Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Csütörtök, 2020. október 01., 03.49
Helytörténeti séta Szászvároson

Kulturális gazdagság és sokszínűség

Írta: Gáspár-Barra Réka
2013. június 18., 21.37 Kedd / Hunyad

Igazi kultúrtörténeti csemegében részesültek a napokban a dévai Bethlen Gábor kör tagjai, akik Fülöp Júlia helyi EMKE-elnök társaságában ismerkedhettek Szászváros gazdag történelmi múltjával.

A városnézés természetesen a 12–13. század körül épült vártemplomban kezdődött, ahol házigazdánk szemléletesen ismertette a templomépítés és a város fejlődésének különböző szakaszait: a 11. századra helyezhető körkápolna megépítését, a szász betelepedést, a virágzó céhek kialakulását, a török pusztítást, a reformáció időszakát, az 1839-es földrengést, majd a reformkor csodálatos építkezéseit. Utóbbiban kiemelkedő szerep jutott gróf Kún Kocsárdnak, akinek nevéhez fűződik a szászvárosi református kollégium felújítása, bővítése, új épületbe való költöztetése, valamint a városi kórház és számos más közintézmény székhelyének megépítése. A hajdani Kun kollégium ma is a város legimpozánsabb épülete és megállja a helyét 21. századi iskolaépületként is. Gróf Kún Kocsárd az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület alapító tagjaként az EMKE-re örökíti két szászvárosi lakóházát is. Az egyik ingatlanban ma a városi könyvtár működik, az épület falára pedig a háromszéki Kun Kocsárd Egyesület helyezett el emléktáblát, 2011-ben. Sajnos, jelenleg ez az egyetlen magyar vonatkozású emlékjel Szászváros főterén, annak ellenére, hogy a szomszédos házaknak szinte mindegyike jelentős történelmi, kultúrtörténeti emlékeket őriz. Néhány lépésre a hajdani EMKE-házaktól ott áll a nagy régésznő, Torma Zsófia szászvárosi otthona, majd két épülettel odébb a nemzetközi elismerésnek örvendő Fares gyógynövény-feldolgozó üzem alapítójának, Faragó Endrének a hajdani otthona és patikája. Ennek szinte szomszédságában a Petőfi ház áll, melyben a szájhagyomány szerint a piski csata előtti napokban szállt meg a Bem futáraként erre járó költő. A történelmi emlékeket őrző házsor előtt Oláh Miklós humanista, esztergomi érsek mellszobra tekinthető meg, közelében pedig a Palia de la Orăştie néven ismert első román nyelvű Ószövetség emlékét őrző szoborcsoport. – Az 1582-ben megjelent bibliafordításról érdemes tudni, hogy Geszti Ferenc dévai várkapitány költségén láthatott napvilágot – hívta fel a figyelmet az egyik korai román nyelvemlék kevésbé ismert vonatkozására Fülöp Júlia. 

Szászváros amúgy az évszázadok folyamán végig több nemzetiségű település. A többségi szászok és magyar reformátusok hosszú időkig közösen használják a vaskos fallal és három bástyával erődített templomot. Az evangélikus gyülekezet csupán a 19. század derekán építi meg saját templomát, a református előd tőszomszédságában. Ez idő tájt a református kollégiumban német, román, magyar, zsidó, roma gyermekek, fiatalok tanulnak egyházi támogatással, de saját vallási meggyőződésük tiszteletben tartásával.

A zsidó közösség mára teljesen kihalt Szászvároson. 1896-ban épült zsinagógájukat 2006-ban történt felújítását követően kulturális központként ajánlották használatra a szászvárosi önkormányzatnak. Érdekes vonatkozása e zsinagógának, hogy a múlt századfordulón itt szolgáló Roboz rabbi hatodik gyermekeként látott napvilágot Elizabeth, későbbi neves ideggyógyász professzor és írónő, akit Amerikában Albert Einstein fia, Hans Albert vett feleségül.

A szászvárosi magyar közösségnek ma meghatározó központja a 18. század derekán épített ferences templom és kolostor, mely jelenleg a több mint 80 gyermeket befogadó Szent Erzsébet Gyermekvédelmi Központnak nyújt otthont. A barokk stílus jegyeit hordozó templomban a Haller és a vargyasi Daniel család kettős címere utal az eklézsia hajdani, bőkezű támogatóira. A templom napjainkban a Szent Ferenc Alapítvány védőszárnya alatt nevelkedő gyermekekkel népesül be nap mint nap. A maroknyi református és katolikus közösség mellett nekik kell tovább vinniük a nagy elődök szellemi örökségét, őrizni és gyarapítani Szászváros kultúrtörténeti kincseit.
Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu