Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Vasárnap, 2022. január 23., 11.18

Piaristák épületegyüttesének képeskönyve

Írta: · Szekernyés Irén
2009. október 19., 14.00 Hétfõ

Temesváron 1907-1909 között épült fel a piaristák iskolája, rendháza és temploma, amelyek centenáriumát rendezvénysorozattal ünnepelte a Temesvári Római Katolikus Püspökség, a Gerhardinum Római Katolikus Teológiai Líceum, a piarista öregdiákok, valamint a Magyarországról érkezett piarista atyák, tanárok küldöttsége. Az ünnepi beszédek és előadások sorába iktatták be a szervezők Szekernyés János erre az alkalomra írt könyvének, a Piaristák Temesváron. A kegyestanítórendi főgimnázium, rendház és templom (Solness Könyvkiadó, Temesvár, 2009) bemutatóját.  A gazdag fényképanyaga miatt albumnak is tekinthető szép grafikai kivitelezésű monográfiát Halász Ferenc történelemtanár értékelte a jubiláló közönség előtt.

A közel másfél száz oldalas könyv végigköveti a piarista atyák oktatói tevékenységét az 1751-es szentannai iskolaalapítástól, az 1788-as Temesvárra telepítésen át, az 1948-as államosításig, majd egy külön fejezetben az 1992-ben alapított Gerhardinum történetét is felvázolja. A piaristák régiónkban először az Arad megyei Szentannán telepedtek meg, ott építettek templomot, rendházat és iskolát dévai Bibits Jakab alispán, földbirtokos és felesége Tomeján Margit anyagi támogatásával, akik 15.000 rajnai aranyforintos alapítványt tettek a tanintézet működtetésére. 1788-ban II. József osztrák császár elrendelte a piaristák iskolájának Temesvárra költöztetését. Rendház és tanterem gondokkal kellett megküzdeniük a piarista atyáknak az egyre gyarapodó osztálylétszámok körülményei között, míg nem kis anyagi erőfeszítéssel a város és a piarista rend Székely László műépítész tervei alapján méltó hajlékot emeltetett a hitnek és a tudománynak. A piaristák az első időkben latinul tanítottak, majd németül, a 19. század első felétől magyarul, de befogadtak minden etnikumú és vallású tanulni vágyó fiatalt iskolájukba. Kiváló felkészültségű, szilárd erkölcsű embereket adva az európai kultúrának és tudománynak. Az I. világháborút követő hatalomváltás, a tanügyi és nyelvi törvények kemény munkára és kompromisszumokra késztették az iskola vezetőségét. Az iskola és az érettségi elismertetéséért folyt a legszívósabb munka. Az iskola nyelve 1923-tól a román lett, csak az anyanyelvet és hittant tanították a diákok etnikai és vallási hovatartozása szerint. Utoljára érettségi vizsgát 1948-ban tettek a kegyestanítórendi főgimnáziumban, ekkor az iskola neve „Liceul Particular Piarist” volt. Ugyanebben az évben a temesvári piarista rend teljes ingó és ingatlan vagyona az állam tulajdonába került, csak a templomról rendelkezhetett a rend Rómában székelő központja. Az épületegyüttest a temesvári Műegyetem használta, míg az 1989-es változások következményeként vissza kellett adniuk jogos tulajdonosuknak, a Rómába székelő Piarista Rendnek, amely a Temesvári Római Katolikus Püspökség gondjaira bízta..

A lepusztult épületben, a folyamatos felújítás körülményei között működik a Gerhardinum, amely a piarista nevelés szellemiségét élteti tovább a fiatalság körében.

A Piaristák Temesváron könyv dokumentált története az épületnek, a piarista oktatásnak, tárháza a korabeli iskolai törvényeknek, rendelkezéseknek, reformoknak és híres vagy kevésbé híres személyiségeknek.

A könyvbe foglaltakat a szövegbe iktatott fekete-fehér fotók dokumentálják, a könyv záró részében pedig Pázmány Zoltán színes épületfotói tárják fel az iskola, rendház és  templom külső és belső szépségeit, stílusékítményeit.

Az albumot a Gerhardinum Líceumban vásárolhatják meg az érdeklődők.

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image

Hozzászólt: Kathy Plourde / Kedd, 2020. február 25., 20.38 Válaszoljál rá!

Is the information about Piarist high school in Timisoara available in English or German?

Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu