Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Vasárnap, 2021. február 28., 10.57
Értékelő SPIER TÜNDÉvel, a Csiky Gergely Főgimnázium igazgatójával

Tanévkezdés előtt az Arad megyei középfokú anyanyelvű oktatás

Írta: Balta János
2020. augusztus 17., 17.07 Hétfõ / Arad

Spier Tündével, az Aradi Csiky Gegely Főgimnázium igazgatójával, az RMDSZ Aradi Szervezetének a tanácsosjelöltjével a középfokú anyanyelvű oktatás jelenéről, jövőbeli lehetőségeiről beszélgetünk.

 

 

– Igazgatónő, hogyan határozná meg a Csiky Gergely Főgimnáziumnak a jelenlegi küldetését?

– Magyar szempontból szórványrégióban, magyar nyelvű középiskolaként nincs könnyű helyzetünk, ugyanis középiskolától kezdve már minden olyan diákhoz és családhoz szólunk, ahol a gyermekek magyarul kívánnak továbbtanulni. Vagyis, a megye minden, magyarok által lakott településéről várjuk a nálunk továbbtanulni óhajtó diákokat. Megpróbáljuk felmérni, hogy a szülőknek és a gyermekeknek milyen elvárásaik vannak tanulás, illetve az iskolán kívüli tevékenység szempontjából. Mert ugye az iskola nemcsak tanulásról, hanem olyan közösségi tevékenységekről is szól, amelyeknek csapatformáló hatása lehet. Vagyis, erősíti a közösségi szellemet, amiért fokozottan nagy a felelősségünk, mivel a magyar közösségi szellemet kell megtartani, fejleszteni, építeni. Azért tesszük, hogy akik nálunk végeznek, magyar közösséghez tartozóknak érezzék magukat. Vagyis, ha itthon maradnak, a magyar közösség tagjaiként éljenek tovább, ha viszont valahol külföldön találják meg a számításaikat, ott is helyt tudjanak állni.

– Elég-e, ha a középiskolától kezdjük a magyar közösségépítést?

– Természetesen nem elég, mert azt már az óvodától el kell kezdeni, folyamatosan fejleszteni azzal is, hogy a gyermekeket bevonják az anyanyelvű kultúránk olyan fontos területeibe is, mint a népdal- vagy néptáncoktatás. Minden évben a legkisebbekkel is elkezdjük a magyar népdal és néptánc alapvető elemeinek a megismertetését. Nemcsak annyit akarunk elérni, hogy tudjanak róla és megértsék, hanem meg is akarjuk velük szerettetni.

– Az oktatás feltételei segítik-e az effajta törekvéseket?

– Sajnos, nem állíthatom, hiszen figyelembe véve az oktatás körüli káoszt, és ezzel nem csupán a jelenlegi járványhelyzetre célzok, ami ezt csak fokozza, hanem arra is, hogy valaki a közelmúltban számította ki: a jelenlegi tizenkettedikeseknek eddig 18 tanügyminiszterük volt. Mert lehet elképzelésünk, de ha jön az új tanügyi rendszer a tanügyi törvénnyel együtt, megpróbálja áthúzni az eddigi munkát. Tehát ebben a káoszban megpróbálunk egy nyugalmas szigetet létrehozni, ahol a magunk dolgaival és a gyermekeinkkel foglalkozunk, illetve a magyar családokra koncentrálunk. E munkában nagyon fontos számunkra a bentlakás ingyenes volta, amit Magyarország Kormányának a támogatásával a következő tanévre is sikerült biztosítani. Enélkül sok család nem engedhetné meg magának, hogy a gyermeke továbbtanuljon. Ugyancsak ennek az előmozdítására a következő tanévtől beindítjuk a duális oktatást…

– Az miben különbözik az eddigi líceumi, illetve szakiskolai oktatástól?

– A duális oktatás az eddigihez viszonyítva többet ad a diákoknak, mert nem kell érettségizniük, egy bizonyos szakmát tanulnak, kapnak egy oklevelet, ami a szakiskolainál több. Azért, mert nem csak az állam által biztosított havi 200 lejes ösztöndíjat kapják, mint a szakiskolások, hanem pluszban egy fizetést is kapnak, mert a duális oktatásban részt vevő diákok cégeknél kapják a gyakorlati képzést. Éppen ezért, már a kilencedik osztálytól kapják, miközben a szakiskolában tanulók az elején a gyakorlati képzést az iskolában sajátítják el.

– Van-e jövője a duális oktatásnak?

– Én komoly lehetőségeket látok benne, mert jó szakemberekre, akik kiválóan végzik a munkájukat, egyre nagyobb szükség van, miközben akár egyetemi oklevéllel sem tud a fiatal olyan munkát találni, amit szeret, vagy amiből meg tudna élni. Ebből a szempontból a duális oktatás picit több, mert jó irányba indítja el a diákokat.

 

 

Hogyan tovább szeptembertől?

 

– Mit lehet tudni a Csiky Gergely Főgimnáziumban szeptemberben induló osztályokról?

– A líceumi tagozat IX. A osztályában indul a matematika–informatika és természettudomány együtt. A turizmus szintén líceumi osztály, de szakközépiskolának nevezik, technológiai osztály; a közgazdasági osztály is technológiai. Ezenkívül nem akartuk kivenni az autómechanika szakiskolai osztályt, de be akarnánk indítani duális szinten a turizmust. A tanfelügyelőség nagyon támogatja mindkét képzést, ezért mindkét osztályt be szeretnénk indítani. Azt azonban egyelőre nem lehet tudni, meglesz-e a szükséges diáklétszám…

– Mikor zárul le a beiratkozás?

– Annak egy része már lezárult, de a pótvizsgák és az áthelyezések után még valami keveset változhat a diáklétszám.

– Mit jelent a Csiky Gergely Főgimnázium szempontjából a tény, hogy a bentlakása mellett épül a magyar nyelvű bölcsőde? Annak milyen vonzata lehet?

– Ennek két oldala van, mert az óvodánkba sok szülő már a második életév előtt szeretné hozni a gyermekét. A törvény ezt a lehetőséget hároméves kortól teszi lehetővé, engedi meg. A tény, hogy van egy bölcsőde, az sok vegyes nemzetiségű családban is felveti a lehetőséget, hogy oda írassák. Természetesen, az nem biztos, hogy majd óvodába, illetve előkészítő osztályba is magyar nyelvűbe íratják, de van rá lehetőség. Tehát vannak olyan vegyes házasságban élő szülők, akik azért választják a magyar nyelvű bölcsődét is óvodát, mert közel van és ott kiváló feltételek között tudhatja a gyermekét. Éppen ezért, komoly esély van arra is, hogy a tanulást magyar nyelvű iskolában folytassa, mert semmi hátránya nem származik belőle, hiszen a román nyelvet is magas szinten oktatjuk.

– Térjünk vissza a Csiky Gergely Főgimnáziumra! Ott diáklétszám hiánya miatt felszámolódhatnak-e osztályok?

– Semmiképpen nem, hiszen egy nyolcadik osztály végzett és két ötödik osztály kezd, egyetlen előkészítő osztályra számítottunk és 32 gyermeket írattak be, ezért remélem, megengedik, hogy két osztályt indítsunk. Tehát egyelőre nem hiszem, hogy a gyermeklétszámmal gondok adódnának. Tudom, hogy Aradon és a megyében számos magyar nyelvű iskola létszámgondokkal küszködik, ezért leszögezem: mi nem próbáljuk elszippantani egyetlen intézmény diákjait sem, de ha azzal keres meg valamelyik szülő, hogy hozzánk akarja íratni a gyermekét, nem küldhetjük el. Azt javasolhatjuk, hogy még egyszer gondolja meg az ingázás nehézségeit és, ha akkor is hozzánk akarja beíratni, eleget teszünk az óhajának.

– Van-e olyan elképzelésük, hogyan lehetne megnyerni a Csiky Gergely Főgimnázium számára az Arad megye különböző településein általános iskolát végző diákokat? Mert gondolom, nem titok, hogy a körösközi végzősök jelentős része Nagyszalontán, Nagyváradon vagy éppen a magyarországi Gyulán, miközben a kisiratosi és a majláthfalvi diákok jelentős része Temesváron tanul tovább.

– A magyarországi iskolákkal nehezen vehetjük fel a versenyt, hiszen a testvérkapcsolataink alapján ismerjük: náluk más a rendszer, mások az elvárások. Nálunk még mindig az információk tömkelegét kell tanítani a gyermekeknek. Egyébként a vidéki iskolákkal állandó kapcsolatban vagyunk. Idén a vírusjárvány miatt nem tehettük meg, de más években rendszeresen a helyszíneken szülőértekezleteket tartottunk a végzős diákok szüleivel. Megpróbáljuk velük a kapcsolatot tartani: mondják el, hogyan látják ők kívülről. Mint említettem, idén e kiszállásokat nem tudtuk folytatni, azokra az adatokra hagyatkozhattunk, amiket eddig gyűjtöttünk. A végzősöknek az iskolaválasztása sokban függ a helybeli iskolaigazgatótól, illetve az osztályfőnöktől, akiknek a véleményére a szülők sokat adnak. Azzal együtt, hogy a szülők is tájékozottak, biztatást, tanácsot várnak az igazgatótól vagy az osztályfőnöktől. Nálunk a bentlakásnak az ingyenes volta nagy előny, ezért abban reménykedünk, hogy az új tanévben többen lesznek. Mióta módosították a normatívákat, vagyis a hálótermekben nem használhatunk emeletes ágyakat, 65-70 körüli a bentlakás befogadóképessége. Idén jó feltételek között szállásolhatjuk el a diákjainkat. Az ingyenes bentlakás az Alma Mater Alapítványnak és Faragó Péter parlamenti képviselőnek köszönhető, míg a felújítási munkálatoknak a jó minősége Bognár Levente alpolgármester úr folyamatos ellenőrzésének, utánajárásának köszönhető, amit mindannyiuknak megköszönöm. Ezért fontos, hogy a közelgő önkormányzati választások alkalmával növelni tudjuk képviselőinknek a számát Arad Város Tanácsában, ahol nagyon fontos lenne, hogy továbbra is alpolgármesterünk foglalkozzon a magyar nyelvű közintézmények és az anyanyelvű kultúra kérdéseivel. Egyszerű példát említek: a Csiky Gergely Főgimnázium épületéről a szél lefújt egy bádogot, és annak a visszatételéért két napig hiába telefonálgattam, eredmény nélkül. Miután azonban felhívtam Bognár Levente alpolgármester urat, fél óra múlva az ENEL áramszolgáltató vállalatnak a szakemberei megérkeztek, és a helyére tették a szél által lefújt bádogot. Ennyire egyszerű a kérdés.

– Köszönöm szépen a beszélgetést,  sok sikert kívánok a hamarosan induló tanévhez!

– Én köszönöm a lehetőséget, de megismétlem a legfontosabbat: várjuk a magyar gyermekeket!

 

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu