Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Hétfõ, 2021. június 21., 03.35
LELLE2 Regionális konferencia

Tanuljunk meg tanulni!

Írta: Gáspár-Barra Réka
2021. március 09., 16.29 Kedd / Hunyad

Az utóbbi esztendőben az egész világ gyorsított tempójú alkalmazkodásra kényszerült, az élet számtalan területén. Az oktatásban fokozottan jelentkezett ez a kihívás. Az online tanítási rendszer nemcsak digitális eszköztárról és ismeretekről szól, hanem sokkal inkább gyorstalpaló személyiségfejlesztésről. A diák hirtelen azzal szembesült, hogy senki sem áll fizikailag mellette, egyedül van a képernyő előtt, és ha akar, illetve képes rá, akkor tanul, kihasználja a hirtelen felszabadult időt, a virtuális világ lehetőségeit, ha meg nem, akkor elherdálja azt, és észrevétlenül csúszni kezd a lejtőn... Túlzás lenne, így utólag azt állítani, hogy a Dévai Téglás Gábor Elméleti Líceumban tudatosan készültek erre a helyzetre, de az biztos, hogy néhány dévai pedagógus nyitottságának köszönhetően három évvel ezelőtt sikerült bekapcsolódni a LELLE2 uniós projektbe, amely Tanuljunk meg tanulni! címszó alatt éppen a hatékony önálló tanulás fejlesztését segíti elő. Maga a projekt természetesen nem mentesült a pandémiás akadályoktól. De a keretében elsajátított tudásanyag és kompetenciák már gyümölcsöt hoznak. Ez derült ki a napokban online megtartott regionális kerekasztal-konferencián, ahol a házigazda Téglás Gábor Elméleti Líceum pedagógusai mutatták be a térség magyar tanintéméznyeinek a LELLE2 lényegét, lehetőségeit és a keretében szerzett tapasztalatokat.

 

 

Kulcskompetenciák a folyamatos adaptációhoz

 

Az Európai Bizottság révén az ERASMUS+ program keretében meghirdetett LELLE2 projekthez 2018-ban sikerült csatlakoznunk, stratégiai partnerként. A projekt, mint neve is mutatja egy második fordulós kezdeményezés. A LELLE (Let's lear how to learn) projekt eredetileg az egyetemistáknak, főiskolásoknak szólt, és a munkaerőpiacon való hatékony elhelyezkedéshez kívánt segítséget nyújtani. A LELLE2 már a középiskolás korosztály felé irányul, a célja a tanulási készségek fejlesztése, nevezetesen három kulcskompetenciáé: a kritikus gondolkodás, a problémamegoldás és a saját tanulási folyamat hatékony megszervezése. A projekt vezetését a Veszprémi Pannon Egyetem Gazdaságtudományi kara vállalta fel, szakmai vezető szerepét tölti be az Eszterházy Károly Egyetem – Oktatáskutató és Fejlesztő Intézete, Szlovákiából, valamint a Pozsonyi Állami Pedagógiai Intézet. Stratégiai partnerként pedig négy középiskola csatlakozott a projekthez: a Komáromi Marianum Egyházi Iskolaközpont, a Szekszárdi I. Béla Gimnázium és Általános Iskola, az észt Kuressaare Gimnázium, illetve a Téglás Gábor Elméleti Líceum. A projekt 2018 szeptemberében indult, kutatási folyamattal, amikor a stratégiai partnerek a szakmai intézmények vezetésével felmérték a saját környezetükben tapasztalható jelenségeket. Ezt követte az összegzés és egy képzési anyag elkészítése – ismertette a projket indulását Máthé Imola, a Téglás Gábor Elméleti Líceum pedagógusa, aki intézményen belül projektfelelősként vett részt a LELLE2-ben.

A dévai tanintézmény szervezte online konferencián rövid bemutatót tartottak a projektben részt vevő helyi pedagógusok is. Mészáros Enikő, magyar szakos tanárnő elmondta: komoly kihívást jelentett a magas szintű szakmai felügyelet alatt elkészítendő óravázlat, melyet a Magyarországi Oktatáskutató- és Fejlesztő Intézet szakemberei addig küldtek vissza további csiszolásra, míg az alkalmassá nem vált a projekt keretében készülő platformon való megosztásra. – A projekt során olyan módszertani eszköztárat kellett összeállítanunk a partner középiskolákkal közösen, amelyből végül kikristályosodott a 10 legjobb készségfejlesztő technika, és ezeket a Pozsonyi Állami Pedgógiai Intézet fejlesztette tovább. A projekt keretében volt egy mentorképzés is, melyen Kásler Kinga kolléganőmmel vettünk részt, és 2019 szeptemberében a Dévai Téglás Gábor Elméleti Líceumban tartottunk a kollegáknak egy kétnapos továbbképzést, melynek során a középiskolai szinten tanító pedagógusok mindannyian megismerhették a LELLE2 célját, módszereit és beépíthették ezeket saját tanóráikba – számolt be Máthé Imola.

Komoly kihívást jelentett az újonnan megismert módszerek alkalmazása is. Hiszen a túlzsúfolt tanrendben nehéz időt szakítani olyan jellegű foglalkozásra, mely nem a tárgyi tudás elsajátítására koncentrál. De a diákok visszajelzéséből is megerősödhetett bennünk a tudat, hogy a tanulási kompetencia növelésével hatékonyabbá válhat az oktatás – mondta Mészáros Enikő tanárnő. Heius Ágnes, kémia szakos tanár a vegytan terén alkalmazott készségfejlesztő gyakorlatokat ismertette, kezdve az internetes kutatástól egészen a vegyületek zenés megjelenítéséig, illetve az ötsoros versbefoglalásáig. – A LELLE2 önképzés elé állította a pedagógusokat is. A tanárnak kritikusan végig kell gondolnia, elemeznie az eddigi tapasztalatait, és meg kell keresnie azokat a módszereket, melyek a saját tantárgyán belül a leghatékonyabban fejleszthetik a diákok tanulási kompetenciáját. Elsősorban, hogy képesek legyenek önállóan kezelni a feladatokat, felismerjék a kapcsolatokat, lehetőségeket, különbséget tegyenek a valós és valótlan információk között, és megalapozott döntéseket hozzanak. Fontos, hogy a diákoknak legyen önbizalmuk és korrekt önértékelésük, ismerjék a saját erősségeiket, amire építeni tudnak. Úgy gondoljuk, ha a hallgatók a középiskolában megszerzik  ezeket a kulcskompetenciákat, jobb osztályzatot kaphatnak, eredményesebben tanulhatnak, és majd munkavállalás esetén is nagyobb biztonságban végezhetik munkájukat, hiszen képesek lesznek a folyamatok megértésére, gyorsabban és hatékonyabban végzik feladataikat, ami életminőségükben is tükröződni fog – fogalmazott Máthé Imola.

 

 

A hullámlovas stratégiát követni

 

A regionális konferencia alkalmával két plenáris előadás is elhangzott. Winkler Gyula EP-képviselő, politikusként és közgazdászként hívta fel a figyelmet, hogy a technológiai fejlődés és információözön közepette felnőttnek és gyereknek egyaránt kihívást jelent, hogyan válassza ki a releváns és hiteles információkat. – A jövőben két fontos átállási folyamatnak leszünk tanúi, a digitális forradalmat és a zöld átállást a mi társadalmunk sem tudja megkerülni. Egy valamiben lehetünk biztosak, hogy folyamatos a változás, ugyanakkor egyre gyorsabb is. Ezért fontos kérdés, hogyan alakul az iskola és a munka jövője, illetve mi lesz a szerepe az innovációs társadalomban – mutatott rá az EP-képviselő.

A koronavírus-járvány miatt kialakult gazdasági válság leküzdésére jelentős pénzügyi forrásokat tett elérhetővé az Európai Unió. – Tisztában kell lenni azzal, hogy nem a visszarendeződést támogatják, hanem azt, hogy a gazdasági válság leküzdése új területre vigyen, új kihívásokra adjon választ. Nem lehet ott folytatni, ahol abbahagytuk és nem is szabad, hiszen minden területen átvonultunk a digitális világba. A digitális átállás ráhat az életminőségre, életperspektíváinkra, és bizony ez lehet nyomasztó és felszabadító is, ahogy az elmúlt egy évben megtapasztaltuk. Abban sem lehetünk biztosak, hogy a jelenlegi életmódunk mellett lesz-e száz év múlva élhető környezet. A fenntartható élethez mentalitásváltásra van szükség, folyamatos tanulásra, törekedni kell arra, hogy legyen tiszta levegő, friss víz és szennyezés mentes környezet az utánunk következő generációknak is. Úgy érdemes jövőt tervezni, hogy ezeket az átállásokat beleszámoljuk. Egyéni és intézményes szinten is érdemes a hullámlovas stratégiát követni, vagyis meg kell tudjuk lovagolni a változás hullámait – magyarázta a képviselő.

Vlaic Ágnes dévai iskolapszichológus plenáris előadásában rávilágított: a tanulás tulajdonképpen adaptációs folyamat. A folyton változó világban pedig folyamatos tanulásra van szükség ahhoz, hogy képesek legyünk alkalmazkodni. A pszichológus szakmai érvekkel, példákkal világított rá a LELLE2 szorgalmazta kulcskompetenciák gyakorlati hasznára és elsajátítási lehetőségeire: ésszerű időbeosztásra, a hosszú távú tervek lépésekre való lebontására, a fontossági sorrend meghatározására, stb.

 

 

A gyümölcsök még ezután várhatók

 

A konferencia meghívottjai voltak dr. Máté Márta Hunyad megyei főtanfelügyelő-helyettes és Szász-Barra Zsófia informatikai és kisebbségi tanfelügyelő, akik a tanulási folyamat önálló megszervezését emelték ki a kulcskompetenciák sorából, konkrét példával támasztva alá ennek hosszú távú eredményeit. Pogocsán Ferdinánd, dévai alpolgármester is köszöntötte a konferencia résztvevőit, elismerését fejezve ki a LELLE2 téglásbeli csapatának, akiknek uniós finanszírozással sikerült bekapcsolódniuk egy rendkívül hasznosnak bizonyuló nemzetközi projektbe.

Elismeréssel és nagyfokú érdeklődéssel kapcsolódtak be a konferenciába a környező települések és megyék magyar tanintézményeinek képviselői is: Spier Tünde, az Aradi Csíky Gergely Főgimnázium igazgatója, Erdei Ildikó, a Temesvári Bartók Béla Líceum igazgatója, valamint Kiss Mihály vajdahjunyadi és Illyés Katalin Zsil-völgyi intézményvezetők. – Fontosnak tartottuk, hogy régiós szinten is ismertessük a LELLE2 projektet. Igaz ugyan, hogy a pandémia miatti meghosszabbítással is idén, augusztus 31-én lezárul a projekt, de meggyőződésünk, hogy ennek eredményei csak ezután fognak igazán kibontakozni. A projekt keretében ugyanis elkészült egy platform, amelyre felkerült sok, a kutatások és közös munka nyomán kidolgozott gyakorlati útmutató, pedagógiai módszer, konkrét óratervekkel, amely mindenki számára elérhető, magyar nyelven is, és amely reményeink szerint a jövőben sok pedagógus számára jelent reális segédanyagot a tanulási kompetenciák fejlesztésében. A regionális konferencia jó alkalmat biztosított ahhoz, hogy mindezeket megismertessük a szomszédos települések, megyék tanintézmény-vezetőivel is – fogalmazott Máthé Imola.

A regionális konferencia házigazdáiként Kocsis Attila-Levente téglásbeli igazgató és Balogh-Botár Károly Csaba igazgató-helyettes köszöntötte a résztvevőket, maguk is megosztva a projekt keretében szerzett tapasztalataikat.

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu