Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Szombat, 2020. augusztus 15., 10.34
Megyeszerte tavaszi nagytakarítás

Közérdek a tisztaság, a rend

Írta: Balta János
2013. március 19., 16.55 Kedd / Arad

Noha a meteorológiai előrejelzések éjszakára akár fagyot is jelezhetnek, visszafordíthatatlanul közeleg a tavasz, amikor szokás szerint a háztartásokban, de az önkormányzatoknál is elvégzik a tavaszi nagytakarítást. 

A magyarlakta településeken tervezett, esetleg már zajló nagytakarítás felől a polgármestereknél, alpolgármestereknél érdeklődtünk.

 

Kisiratoson természetes a rend szeretete

Kisiratoson állandó jelleggel megpróbálják tisztán tartani a települést – bocsátotta előre Almási Vince polgármester –, de tavasszal fokozottan odafigyelnek a fák metszésére, az utcákon a talaj elegyengetésére, a téli hulladékok eltüntetésére. Idén az eddiginél is nagyobb figyelmet kívánnak fordítani a közterületeken a virágültetésre. A lakosságot különösebben nem kell figyelmeztetni a tavaszi nagytakarításra, hiszen az évtizedek óta beidegződött rend- és tisztaságszeretet amúgy is serkenti e munkát. A tavasz megérkezésével kellemes érzés az utcákon járni, ahol az emberek minden felszólítás nélkül takarítanak, csinosítják házaik elejét. Kisiratoson nagyon kevés olyan porta van, amelyiknek a tisztán tartására fel kell hívni a figyelmet. Az üres porták, a lakatlan házak előtt Halai János alpolgármester irányításával az önkormányzat alkalmazottai, illetve a településen élő 4-5, szociális támogatás okán közmunka-köteles teszi rendbe az utcafrontot. Ugyanakkor az idős emberek portájának a rendbe tételéhez is segítséget nyújtanak – tette hozzá Almási Vince polgármester.

 

Csupán a Pécska felöli út van hátra

Nagypereg községben már két hete zajlik a nagytakarítás, aminek lassan a végére járnak – tudtuk meg Kovács Imre polgármestertől. A Kisperegi Ifjúsági Szervezet, illetve a futballcsapat segítségével zajló önkéntes munka során

minden utcában kitisztították az árkokat, levágták a száraz füvet. Mintegy 150 facsemetét is ültettek az utcákra, a kisperegi temetőhöz de a Nagy- és Kispereget összekötő átjáró út két oldalára is. Ami munka még hátra van, a Pécska felöli bekötőútnak a két oldalát április 22-ére, a Föld Napjára tervezik elvégezni. Maguk a kispregi határban már megnyesték az útszéli fákat, levágták a tavalyi füvet, Pécska kijáratáig azonban még nagyon sok szemét hever az árkokban. Éppen ezért, a hátralévő útszakasz árkainak a megtisztítását a pécskai fiatalokkal közösen tervezik, ha azok kaphatók lesznek majd rá.

 

Szokás szerint, március végén takarítanak

Zimándújfalu község tanácsa az elmúlt hónapban olyan határozatot hozott, ami közvetlenül a köztisztaság megőrzésére vonatkozik. Ebben szerepel a vízelvezető árkoknak a porták előtti rendben tartása, a fák nyesése és kimeszelése. A lakatlan porták előtti utcaszakasz megtisztítására a szociális munkásokat használják fel. Akik mégis elmulasztanák rendben tartani a házuk elejét, azokat egyelőre figyelmeztetik. A tavaszi nagytakarítást minden évben március végén, húsvét előtt szokták lebonyolítani. Olyankor végigjárnak minden utcát, ahol összegyűjtik az esetleg kint felejtett szemetet, amiből legtöbb a nejlonflakon vagy a nejlonzacskó – mondta el érdeklődésünkre Kocsis József alpolgármester.

 

Takarítanak, vagy megtérítik az ellenértékét

Nagyiratoson már egy hete hozzáfogtak a szokásos tavaszi nagytakarításhoz, melynek során a főutcán egyformára nyesték a fákat, de takarítási, rendezési munkálatok folynak az olyan közterületeken is, mint a kultúrotthon környéke, a nagyvarjasi kultúrház eleje. Azokat a lakosokat, akiknek a portája nincs rendben, felszólították a hiányosság pótlására, amit a megszabott egy hónap határidőig el kell végezniük. Amennyiben mégsem tesznek eleget a felszólításnak, az érvényes tanácsi határozat értelmében a helyszínre küldik takarítani a község alkalmazottait, az elvégzett munka ellenértékét viszont hozzácsapják az érintett évi ingatlanadójához. Ezen kívül facsemetéket is ültetni kívánnak a nagyiratosi óvoda, illetve a futballpálya környékére. A Baniciu Florin alpolgármester irányításával zajló munkálatokat a község néhány, közmunkára kötelezhető szociális támogatottja végzi, a polgármesteri hivatal alkalmazottainak a közreműködésével – tudtuk meg Papp Attila polgármestertől.

 

Tőzmiske községben javában takarítanak

Tőzmiske község településein is javában zajlik a tavaszi nagytakarítás: a közterületeken megnyesték a fákat, kitisztítják a vízelvezető árkokat, rendbe teszik a parkokat. A lakosságot is felszólították a porták elejének rendezésére, de az idősek házai előtt a szociális munkások közreműködésével takarítanak. Ezzel párhuzamosan, a Tőz partján is összegyűjtik a víz által a partra sodort üres, nejlonflakonokat – mondta el Haász Tibor polgármester.

 

Reménykednek a szemétszállítás újraindulásában

Varsándon két nappal ezelőtt azzal kezdték a nagytakarítást, hogy a polgármesteri hivatal lovas fogatával végigjárták az utcákat, majd a település környékén is összeszedték az eldobált szemetet, főként a nejlonflakonokat és -zacskókat. A község 31 szociális munkása közül nagyjából a felére lehet számítani, mert nehezen értik meg, hogy a támogatásként kapott pénzért közérdekben dolgozniuk is kell. Éppen ezért néhánynak a szociális támogatását ideiglenesen felfüggesztették, amíg jobb belátásra nem térnek. Az átlagpolgárokat nem kell a takarításra, a tisztaság megtartására ösztönözni, hiszen hagyományosan teszik a dolgukat. Mivel Muscă Ştefan polgármester a közelmúltban tárgyalt ez ügyben, Varsándon abban reménykednek, hogy a Master Plan Projekt jóvoltából hamarosan újraindul a háztartási szemétnek a szervezett elszállítása – tudtuk meg Mód László alpolgármestertől.

 

Szűkös büdzsével is szépíteni, csinosítani

Szintye községben is készülnek a tavaszra. Ágyán jövő szombaton ifjúsági kezdeményezéssel a bekötőút két oldalán eldobált szemétnek az összegyűjtésére, utána közösen bográcsos pörköltre hívják a helybeli fiatalokat. Minden településen a szociális segélyesek bevonásával kívánják elvégezni a tavaszi nagytakarítást, de virágok, zöldövezet, díszfák telepítését is tervezik a Szintyén készülő parkba, az ottani, az ágyai és a szapáryligeti iskola elé is díszfákat kívánnak ültetni. Noha még nincs a községnek költségvetése, Erdős Bálint polgármester abban reménykedik, hogy a szűkösnek ígérkező büdzsé dacára szépíteni, csinosítani tudják a településeket.

 

Pécskán március végén, áprilisban

Természetesen Pécskán és a hozzá tartozó falvakban is évek óta, minden tavasszal és ősszel nagytakarítást tartunk, a lakosokkal együttműködve – mondta el érdeklődésünkre Antal Péter polgármester, aki hozzátette. ez abból áll, hogy a köztéri zöldövezetek karbantartása mellett lehetőséget biztosítunk a fák, a bokrok metszése után visszamaradó hulladékok elszállítására, amellyel sokan élnek, hiszen amúgy sem tudnának mit kezdeni a hulladékkal.

Idén március végén, április folyamán fogunk hasonló akciót szervezni, a pontos beosztásról idejében értesítünk majd a lakosságot – összegezte mondanivalóját Antal Péter.

 

Az üres telkek, a lakatlan házak is sorra kerülnek

Mivel az idő tavaszira fordult, Nagyzerind község településein is elkezdik a nagytakarítást. Elsősorban a közterületeken, tehát az utcákon, illetve az önkormányzat tulajdonát képező telkeken kívánnak rendet tenni. Ezt követően azonban azokat a telkeket, utcafrontokat is meg akarják szabadítani az őszi és a téli szeméttől, hulladékoktól, amelyeknek a tulajdonosai idősek. Ez nem is egyszerű dolog, hiszen Nagyzerinden és Feketegyarmaton több mint 50 üres telek, lakatlan ház található, nem is szólva az idősek által lakott házakról. Szociális segély okán a községben 21 közmunka-köteles személy él, akiknek a segítségével, illetve a község alkalmazásában lévő gépkezelő közreműködésével kívánja Komlósi Róbert alpolgármester a tavaszi nagytakarítást elvégezni.

 

Mi lesz az átutazók által eldobált szeméttel?

Sofronya község alpolgármestere, Sandu Piroska hamarosan kezdeményezni fogja azt a hagyományossá váló takarítási módot, miszerint a szentpáli fiatalok  begyűjtik a szemetet az ottani bekötőút két oldaláról. Arra viszont még nincs kézzelfogható elképzelése, mi lesz azzal a hatalmas mennyiségű szeméttel, amit a Szentpál és Sofronya közötti megyei rangú út mentén eldobáltak az átutazó idegenek. A szociális támogatás okán elméletileg közmunkára fogható 5 személy mindegyike rokkant, tehát rájuk nem lehet számítani, talán majd a községi alkalmazottak egy részére. Azok viszont jelenleg a sofronyai park köré tervezett sövénykerítés telepítésén dolgoznak. Hasonló, parkosított játszótér épül a szentpáli templom előtt is, ahol a járdaszegélyek közötti zöldövezet, illetve a virágágyások beültetése, a 6 pihenőpad, továbbá a csúszda telepítése folyamatban van. A 100 ezer lejes beruházást tavasszal szeretnék használatba adni. Ugyancsak Szentpálon, a kultúrotthon udvarára építettek egy teraszt a rendezvényekhez szükséges főzés megkönnyítésére, de helybeli ravatalozó építését is tervezik – mondta el érdeklődésünkre Sandu Piroska alpolgármester.

 

Vingán önerőből olcsóbban

Vingán a polgármesteri hivatal előtti parkban kezdték el a tavaszi nagytakarítást, megnyesik a díszfákat, rendbe teszik a tél folyamán megsérült gyepet, az ágyásokba virágokat ültetnek – tudtuk meg Negrei Ioan Sorin polgármestertől, aki hozzátette: eddig a központi parknak a karbantartását szerződéses alapon egy vállalatnak az alkalmazottai végezték, de úgy döntöttek, hogy a jövőben e munkát önerőből oldják meg, jóval olcsóbban. A községben ugyanis összesen 27 személy kap szociális támogatást, aminek fejében közmunkára kötelezhetők, ezért Majláthfalván és Monostoron is az ő közreműködésükkel kívánják rendbe tenni a parkokat, a közterületeket, elvégezni a tavaszi nagytakarítást.

 

Szabálysértéskor várják a bejelentéseket

Bognár Levente aradi alpolgármesternél is a tavaszi nagytakarítás felől érdeklődtünk. Amint elmondta, a keddi operatív vezetőségi ülésen felmerültek kérdések ezügyben. Mivel azonban a meteorológusok rossz időt, sőt havazást is jeleznek, a munkálatokat bizonyára későbbre halasztják, de mindenképp megszervezik, hiszen minden évben Aradon is volt nagytakarítás. A város rendelkezik köztisztasági alkalmazottakkal, de takarítási kampányban a lakosság segítségét is kérik. A városi tanács határozata alapján a szociális segélyben részesülő személyeknek, akiknek az eddigi közmunkában kifejtett tevékenységüket a lakóbizottságoknak kellett igazolniuk, a továbbiakban a közterületek karbantartásán, takarításán kell ledolgozniuk a törvény által előírt munkanapokat. Ezzel párhuzamosan meg kell oldani olyan kérdéseket is, mint a kukában lévő szemetet reggelre a guberálók kiöntik, de a város közterületein szabályellenesen létrehozott szemétlerakatokat is fel kell számolni. Ha netalán magánterületre hordják a szemetet, a polgármesteri hivatal felszólítja a tulajdonost a területnek az elkerítésére, amivel meg lehet akadályozni a szemét odahordását. Ha a lakosság szemétlerakással, illetve bármilyen, az urbanisztikai szabályokat sértő magatartással szembesül, a bejelentéseiket 8–17 óra között a 0800-800-777-es zöldvonalon (ingyenes), munkaidő után, éjjel is a szolgálatosnak a 0257/281-850 -ás telefonszámán, illetve bármilyen időpontban a helyi rendőrség 0257-939-es telefonszámán várják – mondta el érdeklődésünkre Bognár Levente aradi alpolgármester.

 

Közérdekké tenni a tisztaságot

Amint a megyei körképből is kiderül, a magyarlakta településeken tavasz, illetve húsvét közeledtével rendszeresen nagytakarítást szerveznek, amire talán nem is lenne olyan nagy szükség, ha a tisztaság, a rend megőrzését mindnyájan közügynek tekintenénk, úgy is kezelnénk. Ez csak annyit jelentene, hogy nem szemetelünk, illetve rászólunk azokra, akik sörös dobozt, nejlonflakont, cigarettavéget vagy bármilyen szemétnek minősülő tárgyat eldobnak, nem megyünk el szó nélkül, ha valaki az út mentén leönti a háztartási hulladékot. A nagytakarításnak tehát elsősorban mindnyájunk tudatában kell megvalósulnia ahhoz, hogy szükségszerűvé, törvényszerűvé, közérdekké válhasson a tisztaság, a rend.

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu