Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Péntek, 2020. szeptember 25., 18.53
Régi vágyak teljesültek Nagyiratos községben

Papp Attila polgármester boldog, amiért segíthetett

Írta: Balta János
2020. augusztus 02., 18.24 Vasárnap / Arad

Papp Attilával, a Kis- és Nagyvarjast is adminisztráló Nagyiratos község polgármesterével az elmúlt négy évben történt fejlesztésekről beszélgettünk.

 

– Polgármester úr, mit sikerült megvalósítani Nagyiratos község településein?

– Előrebocsátom: komoly fejlesztéseket sikerült megvalósítanunk, ami még nem ért véget, hiszen év végéig folytatódik a munka. Kezdeném azzal, hogy a nagyiratosiak régi vágya, az utcák aszfaltozásával a vége felé járunk. Ez az Országos Helyi Fejlesztések Programja (PNDL) támogatásával készül. A Malomutca burkolata 5,5 méter széles, a többi utca 3,5 méter széles aszfaltburkolatot kapott, aminek a szélei további félméteres kőágyat kaptak a projekt első fázisában. Most azonban éltünk a projekt átalakításának a lehetőségével, vagyis önerőből hozzátettünk további 30 ezer lejt, ezért az összes mellékutca 4 méter széles aszfaltburkolatot kapott. Ezek szerint Nagyiratoson 10,5 kilométer hosszú utca kap aszfaltburkolatot olyan eljárással, hogy egyetlen aszfaltrétegre 6 centis koptatóréteget húzunk, de az alapok annyira szolidak, hogy a ráhúzott burkolat és a koptató a célnak tökéletesen megfelel. Ezzel Nagyiratos utcáinak a 90 %-a aszfaltburkolattal rendelkezik. Csupán két rövid utca vár még aszfaltozásra, de azoknak a korszerűsítése is tervben van, önerőből fogjuk megvalósítani. Sikerült aszfaltburkolatot húznunk a volt pártfarmnak a bejáratáig: az egykori farmig az út ágyát a Nagyiratosi Polgármesteri Hivatal építette meg – tekintve, hogy 2016-tól ránk van az út íratva –, azzal a feltétellel kötöttünk koncessziós szerződéseket az ott működő magáncégekkel, hogy azok összefogva húzzanak rá aszfaltburkolatot, aminek a költségeit leírhatják az adójukból. A cégek összefogva elvégezték a munkát, tehát ott is épült 2 kilométer aszfaltút. Itt szeretném megjegyezni: idén még Nagyvarjasnak egy utcájára is aszfaltburkolat kerül, elkészült hozzá a hatástanulmány. A templomtól lefelé induló utcára 5 méter széles aszfaltréteg kerül, a szélein 50 centis kőággyal, a másik utcára 4 méter széles burkolat kerül, a szélein 50 centis kőággyal. Ehhez is megvan a pénzünk, tavaly az RMDSZ támogatásával 1 millió lejt kaptunk a kormánytól, de mi is megtoldottuk önerőből 200 ezer lejjel. A jelzett munkálathoz jóváhagyták a pénzt, csak el kell tudnunk költeni, illetve aszfaltozásra vár még a Nagyiratoson említett két rövid utca, amit önerőből fogunk kivitelezni. Tekintve, hogy Kisvarjas utcája aszfaltos, ha befejezzük a jelzett munkálatokat, elmondhatjuk, hogy Nagyiratos község minden településének az utcáit aszfaltburkolat fedi.

– Ekkora méretű fejlesztéseket eddig egyetlen polgármester sem tudott végrehajtani. Büszke-e a teljesítményére?

– Valóban büszke vagyok rá, és a már említett két kis utca korszerűsítése is azért várat még magára, mert azt önerőből is képesek vagyunk megtenni, hamarosan be is fejezzük. Ugyancsak önerőből fogtunk hozzá a járdáknak a korszerűsítéséhez is 5 évvel ezelőtt. Folyamatosan felszedtük a régi leromlott járdákat, amelyek helyett betonjárdákat öntöttünk. Büszkén jelenthetem ki: Nagyiratoson a járdáknak a 90%-a betonburkolatot kapott, Nagyvarjason is egy utcában öntöttünk betonjárdát, valamint Kisvarjas egyik oldalán. Ezzel addig jutottunk, hogy 3-4 év alatt Kisvarjas nélkül 12 kilométer betonjárdát sikerült kialakítanunk. Nagyiratos járdáinak a 90%-a betonburkolatos, de ebben nincs benne az a szakasz, ami az első mandátumban a GAL Project támogatásával készült, aminek a jóvoltából a községközpont járdáit térkővel burkoltuk. Arra büszke vagyok, hogy előttem egyméternyi járdát nem építettek, én viszont a község, illetve Nagyiratos járdáinak a 90 %-át megépítettem. Jövőre, ha minden jól megy, a község összes járdájának az építését befejezzük. Tehát a jelzett tervek miatt is szeretném újra megpályázni a polgármesteri tisztséget. Ugyanakkor a közvilágításnak a korszerűsítését is ezelőtt 5 évvel kezdtük el, aminek a pályázatát ötéves lejárattal készítettük. Az utolsó költségeket idén ki is fizettük, ami azt jelenti: Nagyiratos, Nagyvarjas és Kisvarjas utcáinak minden villanyoszlopán összesen 550 korszerű LED-es világítótest biztosítja a korszerű és takarékos éjjeli közvilágítást, 505 millió lej beruházással. Újra hozzá kell tennem: az RMDSZ közbenjárására, Arad Megye Tanácsától kapott támogatásból törlesztettük évente a részleteket, idén kifizettük az utolsó hátralékot is. Ugyanakkor a nagyiratosi kultúrotthonnak a korszerűsítésén is sokat dolgoztunk: négy évvel ezelőtt szereltük be azt a berendezést, ami nyáron hűt, télen viszont fűt. Ugyanilyen berendezést szereltünk a nagyvarjasi kultúrotthonba is, amelyik mellett megépítettük a szabadtéri színpadot, az udvart betonkerítéssel körbekerítettük, de ott még kerül tennivaló. Ott is odafigyeltünk az iskolaépület állagának a megtartására, az óvoda zökkenőmentes működtetésére. Kialakítottunk egy termet protokollcélokra, de az utcák kőburkolatát is rendszeresen megjavítottuk. Jövő héten tesszük fel a világhálóra az aszfaltozási közbeszerzést, ezért bízom benne, hogy ott is hamarosan megépülhet a már említett aszfaltburkolat. Az utóbbi időben a nagyiratosi konyhát mintegy 40 ezer euró értékű felszereléssel láttuk el. Ez 3x4 méteres hűtőkamrát, burgonyapucoló gépet, két mosogatógépet, hétfajta, ultramodern, rozsdamentes főzőtestet szereztünk be, minden villanyárammal működik, amit egy transzformátorra kötöttünk rá a nagy fogyasztás miatt. Eredetileg a korszerűsítéseket a rendezvények kiszolgálása érdekében tettük, később azonban szociális konyhának is alkalmasak lehetnek, catering-rendszerrel az iskolásokat is elláthatják, esetleg a nyugdíjasokat kiszolgáló szociális szolgálatok elvégzésére is megfelel. Ez a jövőnek épült, amire mindannyian büszkék lehetünk. Ugyancsak nagy beruházásunk volt a nagyiratosi orvosi rendelőnek a felújítása, ami tetőcserével is járt, illetve a nagyvarjasi orvosi rendelőnek a teljes felújítása, ami a külső mellett, teljes belső korszerűsítést is jelentett. A Romániai Magyar Pedagógusszövetség támogatásával építettünk egy játszóparkot Nagyiratos központjában. Ugyanott mi is szabadidőparkot és játszóteret építettünk és a jövőben hasonlót tervezünk Nagyvarjasra is. Az iskolaépületeknek a javításával is évente foglalkoztunk, betonkerítéseket, járdákat építettünk mellettük. A futballpályán és környékén sokat dolgoztunk, új öltöző, tribün, locsolóberendezés épült.

 

 

Befejezni a felújításokat, bevezetni a földgázt

 

– Még sok fejlesztésről beszélhetnénk, de a lakossággal való törődést is fontosnak tartom, ezért ameddig lehetett, rendszeresen szerveztünk kulturális programokat is. Rendszeresen megszerveztük Nagyiratoson a falunapokat, illetve Magyar Napokat is, ugyanakkor Nagyvarjason is rendszeresen megszerveztük a falunapot. A Nagyiratosi Magyar Napokon az utóbbi négy évben jeles sztárvendégeket sikerült szerződtetnünk. Szerepelt nálunk az EDDA, a Beatrice, a Bikini, a TNT stb. A jelzett sztárvendégeket az Arad Megyei Tanács mellett működő Kulturális Központ támogatásával, az RMDSZ közbenjárása nyomán sikerült meghívnunk. Köszönet jár mindannyiuknak, de a környékbeliek is tudhatják: nem sok településnek sikerült vendégül látnia olyan kaliberű sztárvendégeket, akik Nagyiratoson megfordultak.

– Sikerült-e rendszeresen támogatni a községbeli civilszervezeteket?

– Rendszeresen támogattuk a Nagyiratoson működő Forray Népdalkört, a Nyugdíjasklubot, illetve amíg működött, a Rozmaring Néptánccsoportot is. Hasonlóképpen a Nagyvarjasi Asszonykórust is rendszeresen támogatjuk. Ugyanakkor a nagyiratosi Horgászszövetséget is folyamatosan támogatjuk, ők gyakran megszervezték a Horgásznapokat. Ugyancsak rendszeresen támogatjuk az egyházakat, Nagyiratoson évente 600 ezer lejjel segítjük az egyházainkat, ezért a különböző felekezetek templomai rendben vannak. Nagyban hozzájárultunk a Kisvarjas–Dombegyház közötti ideiglenes határátkelő megépítéséhez. Azt szerettük volna, ha végleges határátkelő lett volna, de az eddigi ideiglenes működéssel is bebizonyosodott, hogy ezt igényelték a legtöbben. Továbbra is mindent megteszünk, hogy végleges határátkelővé váljon az említett ideiglenes átjáró.

– Tehát a nagy beruházásokat sikeresen befejezték, kifizették. Vannak-e más jövőbeli tervei?

– Amint jeleztem, az elkezdett munkákat, az utcák aszfaltozását, a járdák korszerűsítését be akarom fejezni, de a földgáznak Nagyiratosra való bevezetését is elsőrendű feladatnak tekintem. Azt a Nagyiratoshoz tartozó három település Kisiratossal közösen tervezi, ezért közösen nyújtottunk be egy rácsatlakozási kérvényt, ami jó úton halad, közben félretettük a pénzt a gázbevezetéshez szükséges hatástanulmánynak az elkészítésére. Komoly ígéreteket kaptunk a kérvénynek a támogatására. Tudtommal a Helyi Fejlesztések Országos Programja (PNDL 4) éppen a földgáz bevezetéséről fog szólni. A tanácsban félretettük a pénzt az adminisztratív költségekre, amelyek nem csekély összeget tesznek ki. Várjuk a politikusainknak a támogatását a szükséges jóváhagyásoknak a megszerzéséhez.

– Milyen stádiumban van a községbeli szennyvízlefolyó megépítése?

– Lemondtuk a régi, saját rendszert, az aradi hálózatra való csatlakozás érdekében. Sajnos, az lassan halad, de reméljük, Arad Megye Tanácsával közösen egyszerűbb lesz. Ugyancsak a terveink között szerepel a Nagyiratosi Polgármesteri Hivatal épületének a korszerűsítése, egy szintetikus sportpályának az építése, amit akár önerőből is megvalósíthatunk.

– Hogyan működik a Nagyiratosi Általános Iskola?

– Ami a magyar tagozatot jelenti, fájdalmas számunkra, hogy csak elemi iskola működik. Magyar nyelvű óvodai csoport Nagyiratoson kívül Nagyvarjason is létezik, az anyanyelvű gimnáziumi tagozat létrehozására viszont nincs esély, a nagyobb diákjaink Kisiratoson vagy Aradon tanulnak tovább. Legnagyobb fájdalmunk, hogy nagyon kevés a magyar gyermek. Zárszóként elmondanám: a 8 év munkáját megköszönöm a tanács tagjainak, akikkel sokat vitatkoztunk, de nagyon jó volt a kommunikáció. Az eredményeken meglátszik: ők is megértették, hogy mindent a község települései érdekében tettünk, ezért mellettem voltak. Természetesen köszönöm az RMDSZ tanácsosainak, akik ugyan csupán üten voltak, de a szavuknak nagy súlya volt a döntések meghozatalában. Azt is el kell mondanom, a legtöbb támogatást az RMDSZ közbenjárására kaptuk, de magunknak is nagyon sokat kellett pályáznunk, utánajárnunk, hogy sikeresen fejleszthessük a község településeit. Természetesen, mindent nem lehetett megtenni, mert annak a „hajónak”, ami előttünk elment, a hiányát nem tudtuk pótolni, de megköszönöm a sorsnak, amiért az eltelt két mandátumban elérhettük az eredményeinket.

– Köszönöm szépen a beszélgetést, sok sikert kívánok jövőbeli terveinek a megvalósításához!

– Én köszönöm a lehetőséget és a biztatást!

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu