Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Péntek, 2020. április 03., 10.52
Egyik szeme sír, a másik nevet

Minden segítőkész emberre számítanak

Írta: Balta János
2013. január 03., 19.53 Csütörtök / Arad

Óév, illetve újév határán az átlagember is általában megpróbál visszatekinteni az eltelt időszakra, de a jövőbeli terveit is számba szokta venni. A közéleti ember, a politikus számára viszont nemcsak a szokás, a közösségi igény is megkívánja a mérlegkészítést.

Bognár Leventével, az RMDSZ Arad megyei szervezetének az elnökével együtt próbáljuk elemezni a tavalyi eseményeket, eredményeket, vetítjük előre az idei terveket.

 

– Hogyan tekint vissza a lezárult évre?

– Nehéz, politikailag feszült, polarizált, ellentétekkel terhes év áll mögöttünk. Egyrészt azért, mert két választáson, de az államfő leváltására kezdeményezett referendumon, illetve a kormány megbuktatásán is túl vagyunk. Ilyen időszakokban a szervezetre a szokottnál is komolyabb munka és felelősség hárul. A jelzett megmérettetések eredményeként kialakult egy országos helyzet, aminek a lecsapódása Arad megyében is megtörtént. Itt egy sajátos politikai közegben úgy kell politizálnunk, hogy a lehető legtöbbet valósíthassunk meg az Arad megyei magyar közösség számára.

– Talán térjünk rá a jelzett események, illetve az eredményeiknek a kiértékelésére.

– A helyhatósági választásokkal kell kezdenünk, amelyek a megyei magyarság szemszögéből sikerként könyvelhetők el, ugyanis az előző 4 helyett ezúttal 5 községben győzött az RMDSZ polgármesterjelöltje. A legtöbb szavazatot elvivő jelöltnek a győzelmét előíró törvénymódosítás nekünk segített, mert olyan helyeken, ahol a magyarság számaránya nem éri el az 50%-ot, nyerhetett a jelöltünk. Meglehet, a második fordulóban várható etnikai szavazás miatt nem lett volna esélye a sikerre. Tekintve, hogy Nagyiratos községben 2000 óta nem volt RMDSZ-es polgármester, nagyon örvendünk Papp Attila sikerének. Ugyancsak sikernek számít Tőzmiske és Szintye községekben a polgármesteri tisztségeinknek Haász Tibor, illetve Erdős Bálint általi megtartása. Kisiratoson is örvendetes tény Almási Vincének az újabb győzelme, de Nagypereg községben is  sikeres volt a váltás a jól teljesítő, hosszú ideig szolgált polgármester, Nagy Sándor és az általa javasolt fiatal, Kovács Imre között. Ezúttal is szeretném megköszönni Nagy Sándornak a közösség szolgálatában végzett munkát, illetve a staféta zökkenőmentes átadását. Mindenképp meg kell említenünk a tényt, hogy Sofronya községben Sandu Piroska, Kisiratoson Hallai János, Zimándújfalu községben Kocsis József személyében megtartottuk az alpolgármesteri tisztségeinket, de jómagam révén Aradon is megőrizte alpolgármesteri tisztségét a magyarság. Az is említést érdemel, hogy a megyeközpont, illetve a megye szintjén a koalíciós tárgyalások alkalmával komoly politikai nyomás nehezedett ránk. Mert megyei szinten elveszítettünk ugyan egy, azóta is hiányzó tanácsosi helyet, míg a megyeközpont tanácsában továbbra is ketten képviseljük a magyar érdekeket.

– Milyen hatékonysággal tehetik?

– Olyan sajátságos helyzetben vagyunk, hogy mind a megyeközpont, mind a megye tanácsában az ellenzékkel léptünk koalícióra, noha az országban, de a posztkommunista országokban is általában olyan tendencia érvényesül, hogy a hatalom mindenkit a maga oldalán, a maga színében szeretne látni. Azzal együtt, hogy minden hatalom a demokráciát hangoztatja, abszolút többségre törekszik, az ellenzéket ki akarja szorítani, ami nem egészséges helyzet. Sajnos, nekünk is ilyen feltételek között kell megélnünk a helyi autonómiát. Tudjuk, hogy Arad megye gazdasági szempontból az élen jár, tehát nagyon sok adót fizet be az országos kasszába. Ha a befizetés, illetve a visszaosztás ésszerű alapokon nyugodna, nem számítana, hogy éppen ki gyakorolja a hatalmat, mert a megyének lenne elég pénze fejlesztése. Mivel azonban nem így működik, az RMDSZ programjában is szerepel a helyi autonómia érvényesítésének a biztosítása, ami együtt jár az országos költségvetéstől való függőségnek a felszámolásával. Sajnos, 23 évvel a rendszerváltás után is el kell ismernünk, hogy nálunk még nem működik a nyugati típusú önkormányzatiság. A centralizált hatalmi törekvések miatt még most is nagyon sok helyi dolog Bukaresttől függ, ami sok esetben károsan hat a helyi önkormányzatiságra. A jelzett feltételek között, a koalíciós partnereink közreműködésével megpróbáljuk kilobbizni a magyarság helyi érdekeinek az érvényesítését, ugyanakkor országos szinten is adottak erre a feltételek. Parlamenti képviseletünk van, Arad megye rendelkezik egy oktatási államtitkárral, tehát bízunk abban, hogy a Bukarestben meghozandó döntésekre is hatni tudunk. Még akkor is, ha a végrehajtás hajlamos a saját érdekeknek az előtérbe helyezésére.

– Ezek szerint szervezeti szempontból igen fontos a helyi autonómia érvényesítése?

– Az RMDSZ mindig is prioritásként kezelte, de hogy milyen hatékony a mi szintünkön, az a jelöltjeinkre leadott szavazatok alapján valósul meg. Mivel Arad megye 33 tagú tanácsában nekünk 2 képviselőnk van, olyan koalíciós partnerekre van szükségünk, akikkel együtt tudunk dolgozni. Ugyanannyi képviselőnk van a 23 tagú aradi tanácsban is, de tudni kell, hogy van egy megválasztott polgármester, illetve megyei tanácselnök, akiktől végrehajtói szerepkörük okán nagyon sok függ a döntéshozatalban. Aradi és megyei szinten is a Demokrata Párttal született megegyezés, ami eddig működött. Minden reményünk megvan a további működéshez, aminek jóvoltából érvényesíthetjük az érdekeinket. Más kérdés, hogy országos szinten milyen módon találjuk meg a támogatás lehetőségeit a községeink számára. Igazság szerint nem lenne szabad különbséget tenni politikai színezet okán a települések között, hiszen mindenütt adófizető polgárok élnek.

– Hogyan értékeli a parlamenti választások eredményeit?

– A megmérettetésre a feszültséget okozó referendum után került sor, az politikailag leterhelte a megyei szervezetet, amelyiknek két tűz között kellett lavíroznia. A rendszerváltás utáni parlamenti választások során az Arad megyei magyarság első ízben maradt mandátum nélkül, ami a választási rendszeren is múlott. Listás választással talán nagyobb esélyünk lett volna, hiszen a megyei 7 választókörzet egyikében sem vagyunk 50% közelében, a legjobb körzetben is alig érjük el a 20%-ot.  Mindezzel együtt legfontosabb célunk tovább erősíteni a szervezetet az emberek közötti kapcsolatok építésével, működtetni a megyei székházat. A nehéz, feszült év után szeretnénk a szervezeti életbe bekapcsolni azokat a személyeket is, akik az utóbbi időben hiányoztak onnan. Megkeressük őket, felkérjük a magyar közösségért való együttműködésre. Továbbra is legfontosabb feladatunknak tekintjük szolgálni a magyar közösség érdekeit.       

– Ha a székház alkalmazottainak számát kénytelenek lesznek csökkenteni, kivel óhajtják végrehajtani az emberek közötti kapcsolatoknak az erősítését? Talán a megyei tagszervezetek közreműködésével? Ez szerepel a megyei szervezet stratégiájában?

– Mivel december derekára vált világossá, hogy elveszítettük a képviselői mandátumot, a karácsonyi ünnepek, illetve az újévi szabadnapok idején volt alkalmam végiggondolni a teendőket és a lehetőségeket. A holnap (pénteken, szerk. megj.) összeülő állandó tanácsban fogjuk átbeszélni a dolgot. Olyan döntést kell hoznunk, ami biztosítja a székház működését, de minél több önkéntest is szeretnénk a szervezet mellé állítani. A tisztségviselőink eddig is végezték a szervezetépítés feladatát. Az önazonosságunk megőrzésének legfontosabb pillérei, az anyanyelvű iskola, a kultúra és az egyházaink támogatása mellett nagyon fontos az életminőség biztosítása is. Éppen ezért olyan programokat kell kifejleszteni, amelyek biztosítják az itthoni megélhetést.

– Meg tudják-e tartani a székház alkalmazottait?

– A szervezetnek lezárult a 2012-es költségvetése, az állandó tanácsban megvitatjuk a székház működtetéséhez, illetve a fizetésekre fordítható összegeket. Bizonyos alkalmazottakat a képviselői iroda fizetett, amivel már nem rendelkezünk, ezért az RMDSZ Főtitkársága felé is jeleztük a gondjainkat, mivel mi 8300 szavazatot vittünk abba az országos kosárba, ahonnan valahova mandátumok jutottak. Eddig a TEKT, de az SZKT ülésen is kifejtettem: várjuk azon képviselőknek a támogatását, akik az országos kosárba jutott Arad megyei szavazatok jóvoltából jutottak mandátumhoz. Nem pénzbeli, hanem erkölcsi támogatásra gondolunk, Winkler Gyula EP képviselő mellett a Román Törvényhozás magyar képviselőinek a támogatására is számítunk.

– A Szabadság-szobor Egyesület révén biztosíthatják-e a magyar kulturális rendezvényeknek a támogatását?

– Ez rendkívül fontos számunka, hiszen csakis az oktatás és a kultúra támogatásával biztosíthatjuk a magyarságtudat jövőjét. A magyarságunkat a nyelvünkben, a kultúránkban élhetjük meg. Ehhez fontos, hogy önkormányzati szinten mindenki dolgozza ki a kulturális programját, aminek a támogatásához a helyi költségvetésből is próbáljon pénzt szerezni. Ahol nincs elég erős önkormányzati képviseletünk, a támogatást nem tudják kilobbizni, ott pályázni kell, akár a Szabadság-szobor Egyesülethez, de más közhasznú alapítványokhoz is.

– Mindent egybevetve, a megyei szervezet szemszögéből milyennek ítéli a mögöttünk lévő évet?

– Nehéz erre egyértelmű választ adni, inkább felemásnak tekintem. Egyik szemem sír, a másik nevet. A már említett okok és tények tudatában, január végéig választmányi ülést tartunk, ahol részletesen kielemezzük a helyzetet. Éppen ezért várjuk bárkinek a véleményét a legutóbbi megmérettetés elégtelen eredményére. Fő célunk, a magyarság szolgálatának a hatékonyabbá tételében 2013-ban minden jó szándékú, segítőkész emberre számítunk.

– Köszönöm a beszélgetést.

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image

Hozzászólt: Dr. C / Péntek, 2013. január 04., 21.51 Válaszoljál rá!

Csak csöndesen kérdem, hogy azokat ki fogja felelősségre vonni, akik több százezer magyart, magyar szavazatot tüntettek el Erdélyből az utóbbi 23 évben?
Pl. Arad megyében felére csökkent a magukat magyarnak vallók száma 1990 óta. De ha csak az utóbbi fél évet vesszük alapul, akkor is sikerült \"eltüntetni\" majdnem 5000 magyar szavazatot Arad megyében.
Nó, ezeket a \"sikereket\" ki vállalja magára, ki magyarázza meg? Ugyanis a 2012-es évet az RMDSZ sikerként könyvelte el. Mindkét választás után \"győztesként\" nyilatkozott Kelemen és a többi vezető.
Hogy is van az, hogy mi 23 éve egyfolytában \"győzünk\", mégis rohamosan fogy a magyar. Ugyanakkor olyan RMDSZ vezetőről még nem hallottam, aki lemondott volna, bocsánatot kért volna, vagy legalább beismerte volna, hogy valamit elrontottak, valamit rosszul csináltak...
Sajnos, vezetőink nyakig besüppedtek ebbe a balkáni posványba.

Hozzászólt: ma is itt tartunk? / Péntek, 2013. január 04., 14.44 Válaszoljál rá!

K. kakucs, kopasz meg mások.
A ' 8O-as évek elejétől kezdtek beidézgetni a Securitatehoz . Eleinte, egyszer-kétszer kisminkeltek, hogy aláírjak. ( a helyzet " vicces" része az volt, hogy a vallatóm 5O kilóval volt " alacsonyabb" nálam , de meggyőző erejű !)
...most már bevallhatom : később megtanultam balkézzel aláírni.... Hogy utána letegadhassam...

Hozzászólt: kakucs / Péntek, 2013. január 04., 14.15 Válaszoljál rá!

En nem mondtam sem, hogy bünös sem ártatlan, a törvény szerint ártatlan, hát ártatlan. A bocsánat viszont csak Istennél van.

Hozzászólt: kopasz / Péntek, 2013. január 04., 13.33 Válaszoljál rá!

tisztelt Nagy ur, on szerint nincs alapja a vadaimnak , teved uram de nagyon, igaz a nem fogot tolvaj tiszteseges ember , de , ha a gyanu fel merul (nem alaptalanul), az nem erdemel vezetoi tisztseget, szerintem.

Hozzászólt: Nagy István / Péntek, 2013. január 04., 10.31 Válaszoljál rá!

Kedves kopasz, azért, amit írt becsületsértési per indítható ön ellen, amit el is veszítene. Szerintem kérje meg a moderátort, hogy törölje hozzászólását.

Kedves kakucs, Murvai Miklós azt írta, hogy Bognáréket ÁRTATLANUL hurcolták meg, és nem azt, hogy nem fogták meg a tolvajt. Ön is bocsánatot kellene kérjen!

Hozzászólt: olvasó / Péntek, 2013. január 04., 10.26 Válaszoljál rá!

Nekünk is ilyen feltételek között kell megélnünk a helyi autonómiát.
Miiiiiiit???

Hozzászólt: kakucs / Péntek, 2013. január 04., 10.14 Válaszoljál rá!

Ha ilyen az RMDSZ elnöke, akkor ne csodálkozzunk se az eredményeken, se a megitéléséről az emberek által. Murvai úrnak igaza van a meg nem fogott tolvaj az becsületes ember.

Hozzászólt: kopasz / Péntek, 2013. január 04., 09.32 Válaszoljál rá!

tc Murvai ur, on szerint tenyleg noncs kozuk az ominozus okirat hamisitashoz, legyunk oszintek , romaniaban elunk itt mindent megoldasz penzel, de hagyuk, van egy kozmondas erre *nem zorog a haraszt ha nem fujja a szel * errol enyit ,koszonom (tul kozerrol ismerem Bognar urat hogy tudjam igazam van).

Hozzászólt: Murvai Miklós / Péntek, 2013. január 04., 00.25 Válaszoljál rá!

Kedves kopasz!
Sem Bognár Leventét, sem nejét nem marasztalták el az ominózus okirat-hamisítási perben. Tehát, ha tetszik, ha nem önnek, de ebben a perben őket ártatlanul hurcolták meg. Úgyhogy, ha azt akarja bizonyítani, hogy bizonyos szempontok szerint nincs joga a magyarságot képviselni, akkor elő a farbával! És amennyiben lehetséges, valós névvel.

Hozzászólt: kopasz / Csütörtök, 2013. január 03., 23.41 Válaszoljál rá!

*frizuras*, ha lattal akor rea johetnel hogy ki vagyok, de szerintem te annal hujebb vagy ,mint hogy oda gyere hozzam , beszari vagy.

Hozzászólt: frizuras / Csütörtök, 2013. január 03., 23.01 Válaszoljál rá!

he kopasz latalak a templomba,ahol altal eloted egy q.rva alt. most szerinted te ki vagy ?

Hozzászólt: kopasz / Csütörtök, 2013. január 03., 22.40 Válaszoljál rá!

szerintem akinek a szemelye, kozirat hamisitas gyanujaba kerul annak a szavahihetosege egyenlo a semmivel , aki ki tudot rakni embereket az othonaikbol, szemelyes vagyon szerzee vegett, hogy tudja a magyarsagot kepviselni, sajnos buta a nep.

Hozzászólt: Murvai Miklós / Csütörtök, 2013. január 03., 22.18 Válaszoljál rá!

Engem az elnök úr tökéletesen meggyőzött. Csak egy gondom van: miért nem válaszolt a feltett kérdésekre?
Biztos, hogy miután kielemezték, akkor majd a \"hogyan tovább\" is ismert lesz a \"Továbbra is legfontosabb feladatunknak tekintjük szolgálni a magyar közösség érdekeit.\" kérdésre.

Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu