Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Hétfõ, 2020. június 01., 22.09

Területrendezés RMDSZ segédlettel

2014. február 26., 14.42 Szerda / Krassó-Szörény

A Resicabányai Református Egyházközség  „Templom és Iskola” épülete a város régi központjában található. A templom szomszédságában van az evangélikus és a római katolikus templom is. 

A kommunizmus átkos területrendezése nyomán a hetvenes években a régi, szép központot a városvezetés tönkretette. Ekkor lett lebontva sok szép épület mellett a református parókia utcára nyíló szárnya, a templom hátához pedig egy csúnya raktárhelyiséget építettek, ami esztétikailag is elrontotta az épületet, de az állandó beázás, betörésveszély is fenyegette a parókiát.

Az egyházközség vezetősége RMDSZ-közbenjárással hivatalosan is kérvényezte az orosz tulajdonú TMK cég vezetőségétől az épület lebontását. Ezennel köszönetet mondunk Romulus Ioan igazgatónak, Winkler Gyula EU parlamenti képviselőnek segítségéért, közbenjárásáért, aminek nyomán a régóta gondot jelentő csúnya raktárhelyiséget a gyár lebontotta, így a református egyházközség 180 m²-rel gazdagodott, amit az idei év során fog bekebelezni egy minimális összeg fejében. Köszönet illeti Bálint Mihály megyei RMDSZ elnököt is a segítségéért.

Megyasszai Attila

Resicabányai Ref. Lp.

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image

Hozzászólt: Shamli / Szombat, 2014. június 28., 19.08 Válaszoljál rá!

Gondolj csak bele, 1980 előtt szfcletettek, azaz Mi, ke9sz csoda, hogye9letben maradtunk.Nekfcnk me9g nem volt gyeerkfcle9sfcnk az autf3ban, sőt me9g biztonse1gi őv senagyon, viszont bizton tudhattuk, hogy a gyeerke1gyak feste9ke9ben akadtbőven f3lom.A gyf3gyszeres e9s vegyszeres fcvegek kf6nnyede9n nyithatf3ak voltak, nemvolt semmi furfangos ve9delemmel elle1tva, de me9g a fif3kokok e9s ajtf3ksem voltak felszerelve biztonse1gi nyitf3val.Mikor bicajozni mentfcnk, nem hogy kf6nyf6kve9dőnk de sisakunk sem volt.Me9g rendes biciklink sem.Mi me9g csapbf3l ittuk a vizet, e9s azt se tudtuk, mit jelent pontosan aze1sve1nyvedz.Soke1ig kevertfck a szf3davedzzel. Azt hittfck az ugyanaz. Szfar-szfar. Semmikfclf6nbse9g a kettő kf6zf6tt.Mi nem nagyon unatkoztunk, ha tehettfck kimentfcnk je1tszani. Igen, ki.Ege9sz nap kint voltunk, a szfcleink pedig csak sejtette9k, hogy e9lfcnk e9smegvagyunk, hiszen me9g Mate1v telefon se nagyon volt, nem hogy mobil.Nye1ron a dere9kig e9rő fűben je1tszottunk, me9gsem lettfcnk kifcte9sesek e9snem tf6rt re1nk allergie1s roham.Nem tudtuk mi az az UV suge1rze1s, a pollen.Ha elestfcnk, megse9rfcltfcnk, eltf6rt valamelyik ve9gtagunk, vagy csakszimple1n betf6rt a fejfcnk, senkit nem pereltek be eze9rt.Egyszerűen mi voltunk a hibe1sak.c9tkeze9si szoke1saink Sobert Norbi me9rce9je9vel me9rve nap mint naptartalmazte1k a hale1los df3zis tf6bbszf6rf6se9t, de me9g egy mcdonaldsonedződf6tt amerikai elhedzott kisgyeerk is helyből nyomna egyhe1traszaltf3t attf3l, amit mi lekfcldtfcnk kaja cedmszf3val. Gondoljunk azsedroskenye9rre, a kolbe1szra.Az iskolai menze1ra (ki tudja mit NEM tettek bele) e9s me9gis itt vagyunk.A kakaf3ban nem volt A,B,C,D e9s E vitamin, viszont 'bedeko'-nak hedvte1ke9s me1r ez is ele9g volt a boldogse1gunkhoz.Szobi szf6rpf6t ittunk, ami hedrből sem ismerte az e9desedtőszert, viszonttf6me9ny cukorbf3l ke9szfclt.A limone1de9t me9g magunknak kevertfck e9s mosatlanul ettfck a fe1rf3l agyakran e9retlen gyfcmf6lcsf6t.A WC pereme alatt pedig a bakte9riumok ezreinek a kolonie1i telepedtekmeg a me9g he1boredtatlan nyugalomban, Domestos mentes korban.Volt ne9he1ny bare1t, aki me1r ismert olyat, akinek videf3ja volt, vagyesetleg spectruma (az valami sze1medtf3ge9p volt).De szf3 sem volt Playstationrf3l, Nintendf3rf3l, X-Boxrf3l, Videf3je1te9krf3l,164 te9ve9cstorne1rf3l, műholdrf3l e9s ke1belte9ve9ről, filmekről, DVD-ről,Surround Soundrf3l, internetről, Fitness-Club ke1rtye1rf3l vagymobiltelefonrf3l.Viszont voltak bare1taink!Olyanok, akikkel tale1lkoztunk kint az utce1n, a focipe1lye1n vagy apinpongasztalokne1l, vagy ha me9gse, akkor egyszerűen becsengettfcnkhozze1juk e9s beengedtek.Nem kellet megke9rdezni a szfclőket. Sem a mie9nket, sem az f6ve9ket!Nem vittek e9s nem hoztak a szfclők....Me9gis itt vagyunk.Nyakunkban lf3gott a lake1skulcs, mikor je1tszani mentfcnk, e9s nem ritke1nfadarabokkal, botokkal harcoltunk, labde1val dobe1ltuk egyme1st, me9gisitt vagyunk.Nem fctf6ttfck ki egyme1s szeme9t, a tf6bbi seb pedig begyf3gyult.Focizni is csak az e1llhatott be, aki tudott.Akkor me9g volt egy iratlan szabe1ly, amit ma nehezen e9rtfcnk me1r meg mi is.Azt csine1ld, amihez e9rtesz. Aki pedig nem e9rtett a focihoz, ple1ne nemtudta rendesen kirfagni az ellenfe9l boke1je1t, az csak csalf3dottanne9zhette a je1te9kot a re1cson tfalrf3l, vagy ode9bb e1llhatott, e9s me1sje1te9kot, me1s je1tszf3te1rsakat kereshetett mage1nak.A szerelmet nem brazil sorozatokbf3l tanultuk, csak egyszerűen mege9ltfck.Boldogan szaladtunk ve9gig az utce1n az első csf3k ute1n, fagy, mintha me1rsohasem akarne1nk mege1llni.Ha egy tane1r nyakon ve1gott, nem szfartuk le egy ke9ssel e9s nem pereltfckbe, e9s nem sedrtunk otthon a szfclőknek. Sőt! Ha lehetett, el semondtuk.Ismertfck a tf6rve9nyt.Megtanedtottak fagy e9lni, hogy tudjuk, mit jelent a kf6telesse9g, abűntudat, a jf3e9rze9s, a felelősse9g.Ismertfck ezeknek a szavaknak a me9lyse9ge9t.Ezek voltunk mi !Hősei egy letfcnt kornak, amelyen a mostani fiatalok e9rtetlenfcl mosolyognak.

Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu