„Szórd szét kincseid – a gazdagság legyél te magad”

Írta:
2024. április 15. 09:12 (hétfő) /

Weöres Sándor-idézetet választottak iskolánk, a Bartók Béla Elméleti Líceum magyartanárai (Molnos Ildikó, Oláh Katalin, Balla Lóránt) az idei magyar kötészet napja eseményeinek mottójául. Hármas célt állítottak a magyarórák és az egyéni vagy csoportos foglalkozások fókuszába: 

1. a magyar költészet remekműveinek népszerűsítése, „szórása” iskolaudvaron, tanáriban, interneten (szülői csoportban, munkaközösségi csoportban), szórólapon vagy versmaraton keretében;

2. kreatív versfűzés, versírás, verskirakás – különféle költőktől összeválogatott húsz mondatból kellett tetszőlegesen verset összefűzni (pl. Keverd a szívem / Keverd a szívem napsugár közé / Tenyeremre tettem lelkem: / Alszik a szél és alszik a szívben az aggodalom / Nem nyafognék, de most már késő // Kopogtatás nélkül / Ha feltaláltatik köztünk a barátság / Az én szívem sokat csatangolt / Rossz a világ? / Légy jó tehát te magad) vagy egy megadott Lackfi János- és Weöres Sándor-idézetet kellett saját versbe beépíteni, köréje verset alkotni; felvágott verseket raktak ki a diákok csoportosan vagy általuk véletlenszerűen kiválasztott verssorokat felhasználva új verseket írtak egyénileg; 

3. összeválogatott szóképeket rajzban kifejezni.

A Posztolj egy verset az udvaron és a Szórd szét kincseid című program keretében Bessenyei György Barátság, Áprily Lajos Menedék, Weöres Sándor Két csönd, Én és a világ, Kétféle óhaj, Tíz lépcső, Petőfi Sándor Megfagy a szív, ha nem szeret, Komjáthy Jenő Emléksorok, József Attila Az én szívem, Tenyeremre tettem…, Laczkó Vass Róbert (rizikó), (holtpont), (taktika) c. verseit és Fodor Ákos haikuit osztották meg a verskedvelő, versolvasó és versértelmező tanárokkal, szülőkkel, diákokkal és az iskolába betérőkkel.

A Költői képek – diákrajzban foglalkozáson érdekes és fantasztikus rajzok, illusztrációk készültek pl. Tamkó Sirató Károly Tengerecki Pál (Hol porzik a nagy zuhatag, / arany szitakötőt itat), Nagy László Záporvers (Felleg támad úton a porból, / árva nyárfa zokogva bókol.), József Attila Nyár (Jön a darázs, jön, megszagol, / dörmög s a vadrózsára száll. / A mérges rózsa meghajol – / vörös, de karcsú még a nyár.), Weöres Sándor Fagyos szentek (Bozótokban bozontosan/ ólálkodó kísértetek.), Tájkép (Nyargal a tájon a hóval a szél – / Elmegy az ősz és itten a tél…), Petőfi Sándor Szeptember végén (Elhull a virág, eliramlik az élet…), Föltámadott a tenger (Reng és üvölt a tenger, / Hánykódnak a hajók...), Radnóti Miklós Változó táj (A tócsa laposan / pislant s a lusta fák / madaras szájukat / hirtelen kinyitják.) és Éjszaka (Alszik a szív és alszik a szívben az aggodalom... alszik a pergő búzaszemekben a nyár... ) c. versből vett szövegrészletekhez.

Balla Lóránt magyartanár

 


Fotók: Facebook.com

Hozzászólások