Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Vasárnap, 2022. január 23., 12.22
Évértékelő KOVÁCS IMRE polgármesterrel

Nagy- és Kispereg a járvány közepette is fejlődött

Írta: Balta János
2022. január 12., 17.43 Szerda / Arad

Kovács Imrével, a Kispereget is adminisztráló Nagypereg község polgármesterével az elmúlt évet értékeljük.

 

– Polgármester úr, milyen évet zárt a község két települése?

2021. minden önkormányzat, illetve település számára a járványhelyzet miatt komoly megpróbáltatásokat hozott. Ezzel együtt előrebocsátom: a fejlesztések terén jó évet zártunk.

– Nevesítené-e a sikeres fejlesztéseket?

Hogyne, sikerült befejeznünk a járdaépítésre vonatkozó pályázatunkat, amelynek a jóvoltából Kisperegen 2400 méter hosszú, miközben Nagyperegen 1400 méter hosszú, térkővel burkolt járdát tudtunk elkészíteni. Ugyancsak tavaly sikerült befejeznünk a 7,2 kilométer hosszú utcaaszfaltozást megcélzott pályázatot, melynek során a Fejlesztési Minisztérium támogatásával, még tavaly használatba vehettük a leaszfaltozott utcákat a község két településén. Ezen túlmenően, a községnek mind az öt temploma mellett térkővel burkolt autóparkolókat építettünk. Kisperegen a református templom, illetve Nagyperegen a görög katolikus, a római katolikus, a cseh református, valamint az ortodox templom mellett is biztosítottuk a híveknek a korszerű parkolás lehetőségét. Mindkét temető számára elkészültek és felszereltük az új kerítéseket. Büszkék vagyunk a településeink temetőire, hiszen azok a történelmünket jelképezik.

– A kisperegi iskola háza táján történtek-e fejlesztések?

Hogyne történtek volna, hiszen tavaly, az év második felében hozzáfogtunk a tornaterem felújításához, ami nagy vonalakban be is fejeződött, már csak az utolsó simítások vannak hátra. Az évek óta kihasználatlanul állt tornaterem felújításával nagyban bővültek a kisperegi iskolások sportolási lehetőségei, hiszen ott bármilyen iskolai program szervezhető.

– Tudom, hogy Kisperegen a kevés diák miatt osztály-összevonásokat kellett véghezvinni. Jelenleg milyen oktatási forma működik ott?

Az óvodával párhuzamosan négy elemi osztály működik, köztük vannak összevont osztályok is. A Kisperegen működő iskolában sajnos elég alacsony a diáklétszám, de ameddig a törvény lehetőséget nyújt rá, addig megtartjuk az iskoláinkat. A felső tagozatosok közül egyesek Pécskára ingáznak, mások Aradon, a Csiky Gergely Főgimnáziumban tanulnak. Ugyancsak az oktatással kapcsolatos fejlesztésünk, miszerint Nagyperegen új óvodát indítottunk be a helybeli iskola mellett, a valamikor az 1980-as években elkezdett, be nem fejezett emeletes épületben sikerült kialakítanunk egy korszerű óvodát. Ott központi fűtést, minden kényelmet kielégítő feltételeket tudunk biztosítani a kicsinyek számára, akik már tavaly ősszel birtokba vehették.

 

Fejlesztési stratégia

 

– További fejlesztéseket terveznek-e?

Hogyne, hiszen tavaly elkészítettük a 2021–2027 közötti időszakra tervezett fejlesztési stratégiát, miszerint folytatódik a kisperegi kultúrotthon teljes felújítása, ami jó ütemben halad, reményeink szerint idén használatba is vehetjük. Ugyancsak idei fejlesztésnek szánjuk az Anghel Saligny-programhoz benyújtott pályázatot, ami összesen 1,8 kilométernyi, aszfaltburkolattal még nem rendelkező utcánknak a korszerűsítését jelentené. A jelzett útszakaszok Kispereg szélén találhatók, de programba van foglalva egy-egy autóparkoló létrehozása a két település temetőinek a bejáratánál. A jelzettek mellett többfunkciós épületet szeretnénk felhúzni Kisperegen a régi étkezde helyén. Ott konyha és étkezde épülne, és több funkciót tölthetne be, mivel a műfüves sportpálya mellett lenne. Öltözőkkel, korszerű illemhelyekkel épülne, miközben a tetőtérben kondi-termet lehetne kialakítani. Ha a tervezett épület is megvalósul, és a vele csaknem szemben lévő kultúrotthon felújítása is befejeződik, a szabadtéri színpaddal együtt Kisperegnek egy igen szép központja jönne létre. A jelzett fejlesztéseket még idén szeretnénk befejezni, de ha netalán nem lesz hozzá kellő anyagi keret, akkor jövőre mindenképp meg akarjuk valósítani.

Elkészítettük a földgáznak a község két településére történő bevezetéséhez szükséges hatástanulmányt, ami egyelőre várólistán van, várjuk az alkalmat a Fejlesztési Minisztériumhoz történő benyújtására. Ugyanoda nyújtottuk be a gyógyszertár, szakrendelő megvalósításának a tervét is. Ez ugyancsak Nagyperegen az 1980-as években elkezdett, be nem fejezett tömbháznak az átalakítással történő befejezését célozza meg. Elkészítettünk hozzá minden dokumentációt, beszereztük az engedélyeket, és reménykedünk, hogy az idén elnyert támogatással befejezhetjük. Az Országos Beruházási Ügynökséghez (Compania Naţionala de Investiţii) nyújtottuk be. A Környezetvédelmi Minisztérium meghirdette programra is pályáztunk, ami elektromos autók számára töltőállomás megépítését célozná meg. Ugyanakkor a polgármesteri hivatal kisperegi székházának a villanyhálózatát, illetve nyílászáróinak a cseréjét is tervezzük. A nagyperegi futballpálya melletti öltözőt is korszerűsíteni kellene, hiszen elkezdődött a foglalkozás a gyermekekkel, illetve a fiatalokkal. Tekintve, hogy idén köztudottan népszámlálást szerveznek, előtte hivatalosan számozni kívánjuk az utcákat és új házszámokat is tervezünk. Ehhez rendelkezünk a szükséges községi tanácsi határozatokkal. Tehát hivatalosan minden utca számot kap, de a házszámozást is felújítjuk. Ez kétéves program, és az idei költségvetésbe is befoglaltuk a kivitelezéshez szükséges pénznek az elkülönítését. Hamarosan elkészülnek az új házszámok, amelyeket kézbesítünk a lakosságnak. Mind a nagyperegi, mind pedig a kisperegi óvoda udvarán játszóteret kívánunk létrehozni, ugyanakkor a kisperegi iskola épületének a felújítását is folytatnánk. Mivel a tornaterem elkészült, a még felújításra váró hátsó részen az esővízet elvezető csatornákat, bizonyos lefolyókat kell megjavítani, de az utca felöli kerítés is felújításra vár. Mivel az iskola melletti régi betonjárda tönkre ment, azt térköves járdára kívánjuk cserélni. Ha a jelzetteket idén sikerül megvalósítanunk, akkor a 2022-es évet is hasznosnak lehet majd minősíteni a településeink fejlesztésében. Minden pályázati lehetőséget megpróbálunk kiaknázni, a lakosság szolgálatába állítani.

 

 

A járvány után folytatni akarják

 

– Ha a járvány lehetővé teszi, a közművelődésre futja-e majd a költségvetésből?

2022-ben beterveztük a falunapok megszervezést Nagyperegen június, Kisperegen július utolsó hétvégéjén. A községi költségvetésben mindkét programra megfelelő összeget különítünk el, és ha az akkori járványhelyzet lehetővé teszi, megszervezzük a nagyperegi falunapot, illetve a kisperegi néptánctalálkozót.

– A néptánccsoportok a járvány közepette fel tudnak-e készülni?

Azok nem oszlottak fel, várakozó helyzetben vannak, csakhogy egyesek kinőttek, de szinte mindannyian a községben élnek. Éppen az elmúlt héten beszéltük meg az esetleges programjainkon való fellépési lehetőségüket. A Napraforgó és a Kisnapraforgó tánccsoportokban van utánpótlás, hiszen az óvodában jelenleg 20 gyermekkel foglalkoznak. Éppen a napokban tárgyaltuk az Alsó Maros-ártérben adódó GAL Program képviselőivel, ahol a néptánccsoportjaink számára népviselet varratásának a pályázati támogatására nyílik lehetőség. Dolgozunk a néptánccsoportjainknak az újraélesztésén, Nagyperegen is működik a rutén kisebbség néptánccsoportja, tehát már a járvány utáni időszak programjain is dolgozunk.

– Köszönöm szépen a tájékoztatót, sok sikert kívánok a jövőbeli terveiknek a megvalósításához!

Mindent megteszünk a terveink életbe ültetésért, én köszönöm a lehetőséget!

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu