Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Kedd, 2020. február 25., 23.08
Hármas ünnepség a szentleányfalvi református gyülekezetben

Nemcsak a falak és a padok, a szívek is megújultak

Írta: Balta János
2018. szeptember 18., 10.00 Kedd / Arad

Vasárnap a szentleányfalvi református gyülekezetnek több oka is volt az ünneplésre: 165 éve alakult a gyülekezet, 120 éve épült a helybeli református templom, amit hatalmas összefogással, segítséggel megtoldva, sikerült teljes mértékben felújítani kívül-belül. Mindez a XVI. Szentleányfalvi Magyar Falunappal esett egybe.

 

A 16 órakor kezdődött ünnepi istentiszteleten igehirdetésében ft. Csűry István, a Királyhágó-melléki Református Egyházkerület püspöke ünnepi igehirdetésében Habakuk próféta könyve 3. fejezete, 17. és 18. verseiből kiindulva, párhuzamot állított az ószövetségi idézet és a szentleányfalvi gyülekezet törekvésével, miszerint 120 évvel ezelőtt is az Úr segítette a templomépítő ősök munkáját, ugyanígy a templom teljes felújításakor is a jelenlegi, létszámban megfogyatkozott gyülekezet tagjai is bízvást számíthattak Isten segítségére. Ha visszatekintünk a település 165 éves múltjára és a templomépítés 120. évfordulójára, meggyőződhetünk, hogy Isten folytonosan saját gyermekeiként segítette a gyülekezetet. Annak tagjai a megtartó közösségi, valamint Isten szeretetében folyton itthon érezhették magukat. Ez az érzés olyan szárnyakat képes adni a híveknek, hogy erejüket messze felülmúló feladatok elvégzésére is képesek. Habakuk próféta könyvét olvasva, a vívódó ember problematikájával ismerkedhetünk, de arra is rájöhetünk, hogy Isten a mi lelki válságainkat is ismeri, ezért válságos helyzeteinkben folyamatosan megmutatja a helyes utat, amelyen haladva megvilágosodnak a feladataink. Ehhez meg kell tanulnunk örvendeni, értékelni az isteni szeretet megnyilvánulásait, ajándékait. Amikor vívódásai közepette Habakuk elmondja élete legnagyobb csodáit, örömeit, azt is hozzáteszi: Uram, mindezt neked köszönhetem! „Ki kell mondanunk, hogy Isten értünk cselekedett 165 évvel ezelőtt, amikor a segítségével megalakult a gyülekezet, 120 évvel ezelőtt is, amikor a segítségével megépülhetett a templom, de manapság is, amikor összefogással, Isten és egymás iránt megnyilvánuló szeretetben, maroknyian is képesek voltatok felújítani Isten házát. Adja Isten, hogy a felújított templomot az Isten és egymás iránti szeretetben, az utódainknak az igaz hitben való nevelésében használjuk az Ő dicsőségére! Ámen!” – zárta ünnepi igehirdetését ft. Csűry István püspök.

 

 

Csodának nevezte a gyülekezet élni akarását

 

Nt. Vékony Zsolt József, az ünneplő gyülekezet lelkipásztora az úrasztalától köszöntötte a templomot megtöltő híveket, megköszönte ft. Csűry István püspöknek az igei szolgálatot, a bátorítást. Köszöntötte a jelen lévő református és más felekezetű lelkészeket, az RMDSZ megyei tanácsosait, név szerint említve meg Faragó Péter RMDSZ-megyei elnököt, parlamenti képviselőt. Köszöntött minden résztvevőt, kiemelve Bimbó Józsefet, Fakert község polgármesterét. Csodának nevezte a gyülekezet élni akarását, amivel 3 év alatt képes volt teljesen felújítani, kívül-belül újrafesteni a templomot és a bútorzatot. Ünnepen általában nem illik számokról beszélni, mégis felsorolt a felújításhoz szükséges néhány költségvetési tételt, hogy a hallgatóság is meggyőződhessen az isteni csoda beteljesüléséről. A teljes felújítás hatalmas összegének a negyedét a hívek háromévi adakozással tudták összeadni. A hiányzó összeg isteni kegyelemből jött össze. Mert Isten adott fizikai és lelki erőt a munka felvállalásához, a pályázatíráshoz, a támogatók megtalálásához, illetve azok jó szándékához. Már 120 évvel ezelőtt is isteni csoda volt, illetve Szondy Géza lelkész céltudatos szervezőmunkája, a gyülekezet összefogása a nagy munka végrehajtása érdekében. A mostani nagy munka során is folyton érezték Isten szeretetének megnyilvánulásait, amire példával is szolgált: 2016 májusában a templomot átadták a felújításra, kivonultak, majd összehívta a híveket a 35 nehéz padnak a templomból történő kihordására. A meghirdetett időben összegyűltek, de hitetlenkedve szemlélték a nehéz padokat: képesek leszünk-e kihordani? Ekkor azonban a templom előtt megállt egy kisbusz, amiből kiszálltak a kisperegi gyülekezet önkéntes férfi tagjai és nt. Tóbiás Tibor György lelkipásztorral az élen rövid idő alatt a padokat együtt kihordták. A másik maradandó emlékű történet, amikor több hónapi önkéntes munka után már nagyjából minden a helyére került, az ott dolgozó férfiak megkérdezték: Tiszteletes úr, van-e még valami tenni való? A nagy munkában nemcsak a falak és a padok, hanem a szívek is megújultak. Éppen ezért, köszönetet mondott a három év alatt itt dolgozó cégek vezetőinek és munkásainak: Csapó Ferenc családi vállalkozó és munkásai igényesen dolgoztak, Szilágyi Róbert magánvállalkozónak a tetőcseréért jár elismerés, valamint mindazoknak, akik közmunkában dolgoztak. Ugyanakkor köszönetet mondott nt. Módi József esperesnek is, amiért a szívén viselte a templom felújítását, sokszor közbenjárt a cél magvalósítása érdekében. Köszönet az RMDSZ-szervezetnek, amiért a megbízottjai jókor, jó helyen voltak, segítettek. Ugyanakkor köszönetet mondott a támogatást nyújtó a híveknek és intézményeknek: Arad Megye Tanácsának, a bukaresti államtitkárságnál közbenjárt Király Andrásnak, Fakert Község Tanácsának, személyesen Bimbó József polgármesternek, a testvérgyülekezeteknek és nem utolsósorban a Királyhágó-melléki Református Egyházkerületnek. „Isten iránti hálával a szívünkben valljuk: mindeddig megsegített minket az Úr! Istené a dicsőség, amiért együtt énekelhetünk a 120 éves, teljesen felújított templomban. Legyen ez mindenkor Istennek a háza, a mi lelki menedékünk hajléka, ámen” – zárta köszönettel egybekötött beszámolóját nt. Vékony Zsolt József lelkipásztor.

 

Az igehirdetés és a beszámoló után dr. Zabán Bálint lelkipásztor, egyetemi tanár, a falu szülötte mondott személyes élményekkel alátámasztott igei köszöntőt. Az ünnepi programon először a nagyzerindi fúvósok zenéltek nt. Dénes József lelkipásztor vezetésével. Utánuk az abahegyi gyülekezeti zenekar, a továbbiakban a szentleányfalvi énekkar szolgált, Seres Margit elszavalta Bálint Ilona Addig menj című költeményét, majd a helybeli gyermekzenekar lépett fel a lelkipásztoruk vezetésével.

Az ünnepi istentisztelet a megjelent 11, különböző vallású lelkész igei köszöntőjével, illetve nemzeti imánk megszólaltatásával zárult. A templomból történt kimenetkor a szentleányfalvi gyermekek és nt. Tóbiás Tibor György kisperegi lelkipásztor megkoszorúzták az előtérben lévő Szondy Géza templomépítő lelkipásztor emléktábláját.

 

 

A világháborús emlékmű leleplezése

 

A templomkertben épült világháborús hősök emlékművének a leleplezése előtt nt. Vékony Zsolt lelkipásztor Józsoé könyvéből olvasott fel egy odaillő igeverset, majd kijelentette: „Ma Szentleányfalván első alkalommal avatunk magyar világháborús emlékművet”. Utána Nagy Gizella, ötletgazda, magyar nyelv és irodalomtanár mutatta be az emlékművet, kifejtve: a mai napon a közösség több évtizedes adósságot törleszt azzal, hogy méltó emlékművet állít világháborús hőseinek. Hálát adnak Isten kegyelmének és mindazoknak a helybeli és innen elszármazott falutársaknak, akik önzetlen adományaikkal lehetővé tették az emlékmű elkészítését. Nem említette mindet, de megjegyezte: vannak olyan adományozók, akiknek nincsenek szentleányfalvi gyökereik. Egyik azért támogatta, mert a II. világháborúban elhunyt édesapja nevét sehol nem őrzi földi jel. Ugyanakkor köszönetet mondott az idős szentleányfalviaknak, akik segítettek összegyűjteni a két világháborúban elhunyt falutársak nevét. I. világháború: Hegyesi János, Iván János, Kiss Sándor és Kocsis János. II. világháború: Czikora Lajos, Czikora Sándor, Gerendi József, Jenei Sándor, Megyesi Ferenc, P. Szabó János, Szűcs Péter, Varga Mihály, valamint az a 3 ismeretlen honvéd, aki 1944 szeptemberében az oroszokkal vívott harcokban halt meg. Az emlékmű a hősök kegyeletét őrzi – zárta Nagy Gizella, aki nt. Vékony József lelkipásztorral közösen leplezte le az emlékművet. Arra, illetve a felújított templomra és a jelen lévő hívekre áldást kért ft. Csűry István püspök.

A frissen leleplezett, megáldott emlékműre elhelyezték a kegyelet, a megemlékezés koszorúit, virágait, majd közösen megszólaltattak egy I. világháborús nótát.

 

 

Köszöntők, kitüntetések, baráti együttlét

 

A program a templomkertben folytatódott, ahol a hívek a sátrak alatt elhelyezett asztaloknál foglaltak helyet. Hozzájuk Faragó Péter RMDSZ-megyei elnök, parlamenti képviselő – aki Péró Tamás és Bölöni György megyei tanácsosok társaságában érkezett – intézett ünnepi beszédet. Felemelő érzés számára, hogy ilyen sokan, kicsik és nagyok, helybeliek és vendégek szeretetben együtt ünnepelnek. A szentleányfalvi kis magyar közösséget az utazásai, a találkozásai alkalmával mindig jó példaként említi, amiért legyűrve a kishitűséget, együtt hatalmas feladatok végrehajtására is vállalkoznak. Külön megköszönte a lelkipásztoruknak, amiért élére állt a közösségnek.

Bimbó József polgármester magyarul és románul elmondott beszédében Isten áldását kérte a község mindkét településére, a lakosságnak megköszönte a folyamatos támogatást, további sok sikert kívánt a gyülekezetnek.

Gyaraki Ibolya helyi RMDSZ-elnök is köszöntötte a hármas ünnepség résztvevőit, köszönetet mondott mindazoknak, akik hozzájárultak a felújítási munkálatokhoz vagy a falunap megszervezéséhez.

Nt. Vékony Zsolt József lelkipásztor bemutatta az ünnepre megjelent kiadványt, amelynek címe Szemelvények a Szentleányfalvi Református Egyházközség múltjából és jelenéből.

A továbbiakban átadták az idei Szondy Géza-díjakat azoknak a gyülekezeti tagoknak, akik a munkájukkal vagy az imádságukkal kiemelkedő módon szolgálták a közösséget: Seres Margitnak, akire mindenben lehet számítani, illetve Gáll Imrének, aki fiatalokat megszégyenítő lendülettel és munkabírással dolgozott a felújítási munkálatok idején. A lelkipásztor meglepetésére, maga is Szondy Géza-díjat vehetett át Márton Zoltán gondnoktól és Teslér Julianna presbitertől. A díjat a templom felújításának a felvállalásával, az abban, illetve a gyülekezet építésében tanúsított fáradhatatlan munkájával érdemelte ki.

A nap további részében a zenész ifjak, illetve a nagyzerindi fúvósok szórakoztatták a sátrak alatt falatozó vendégeket, akik közül néhányan még táncra is kerekedtek. Együtt, baráti hangulatban fogyasztották el a Márton Zoltán főzte ízletes bográcsos pörköltet, illetve a közösség hölgytagjai készítette igen finom és változatos süteményeket. A hármas ünnepség sikeréért köszönet jár a már említett támogatóknak, de mindazoknak is, akik munkájukkal öregbítették a szentleányfalvi vendéglátás hírnevét.

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu