainak a színpad előtti téren, a közönség közelében előadott kalocsai tánca képezte – a fiúk látványosan, a levegőben úszva forgatták meg a lányokat Molnár Csaba koreográfiájára, Hovanyecz Regina vezetésével.


Ötvenéves házasokat tüntettek ki

A néptáncműsor után került sor a községben hagyományossá vált, 50 éves házassági évfordulójukat ünneplő házaspároknak a köszöntésére. A színpad előtti téren Kovács Imre polgármester Mohácsi Józsefet és kedves feleségét, valamint Nagy Sándor leköszönt polgármestert és feleségét köszöntötte. A hölgyeknek egy-egy csokor virággal kedveskedett, míg az ünnepelt uraknak oklevelet adott át. Miután a polgármester mindkét ünnepelt házaspárnak további boldog házasságot kívánt, Nagy Sándor leköszönt polgármester kérte el a mikrofont, hogy a megpróbáltatásokkal terhes 5 évtizedről szóljon, amiben mindent le tudtak győzni – az elején volt szerelem, szeretet a továbbiakban, közben jöttek a gyermekek, a vők, majd az unokák, akik örökre összekapcsolták őket. A továbbiakban arról a három évtizedről beszélt, amiben a hétnemzetiségű Nagypereg községbeli lakosságot szolgálta. Végszavaiban megköszönte a kitüntetést, a község vezetőségének további felelősségteljes, hatékony munkát kívánt.
Szorgalmas asszonyok a gyülekezetért…
A sok árussátor között, a főutca felőli bejáratnál helyezkedett el a kisperegi református gyülekezet csigakészítő asszonyainak a sátra, amelyben ezúttal farsangi fánkot sütöttek a résztvevők számára – a finomságért önkéntesen felajánlott pénzt a templom belső díszítőelemeire, más gyülekezeti célokra fordítják. Gerőcs Margit, Simon Erzsébet, Bárdi Olga, Susán Ibolya, Sipos Margit, Vörös Katalin, Mátyás Mária és Mátyás Ilona az év folyamán saját alapanyagból csigatésztát készítenek, aminek az eladásából származó pénzt szintén a templom javára fordítják. Kitartó, önfeláldozó munkájuk dicséretes.


Vihar vetett véget a szórakozásnak

A szervezők jóvoltából a vendégeket az egykori óvoda felújított épületében megterített vacsorára hívták, miközben a szabadtéri színpadon a Libavonat Együttes zenés műsora ment. Gregor Bernadett, Csengeri Attila és Buch Tibor operett-musicalja alatt „leszakadt az ég”. A hirtelen feltornyosult viharfelhőkből elszabadult a pokol: akkora özönvízszerű eső szakadt le orkánerejű széllel, hogy a szervezők a zuhogó esőben a sátrakat próbálták óvni a széttépéstől. Közben a vízüzem mellett a villám belecsapott egy villanyoszlopba, beállt az áramszünet, amit csupán másnap délelőtt tudtak megjavítani. Így aztán László Attila koncertjét és az utána tervezett szabadtéri bált nem lehetett megtartani. Kovács Imre polgármester és csapata a tomboló viharral dacolva próbálta megóvni a javaikat, főként az embereket. Annak örvendtek a legjobban, hogy senki nem sérült meg, de példamutató, hősies helytállásuk tiszteletre méltó. A szervezők ezúttal is köszönetet mondanak a támogatóknak,az  Arad Megyei Tanács mellett működő Kulturális Központnak, az Arad megyei RMDSZ-nek és Nagypereg Község Tanácsának és Polgármesteri Hivatalának.


Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu