Közös listában gondolkodnak

Írta:
2024. április 12. 17:16 (péntek) /

Március 21-én a zimándközi elemi iskola osztálytermében 18 órakor kezdődött az RMDSZ közgyűlésen a helybeli elnök, Balogh Erika üdvözölte a megjelenteket, illetve a megyei ügyvezető elnököt, Péró Tamást, akinek át is adta a szót. 

 

Az ügyvezető elnök üdvözlőszavait követően kifejtette: a közelmúltban járt itt, ahol a zimándköziek megbízták Balogh Erikát a szervezet vezetésével, ugyanakkor Hudec Pált az alelnöki teendőkkel. Most azonban meg kell beszélnünk, mi történt az eltelt időszakban, hogyan tevékenykedtek a zimándújfalui tanácsban működő RMDSZ-es tanácsosok. „Utána önök döntik el, kik képviseljék a zimándközi magyarokat Zimándújfalu község tanácsában. Egyértelmű, hogy június 9-én nemcsak helyhatósági, hanem európai parlamenti választásokat is szerveznek. Később parlamenti, illetve elnökválasztásra is sor kerül, de a közösségek számára a legfontosabb az önkormányzati választásokon való részvétel. Ez viszont nem jelenti, hogy a parlamenti és az elnökválasztásokon ne vegyünk részt. Ha ugyanis távol maradunk a parlamenti választásoktól, elveszíthetjük a parlamenti képviseletünket, ami a megyei magyarság számára nagyon fontos.” Felvezetője végén Péró Tamás ügyvezető elnök felkérte Balogh Erikát a tevékenységi beszámoló ismertetésére.

 

„Mindent megteszünk, amit lehet”

Balogh Erika a községi tanácsban, illetve a parlamentben való képviselet fontosságát emelte ki. „Gyakran adódnak lehetetlen helyzetnek tűnő, megoldásra váró gondok, de ha az első kudarc után nem mondunk le róluk, végül is sikerül megoldani. Készítettem részletekre menő beszámolót, amiben rögzítettem a falunk, illetve a község érdekében tett felszólalásaimat is. Az elmúlt években községi, illetve uniós forrásokból sok tervet sikerült megvalósítani. Kezdeményeztük az ipari parknak 30 hektárral történő kibővítését, az eddigiben működő vállalatokban kétezernél több munkahely jött létre. Az új ipari parkban tavaly villany-, illetve vízvezeték és csatornázási hálózatokat építettünk ki, ezért az ipari park teljes területe el van foglalva. EU-s támogatással a zimándközi kultúrotthont sikerült teljes mértékben felújítani, ahol minden évben az RMDSZ támogatásával meg szoktuk szervezni a nótaestet. Oda 150 széket, illetve a szükséges asztalokat is megvásároltuk. A községi tulajdonban lévő telkekre a 15/2003. törvény értelmében a helybeli fiatal házasoknak ingyen biztosítottunk telket házépítés céljából Zimándközön, illetve Zimándújfalun is. Tavaly Magyarország Kormányának a támogatásával felújították a zimándújfalui napközi óvodának az épületét. Idén még a szennyvíz elvezetését kell megoldania a polgármesteri hivatalnak. Ott a helybeli római katolikus egyházközség telkét is ingyen lehet használni mindaddig, ameddig magyar nyelvű óvoda fog működni. A napközi épületének a korszerűsítése megtörtént, már csupán a játszóteret kell befejezni. Ugyancsak EU-s támogatással a polgármesteri hivatal részére új, multifunkcionális traktorokat vásároltunk, amelyeket a község mindhárom településén használunk. Zimándújfalun és Zimándközön korszerű játszótereket szereltünk fel, amelyek működnek. Két évvel ezelőtt a község megvásárolta a Zimas Mezőgazdasági Társulásnak a megyei út mellett lévő épületét, és a 3 ezer négyzetméteres telkét, ahol új tűzoltóközpontot építettünk. A község Franciaországból kapott egy tűzoltóautót, amit a jelzett telken, illetve épületekben szeretnénk elhelyezni a községbeli települések karbantartásához szükséges gépekkel együtt. A telken lévő épületet felújította a tanács, falumúzeum kialakítása céljából. A községközpont, illetve Zimándköz utcáin is nagyszabású térkövezés történt, Zimándközön is elkezdték a szennyvízlefolyó megépítését, amit két év alatt be kell fejezni, remélhetően meg is történik. A zimándújfalui római katolikus templom tetejének a felújítására az RMDSZ, illetve Faragó Péter megyei RMDSZ-elnök közbenjárása nyomán támogatást kaptunk, ezért megtörtént a jelzett felújítás, fel is avatták a tavalyi Szent István-templombúcsún. Pályázatot készítettünk egy 80 férőhelyes sportcsarnok megépítésére, amit jóváhagytak, a zimándújfalui új lakónegyedben fog megépülni. Zimándköz és a községközpont közötti kétsávos kerékpárút megépítésére sikeres pályázat készült, azon az oldalon fog haladni, ahol előzőleg a szennyvíz-lefolyó készül. Új vízvezeték épült Fakert és Zimándköz között, csakhogy a víz minőségével gondok kerültek, a vízgyár szakemberei többször vettek vízmintát, az ízén azonban érezhető a klórnak a mellékhatása. A község vezetősége a régi ivóvíz kútjának a használatát ajánlotta, de a Vízgyár szakemberei szerint az nem felel meg az EU-s elvárásoknak.

Ezenkívül elkészült a zimándközi kápolna mögött egy korszerű mosdó, ami télen fűthető. Idén szeretnék felújítani a külsejét is. Kértem a polgármestert, hogy a temetőben térkövezzük le az utat végig. Ugyancsak a temetőből a polgármesteri hivatal segítségével távolítjuk el a felgyülemlett szemetet, mert a RETIM-mel nem tudtunk egyezségre jutni. Kértük a közlekedési rendőrséget, hogy a forgalmas utcákon helyezzenek el sebességkorlátozó kiemelkedőket, fekvőrendőröket.

Az elmondottakhoz fűzném: a zimándújfalui, valamint a zimándközi iskolákban és az óvodákban is térfigyelő kamerákat szereltek fel, hasonlókat akarunk felszerelni a templomokban is, hogy megelőzzük a betöréseket. Bizonyára történtek más munkálatok is, most hirtelen ennyi jutott eszembe. A tanácsos kollégával együtt és az önök támogatásával mindent megteszünk, amit lehet” – zárta beszámolóját Balogh Erika zimándközi RMDSZ-elnök, községi tanácsos. Tekintve, hogy az Erika által ismertetett beszámoló közös volt, Hudec Pál tanácsos nem ismételte meg az elmondottakat.

Péró Tamás megyei ügyvezető elnök a jelenlévőktől megkérdezte: elégedettek-e a helybeli községi tanácsosoknak a munkájáéval, elfogadják-e a beszámolójukat? Mivel azt egyhangúlag elfogadták, az ügyvezető elnök megköszönte a munkájukat, a községi tanácsosi listán történő rangsorolás volt a következő feladat, Balogh Erikától kérdezve meg a két település magyarsága közötti megegyezés lényegét.

Balogh Erika elmondása szerint az első hely a polgármesterjelölté, a második hely a zimándújfalui RMDSZ-elnöké, Czernák Endréé, a harmadik hely a zimándközi RMDSZ-elnöké, vagyis a magáé lenne. Innen következik a rangsorolás, két zimándújfalui, egy zimándközi, majd egy-egy zimándújfalui, illetve zimándközi következik, annyian ahány tagja van a községi tanácsnak.

A nevesítésekkel kapcsolatban bevallotta: családi, munkahelyi elfoglaltságaik miatt sokan nem vállalták a tanácsosi munkát. Maga is úgy tervezte, de mivel az emberek megkérték, még vállal egy mandátumot. Beszélt Hudec Pállal és Komori Andrással, akik eddig is mindig mellettük voltak, hogy idén induljanak a tanácsosi listán. Gyurik Zsoltra is gondolt, aki most nem tudott ott lenni, de reméli, vállalni fogja. A zimándközi RMDSZ-közgyűlés résztvevői számos kérdést tettek fel a községi tanács határozataival, illetve a helybeli vonatkozású dolgokkal kapcsolatban.

*

Az RMDSZ zimándújfalui elnökével, Czernák Endrével történt beszélgetés nyomán megtudtuk: az ottani RMDSZ-es választási névsor a következő: Czernák Endre, Jamboc Mihály, Gyüre Sándor, Lantos Zorán, Ádám Oszkár és Körömi Norbert. A zimándközi szervezettel még nem egyeztettek a közös listán való indulás sorrendjéről.

 


A prezídiumban balról Péró Tamás megyei ügyvezető elnök, Balog Erika zimándközi elnök és Hudec Pál községi tanácsos foglalt helyet

A zimándközi RMDSZ-közgyűlés résztvevői számos kérdést tettek fel a községi tanács határozataival, illetve a helybeli vonatkozású dolgokkal kapcsolatban

Hozzászólások