Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Szerda, 2021. január 20., 18.46
RMDSZ megyei rangsoroló közgyűlés Aradon

Megyei tanácselnökjelölt, listavezető Faragó Péter

Írta: Balta János
2020. március 10., 16.09 Kedd / Arad

Szombaton az RMDSZ Arad Megyei Szervezetének a székházában 10 órától tartották a Megyei Küldöttek Tanácsának a rangsoroló gyűlését.
Az egybegyűlt küldötteket Hadnagy Dénes MKT-elnök köszöntötte, név szerint kiemelve Szirmay Zoltán, az RMDSZ Területi Főosztálya előadójának a nevét, aki az országos elnökséget képviselte. Őt és Jerger Hajnalka MKT-titkárt a prezídiumba kérte. Miután az ülésvezető bejelentette a fórum határozatképességét, ismertette, illetve a résztvevők jóváhagyták a napirendet. Annak az I. pontjaként felkérte Faragó Péter megyei elnök, parlamenti képviselőt politikai tájékoztatójának a megtartására.

 

 

A tulipán szellemében

 

Mivel az alig egy hónapja megtartott MKT-ülésen már elhangzott politikai tájékoztató, illetve az aktuális ülés programjának a zsúfoltságára való tekintettel, a megyei elnök, parlamenti képviselő összevont tájékoztatót tartott.

Abban az idén sorra kerülő két választásnak a fontosságát emelte ki. Azokról mindenki beszél, de pontosan még nem lehet tudni, mikor kerül sor rájuk, és azt sem tudjuk, mikor választunk új parlamentet. A négyéves mandátum decemberben jár le, és ha nem szerveznek előrehozott választásokat, akkor valószínűleg december elején választunk új parlamentet. Amennyiben azonban kialakul egy olyan többség, amely mégis az előrehozott parlamenti választásokat támogatná, akkor előbb, de nem hamarabb, mint június második felében kerülhet rá sor. Látva a helyben topogást, az RMDSZ támogatja az előrehozott parlamenti választásokat, valamikor június második felében, de semmiképpen nem egyszerre az önkormányzati választásokkal. Mert úgy gondolják, hogy az országnak jót tenne, ha június végére lenne egy új parlamentje, illetve egy többségi támogatást élvező kormánya. Ezzel el lehetne kerülni az egy helyben, mocsárban való toporgást, elkezdhetnének dolgozni az újonnan megválasztott intézmények.

– Ebben a nagy bizonytalanságban egy dolgot tudunk biztosan: számunka a legfontosabb az önkormányzati választás, folyó év június 14–18. között kerül megszervezésre. E választás azért fontos, mert a mindennapi életünknek az ügyintézése túlnyomórészt azokban az önkormányzatokban zajlik, amelyekhez tartozunk, tehát ott mindenképp magyar képviseletre van szükségünk. Nem lehet más célunk, mint megőrizni minden tisztséget, amit 2016-ban elnyertünk, sőt a lehetőségekhez mérten a képviseletünket bővíteni, erősíteni kell. Ez a célunk, ezért mindenkit arra kérek, hogy a következő hónapokban mozgósítsanak, kövessenek el mindent a jobb eredményekért. Mert minden magyar családdal éreztetni kell: az önkormányzati választásokon részt kell vennünk, és a tulipánra, az RMDSZ jelöltjeire kell szavaznunk! – mondta Faragó Péter.

RMDSZ-megyei elnökként minden RMDSZ-es tisztségviselőnek, köztük a polgármestereknek, az alpolgármestereknek, továbbá minden tanácsosnak megköszönte az egész évben nehéz körülmények között, bonyolult politikai helyzetben kifejtett munkáját. – Annak jóvoltából bátran állhatunk a választók elé, hiszen vannak eredményeink, megvalósításaink, a településeink fejlődtek, a programjainkat támogatni tudtuk. A kampányban a jelöltjeinknek be kell mutatniuk az elmúlt években elért eredményeinket, megvalósításainkat, ugyanakkor be kell mutatnunk a jövőbeli terveinket, jobbító elképzeléseinket is. Bizakodjunk, hogy a választások alkalmával a négyévi munkánk és eredményeink a tulipánra történő pecsételéssel fognak tükröződni – hangsúlyozta Faragó Péter RMDSZ-megyei elnök. Miután köszönetet mondott mindazoknak, akik vállalják a megmérettetést a különböző tisztségekért, mindenkinek jó egészséget, eredményekben megnyilvánuló további kampánymunkát kívánt.

 

 

Tevékenységi beszámolók

 

Ezt követően Hadnagy Dénes ülésvezető az Arad Megye Tanácsában tevékenykedett Faragó Péter, Péró Tamás és Bölöni György közül előbb utóbbit, majd Péró Tamást kérte fel tevékenységi beszámolójának, jövőbeli terveinek az ismertetésére.

Amint Bölöni György kifejtette, a megyei tanácsosi munkáját 2017 januárjában kezdte, amikor az addigi tanácsos, Faragó Péter parlamenti képviselő mandátumot nyert. Eddigi munkájának négy fő eleme volt: a megyei tanács plénumában, a szakbizottságokban, a rábízott egyéb feladatokkal, legfontosabb volt azonban az önkormányzatokkal való kapcsolattartó munkája. Összesen 1178 határozattervezet kapcsán szavazott, ugyanis a költségvetési és pénzügyi szakbizottságban, illetve a közszolgálati, fejlesztési, szociális és külkapcsolati szakbizottságban dolgozott folyamatosan. Részt vett az Arad és Békés megyei tanácsok közötti szerződésnek a megújításában, a két tanács vegyes bizottságának a tagjaként, a művelődési albizottságban dolgozik. Tavaly Arad megyét Drezdában képviselte, de folyamatosan kapcsolatot tartott az önkormányzatokkal is. Péró Tamás tanácsos kollégájával folyamatos kapcsolatban állt, minden felvetődő kérdést megvitattak, egyeztettek.

Faragó Péter elnök kifejtette: a 2016-ban megalakult megyei tanácsba az RMDSZ megyei szervezetének az elnöki minőségében listavezetőként jutott be, kezdhette el a munkát. Abban a periódusban volt tanácsos, amikor megválasztották a megyei vezetőket, kialakult a struktúra, az RMDSZ részese lett a megyei tanácsot vezető többségnek. – Az akkor kialakított többség tagjaiként, a megyei tanácsosaink az elmúlt mandátumban igen jó eredményeket tudtak elérni. A PNL vezetésével lefolytatott tárgyalás során sikerült elérni a megyeközpont tanácsában, noha a magyarok nélkül is megvolt a többség, sikerült Aradon biztosítani az alpolgármesteri tisztséget, amit Bognár Levente töltött be, igen eredményesen. A PNL-vel 4 éve megkötött egyezség azóta is működik, együtt beszélték meg a költségvetést, amely mindig tartalmazta a mi elvárásainkat, a kulturális programjainkat is támogatta – fejtette ki Faragó Péter egykori megyei tanácsos, parlamenti képviselő.

Péró Tamás ügyvezető elnök, megyei tanácsos beszámolójának az elején kijelentette: Bölöni György kollégával közösen végezték a munkát a megyei tanácsban az elmúlt 3,5 évben. Az eredményekről kivetített képes összeállításban számolt be. Miközben a képek peregtek, szóban egészítette ki a bemutatott megvalósításokat. 2016-ban Arad Megye Tanácsának a legfiatalabb tagjaként tette le az esküt. Mivel Bölöni György kollégájával együtt magyarul is felesküdtek, másnap a román sajtó szenzációként írt a magyarul is esküttevő megyei tanácsosokról. A PNL vezetőségével létrehozott megegyezéssel lefektették az elmúlt időszak megvalósításainak az alapkövét is. Az eredmények: a magyar önkormányzatok több mint 10 millió lej támogatásban részesültek, a közösségeket szolgáló beruházásoknak a megvalósulásával. Vidéki utazásai során a polgármesterekkel, alpolgármesterekkel együtt is megtekintették a folyamatban lévő fejlesztéseket. Az elmúlt mandátumban összesen 80-90 elképzelés valósult meg a magyarok lakta településeken. Játszóterek, autóbusz-megállók, parkok jöttek létre, járdákat öntöttek, térköveztek, kultúrotthonok újultak meg és a megvalósításokat sokáig lehetne sorolni. Jó kapcsolatokat ápoltak a magyar egyházak vezetőivel, azok 510 ezer lejnyi támogatást kaptak a megyei tanácstól az épületeiknek a felújításához. Az aradi református egyházmegye két kisegítő személyzet fizetését, úgynevezett kongruát kapott, amelyekre nagy szükség volt. A Kulturális Szakbizottság titkáraként, valamint a Megyei Kulturális Központ pályázatelbíráló bizottságának a tagjaként kiemelkedően foglalkozott a közösségi hovatartozást erősítő programok támogatásával. 2016 óta sokat nőttek, 1,7 millió lejjel támogatták a magyar civilszervezetek tevékenységét, programjait. Megyei utak tekintetében sem állunk rosszul, hiszen teljesen megújult a Nagylak–Nagypereg, a Pécska–Kispereg, a Pécska–Tornya, a Nagyiratost Kisiratossal, a Kisiratost Mácsával összekötő megyei út, a Szentmárton–Pél, a Sofronya–Zimándköz közötti megyei út. Elismerte: nem sikerült felújítani a tőzmiskei utat, de azt is tudni kell, hogy erőforrás hiányában Kisiratoson hideg-aszfalttal tömték be a kátyúkat. A következő időszakban a megye északi részére kell összpontosítani, a tőzmiskei, az ágyai és a szapáryligeti bekötőutakat kell felújítani. Ezzel párhuzamosan támogatták könyvkiadást, benne az Örökségünk Arad megyében című könyvét, de lakossági bejelentés alapján aradi utca kátyúzása érdekében is közbejártak stb. Ezenkívül az Arad Megyei Múzeumban magyar szakemberek foglalkoznak az Ereklyemúzeum részleggel. – Minden megvalósítás a közösségünk érdeme, nélkülük semmit nem tudnánk elérni – zárta beszámolóját Péró Tamás, abban a bizonyosságban, hogy elvégezték a rájuk bízott munkát.

A beszámolókhoz Almási Vince és Fekete Károly fűzött véleményt.

 

 

Rangsorolás

 

A megyei tanácsosjelöltek rangsorolásának felvezetőjeként, Hadnagy Dénes ülésvezető kifejtette: megyei elnöki minőségében Faragó Péter lesz a szervezetnek a megyei tanácselnökjelöltje, egyben listavezetője. A megyei tanácsosi tisztségekre jelentkezett Bíró Zoltán, Bölöni György, Pál Norbert, Péró Tamás Károly és Tripon Ildikó. Mindannyian ismertették programjaikat, a megyei tanácsban tervezett elképzeléseiket. Miután elhangzottak a programtervezetek, az ülésvezető öttagú szavazatszámláló bizottság létrehozást indítványozta, ahova Farkas Viktória, Kiss Anna, Molnár Ferenc, ifj. Zágoni Szabó András és Wagner Richárd kapott megbízást. Elkészültek a szavazólapok, majd lebonyolították az urnás szavazást, melynek során Péró Tamás 48, Bölöni György 26, Bíró Zoltán 23, Pál Norbert 19, Tripon Ildikó 8 szavazatot kapott. Tehát a Faragó Péter vezette RMDSZ-es megyei tanácsoslista is a jelzett sorrendben áll össze, a 40-es létszámig utólag egészítik azt ki.

A résztvevőket köszöntötte Szirmay Zoltán szövetségi megbízott, nt. Módi József református esperes Isten áldását kérte a fórumra, de konstruktív véleményének adott hangot Erdős Bálint szintei, Papp Attila nagyiratosi polgármester, továbbá Bognár Levente aradi alpolgármester és Erdélyi István is. Faragó Péter megyei elnök, parlamenti képviselő az ülés végén, a Nőnap alkalmából egy-egy szál piros rózsával kedveskedett a teremben lévő hölgyeknek, tehát bensőséges gesztusban sem volt hiány. Legfontosabb azonban a választásokon való teljes mozgósításra való felkészülés.

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu