Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Szerda, 2020. május 27., 12.41

Van-e megoldás a modern világot sújtó válságokra?

Írta: Pataki Zoltán
2019. május 07., 17.38 Kedd / Temes

A húsvéti ünnepek időszakában nt. Gazda István lelkipásztor, a Szórvány Alapítvány és Tamás Péter tiszteletbeli konzul vendége volt nt. Simonfi Sándor ny. esperes, püspökhelyettes Budapestről, aki Eklézsia, nép, társadalom címmel tartott előadást a temesvári Új Ezredév Református Központban. Nt. Simonfi Sándor izgalmas, vitára serkentő előadásában arra a kérdésre kereste a válaszokat, hogyan viszonyuljunk keresztény emberekként a világban létező válságokhoz.

Nyugat-Európában súlyos válságban vannak a keresztény egyházak, sőt, a keresztény értékrend is, mondta bevezetőül saját tapasztalataira hivatkozva Tamás Péter tb. konzul, aki döbbenetesnek nevezte a jelenlegi helyzetet. Nt. Simonfi Sándor szerint ebben a válságoktól terhelt, zavaros időszakban a keresztény embernek tisztáznia kell néhány kérdést. Az előadás címe azért Eklézsia, nép, társadalom, mert ez az a három közösség, ahová minden keresztény ember tartozik, ezeken belül kell megtalálja a helyét. A modern világot sújtó, egyre mélyülő válságok az isten és ember, az ember és ember, valamint az ember és a természet közötti konfliktusokból fakadnak. A klímaváltozás és a menekültválság, a hagyományos erkölcsi értékek és a családok válsága intő jelek, amelyek arra figyelmeztetnek, hogy az emberiség végtelen jövőjében hinni illúzió csupán – mondta nt. Simonfi Sándor, aki apokaliptikus jövőképet vetített elénk. Az emberiség elkerülhetetlen katasztrófa előtt áll, amelyben emberek milliárdjai pusztulhatnak el. „A válságokra egyetlen megoldás van, az utolsó ítélet” – hangsúlyozta az előadó, aki szerint az egyházak nem azzal foglalkoznak, amivel kellene, hogy foglalkozzanak, mert külső nyomásra a társadalmi problémák megoldása felé fordultak, ahelyett hogy a krisztusi tanításokat terjesztenék az emberek között. Nt. Simonfi Sándor szerint ebben a válságoktól terhelt időszakban a hívő kereszt(y)én ember számára a legfontosabb az eklézsiához (egyházhoz) való tartozás és csak másodlagos fontosságú a néphez (nemzethez) és a társadalomhoz való tartozás. Ez azért van így, mert az első nem ér véget a földi élettel, míg a másik kettő igen. A hívő ember számára az állhatatosság, a hit megtartása a megoldás, ami elhozhatja számára az üdvözülést. A nemzeti hovatartozás másodlagos voltáról kisebb vita is kialakult, hiszen a szórványközösségek esetében az eklézsiához tartozás mellett a néphez (nemzethez) való tartozást sokan kiemelkedően fontosnak tartják, és történelmi egyházaink nemzeti identitásunk megtartásán is fáradoznak. Nt. Simonfi Sándor örömmel nyugtázta, hogy előadásának egyes állításai vitára serkentették a jelenlevőket és a vita során sikerült néhány állítása valódi értelmét tisztázni.

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu