Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Szerda, 2022. október 05., 02.30

Szent királyok nemzetsége

Írta: (onlinejelen)
2015. február 02., 15.00 Hétfõ / Arad

Az mi régi Szent István királyunknak
koronája semmi a pallosa nélkül.

(Zrínyi Miklós, 1663.)

http://www.finfocus.ro/kepzesek.html

 

A magyar emlékezet Szent Istvánt nemzeti történelmünk legnagyobb alakjaként tartja számon. Az apostoli szent király nevéhez nemcsak a pogány magyarság végleges keresztényhitre való térítése kötődik, hanem a keresztény magyar királyság formai megalapítása, a ma is működő vármegye-alapú közigazgatási rendszer kiépítése, és az állam intézményeinek működését biztosító jogi keretek megalkotása is.

Államalapító első királyunkat mindenki magáénak vallja: az augusztus 20-i ünnepén minden szónok reá hivatkozik, és benne, az eszméiben és politikájában keres magának önigazolást. Politikusaink ezt annál is inkább megtehetik, mert korai történelmünk más alakjaihoz viszonyítva a krónikák és a fennmaradt István-legendák alapján többet tudunk ugyan, de így is felettébb korlátozott ismeretekkel rendelkezünk személyiségéről.

1077. körül László király íratta meg István nagyobbik legendáját, amelyben keresztény, szent életű, bölcs, emberséges és kegyes királyként ábrázolják, aki kiérdemelte helyét a szentek közösségében. 

Harminc évvel később Könyves Kálmán, a tudós király szigorú törvényekkel igyekezett rendet teremteni elvadult országában. A kisebbik királylegendával az államalapító emlékét, tiszteletét kívánta ébren tartani, és ezzel bizonyítani, hogy saját keménykezű uralkodása István országteremtő szigorúságában gyökerezik.  A legenda István fegyelmezett államrendjéről, a törvényeket megtartató kemény, határozott, erőskezű hatalomgyakorló királyról szól.

A kisebbik legenda egyik történetében István király álomba szenderül, s egy merénylő belopódzik a király hálószobájába. A gyilkolni készülő – égi jelre – elejtette a kardját, s a zaj felriasztotta álmából a királyt. Az István lábai elé boruló, bocsánatért könyörgő gyilkolni készülőt – miután elárulta megbízói nevét – a király megkegyelmez neki. A cinkosokat viszont példásan megbüntette: „látásuktól őket megfosztotta, ártó kezüket levágatta, s akik igaztalanul az igaznak vére ellen fondorkodtak, igazságos ítélettel bajos életre jutottak”, hogy „…az utódoknak okulására legyenek, és tanulják meg uraikat a legnagyobb tisztelettel tisztelni”.

Hartvik püspök néhány évvel később írt legendájában azonban a büntetéstől eltekint, mert ő a kegyes és bűnbocsátó, igazságos király példaképét – akihez földi szenny, kezeihez vér nem tapadhat – állítja elénk.

Így aztán keménykezű zsarnokként és jóságos, ellenfeleinek is megbocsátani tudó, hithű keresztényként, megfontolt reformerként és radikális forradalmárként, népét szerető magyarként és fajtájától elforduló „idegenszívűként”, István egyaránt felhasználható. De vajon milyen volt, milyen lehetett az igazi, a történelmi István országlása? Mi az, amit biztosan tudunk, amit csak feltételezünk, és amit egyértelműen a legendák birodalmába utalhatunk? Kedden, ezekre a kérdésekre is keressük a választ.

                                 o0o

 

Az Aradi Hagyományőrző Polgárok Egyesülete 2015. február 3-án, kedden 17 órakor a Jelen Ház nagytermében a Szent királyok nemzetsége rendezvénysorozat keretében SZENT ISTVÁN INTELMEI SZENT IMRE HERCEGHEZ címmel az apostoli honalapító szent király korát bemutató ismeretterjesztő estet tart.

Meghívott előadó: Szántai Lajos budapesti művelődéstörténész és magyarságkutató. Házigazda: Murvai Róbert Dávid.

Társszervező: a budapesti Két Hollós Könyvesbolt.

Minden kedves érdeklődőt sok szeretettel várunk.

Az előadássorozat fenntartása érdekében adományokat elfogadunk.

                                                                                                                          Murvai Miklós

 

 

http://www.finfocus.ro/kepzesek.html
Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu