Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Hétfõ, 2020. szeptember 28., 18.48
Templomszentelés és Naphimnusz park Déván

Velük fog lakni, és ők az Ő népe lesznek!

Írta: Gáspár-Barra Réka
2020. augusztus 04., 10.43 Kedd / Hunyad

Dr. Kovács Gergely gyulafehérvári érsek szentelte fel a hétvégén az idén 80 esztendős dévai Páduai Szent Antal-templomot. A közösségi rendezvényekkel keretbe foglalt háromnapos ünnepség alkalmával a főpásztor megáldotta a dévai plébániatemplom kertjében felállított Naphimnusz parkot is.

 

A múlt század fordulóján Dévára telepedő bukovinai székelyek 1936-ban P. Varga  Ireneusz dévai ferences házfőnök-plébános vezetésével kezdtek templomépítésbe, Páduai Szent Antal tiszteletére. A ferences és a helyi bukovinai székely közösség jelentős anyagi áldozattal és önzetlen munkával 1940 nyarára fejezi be az építkezést. P. Varga Ireneusz 1940 augusztus 18-án,  megáldja a templomot, a felszentelést azonban a háborús körülmények nem teszik lehetővé. – A 80 éves évfordulós ünnepségre készülve ismertük fel, hogy a templom sem az épület átadásakor, sem később nem lett felszentelve, hiszen nem maradt fenn semmi erre utaló dokumentum – sem az érseki levéltárban, sem a historia domusban. Két és fél évig kutattunk. De amikor ez egyértelművé vált, eldöntöttük, hogy a 80. évforduló alkalmából felkérjük ft. dr. Kovács Gergely érsek urat, hogy szentelje fel a templomot. Az ünnepségre egy bő esztendeje készülünk kulturális rendezvényekkel, imaalkalmakkal. A Magyar Kormány, az Emberi Erőforrások Minisztériumának jelentős anyagi támogatásával, a helyi közösség önzetlen munkájával, illetve az önkormányzat hozzájárulásával sikerült kívül-belül felújítani a templomot. Az ünnepséget június 14-re, a templom búcsúünnepére terveztük, de a járvány miatt el kellett halasztanunk azt. És nem véletlen, hogy augusztus 2-ra tevődött át az első ferences templomnak, a Porcinkulának a felszentelési emléknapjára – foglalta össze az előzményeket fr. Főcze Imre Bonaventúra OFM, dévai plébános.

 

A templomszentelés alkalmából szervezett rendezvénysor augusztus elsején ünnepi szentmisével kezdődött, melyet fr. Urbán Erik OFM, az erdélyi ferences rendtartomány elöljárója celebrált. Párhuzamot vonva a Porcinkula és a 80 esztendős dévai templom között, rámutatott: a ferences rend bölcsőjeként tisztelt parányi kápolnát Szent Ferenc Isten iránti szeretetből, az Ő szavát követve újította fel. Így a dévai templom is a helyi közösség, a plébános, a támogatók lelkesedése nyomán újulhatott meg, ami azt jelzi, hogy van lélek, van élet ebben a templomban. Az erdélyi ferencesek elöljárója rövid szentbeszédében rámutatott: a templom az ember életútjának a szimbóluma, a kifejezője. Attól a pillanattól kezdve, amikor belépünk a templom kapuján az előtérbe, a közösséget, védelmet nyújtó hajóba, egészen addig, míg elérünk a szentélybe az ambóhoz, ahonnan Isten szava szól hozzánk és az oltárhoz, ahol a legszentebb áldozatban találkozunk az Úr Jézussal.

Az ünnepi szentmisét követően a ferences lelkületű erdélyi költő, Dsida Jenő versei, gondolatai szólaltak meg az ünnepi díszbe öltözött dévai templomban, Marosán Csaba kolozsvári színművész tolmácsolásában. A 80 esztendős templomfalak között szinte megelevenedett a Pásztortűz szerkesztősége, az Erdélyi Helikon nagyjai, és megszólalt a szenvedőkkel együttérző, féltőn szerető angyali költő.

Vasárnap az ünnep fénypontjaként került sor a templom felszentelésére. A helyi közösség a hagyományhoz híven jelképesen átadta a templom kulcsát dr. Kovács Gergely gyulafehérvári érseknek, aki kinyitotta, majd megáldotta a felújított templomot. Ünnepi szentbeszédében a főpásztor hangsúlyozta, a templom nagyon fontos az életünkben. Ez az Isten háza, a mi otthonunk, a közösségünk központja, itt találkozik Isten és ember, ég és föld. És a templomok nem születnek maguktól, ehhez rengeteg áldozatos munkára van szükség, és ez a munka hitből fakad – mondta dr. Kovács Gergely érsek, értékelve a dévai közösség templomépítő, -fenntartó munkáját.

Ennek jele mutatkozott meg az évfordulós ünnepségen, illetve annak előkészítésében is. Az egyházközség tanácsa, családjai, lelkiségi csoportjai, kántora és a kórus önzetlen munkával, anyagiakkal támogatták a templom felújítását, az ünnepség megszervezését. Teljes mellbőséggel álltak az egyházközség mellé a Dévai Polgármesteri Hivatal vezetői is. Pogocsán Ferdinánd alpolgármester és Florin Oancea polgármester, akik Winkler Gyula EP-képviselővel és Fabius Kiszely volt prefektussal együtt részt is vettek az ünnepségen. Fr. Főcze Bonaventúra a 80 éves templomévforduló kapcsán kiadott emlékplakettel ajándékozta meg a jelen lévő támogatókat. Az egyháztanács nevében Kajtár Rezső gondnok mondott köszönetet fr. Főcze Bonaventúra plébánosnak és a támogatóknak. Reményteljes mozzanata volt az ünnepségnek a gyermekek (Kiss Dóra, Ciocan Júlia, Domokos Hunor és Széll Márk) szavalata, éneke. A szervezésben részt vállalt a bukovinai székely leszármazottak énekkara is, akik népviseletben álltak sorfalat az ünnepségen, és a helyi cserkészcsapat, melynek tagjai díszőrséget vállaltak a templomkertben felállított Naphimnusz parkban.

A Naphimnusz park megáldására a vasárnapi szentmisét követően került sor. A fr. Főcze Bonaventúra kezdeményezésére épült park tíz állomását Xantus Géza csíkszeredai képzőművész alkotásai díszítik, a parkot Kelemen Ildikó és Kelemen Attila dévai műépítészek tervezték. – Idén öt éve, hogy a Szentatya Laudato si (Áldott légy) enciklikája megjelent, melyben a teremtés védelmének fontosságát hangsúlyozza. Ez számunkra iránytű és erkölcsi felelősség, hogy a teremtett világra odafigyeljünk. Szent Ferenc a Naphimunszban, a teremtett világ szépségében a Jóisten szépségét szemléli. Élőt, élettelent egyaránt Isten dicsőítésére buzdít. Ezért született meg a Naphimnusz park a dévai templomkertben, egészen egyedi kezdeményezésként – fogalmazott fr. Főcze Bonaventúra. Rendbeli társai: Orbán Szabolcs OFM és Urbán Erik OFM tolmácsolásában elhangzott Szent Ferenc Naphimnusza, majd dr. Kovács Gergely érsek megáldotta a parkot.

Az ünnepi alkalmon részt vevő családok mindegyike egy-egy emlékplakettet kapott ajándékba, a 80 éves templom fába gravírozott képével. A több mint 300 plakettet Fábián Sebestyén ferences testvér készítette az Apró kezek műhelyében tevékenykedő gyermekek segítségével.

A háromnapos ünnepi rendezvényt a sepsiszentgyörgyi Evilági együttes két koncertje zárta. Vasárnap este Farkas Wellman Éva megzenesített versei hozták közelebb hallgatóságukhoz a tízparancsolatot, hétfőn pedig jó hangulatú gyermekkoncerten, brekegések, zümmögések közepette szólaltatták meg kortárs költők vidám gyermekverseit. A hétfői koncertet követően a dévai Szent Ferenc Alapítványnál nevelkedő Varga Mária Zita és Segărceanu Laura vezetésével járhatták be a gyermekek Játékország csodás birodalmát.

Az eredetileg még gazdagabb műsort ígérő évfordulós rendezvény végül a járvány diktálta keretek között is tartalmas és lélekemelő volt. A dévai közösség, Szent Ferenc buzdításához híven, örömmel dicsérte, áldotta az Urat, hálával és alázattal szolgálva Őt. Gyarapodjék e megtartó erő az immár felszentelt templomfalak között!

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu