Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Péntek, 2020. október 30., 18.45
https://www.facebook.com/RMDSZ/

Vita Pécska kulturális életéről

2008. február 22., 11.00 Péntek / Arad

A jelek szerint bizonyos berkekben felszisszenést keltett Antal Péter alpolgármesterrel készített, lapunk január 17-i számában megjelent interjú. Az abban megfogalmazottakra jócskán megkésve, csak a február 16-17-i Nyugati Jelenben reagált Megbántott pécskaiak című írásában Csepella János, a pécskai RMDSZ szervezet elnöke. Az elnöki válaszra Antal Péternek és Mester Józsefnek is van mondandója, ezt olvashatják az alábbiakban.

Tisztelt pécskai RMDSZ szervezet!
Tisztelt pécskaiak!

Meglepetten olvastam a Nyugati Jelen 2008. február 16-17-i számában megjelent „Megbántott pécskaiak” című írást.

Az interjú kapcsán kialakult esetleges félreértéseket valóban hosszú beszélgetés során tisztáztuk az RMDSZ helyi vezetőivel, az írásban szereplő ígéreteim valósak. Azt azért hozzá kell tennem, hogy a több órás beszélgetés alatt sok témáról beszéltünk, nem csak az interjúról. Arról viszont nem esett szó, hogy határidőre kellene helyreigazítást közzé tennem, és főleg nem számítottam enyhén szólva is furcsa, fenyegetőnek tűnő írás megjelenésére. Főleg mivel köztudott: az év mostani időszakában kell kidolgozni az egész éves pénzügyi beosztást, terveket, tennivalókat, ezért sajnos csak most tudok reagálni az interjú visszhangjaira.

 Először is szeretném leszögezni, hogy a beszélgetés során elhangzott kijelentéseim csakis saját véleményemet tükrözik, és ezúton szeretnék elnézést kérni mindazoktól, akiket esetleg érzékenyen érintettek szavaim.

 Másrészt, véleményem szerint az elmúlt évek nagysikerű pécskai koncertjein fellépő énekesek „magyar manele” jelzővel illetése sértő azon több száz (főleg magyar) helybélire nézve, akik jó kedvvel, elégedetten szórakozták végig az estét egy-egy jelesebb ünnep alkalmával. Főleg, hogy ilyenkor az RMDSZ is büszkén felvállalta a szervezésben betöltött szerepét.

 Remélem ezen sorokkal e témát kimerítettük és a múlt helyett az idei év eseményeire, teendőire tudunk koncentrálni, ellenségeskedés és üzengetések nélkül.

Antal Péter, Pécska város alpolgármestere

                                          ***

Sértődés helyett  több odaadást

Olvasva Csepella János írását, elgondolkodtat, van-e értelme a véleménynyilvánításnak, mert nem szeretnék igazából senkit megbántani, de azért ne csináljunk a bolhából elefántot. Nem értem ezt a sértődést egyesek részéről, mivel tényleg nincs egy igazán pezsgő kulturális élet, ami mindezt alátámasztaná. Már évtizedek óta a Búzavirág tánccsoport az egyetlen olyan kulturális szervezet, ami mögé bújnak az illetékesek.

Az írásból kiderül, hogy van hat civil szervezet is, de mit érnek, ha munkájuk meddő. Nem bonyolódom olyan vitába senkivel sem, akinek munkája igazán értékelhető, de mindez ne legyen csupán kamu. Maholnap hatvan éves leszek, de Pécskán már régóta nincs egy olyan amatőr színházi társulat, amely igazi kulturális tevékenységet folytatna. Ha jól emlékszem, tíz éves lehettem, amikor Pécskán még pezsgő kulturális élet zajlott, bábszínházosok, anépi tánccsoport mellett egy amatőr színházi csoport is működött, tánctanfolyamok voltak egy lelkes és hozzáértő egyéniség, Szomorú Dezső vezetésével.  Nem volt felsőfokú végzettsége, nem volt politikus, csupán egy lelkes kultúraszervező pécskai, aki mindent elkövetett, hogy szombatonként a fiataloknak bál legyen élő zenekarral. Ő volt a János vitéz zenés vígjáték és más színdarabok rendezője, Gulácsi Rozália, Polonyi István, Csepella Lajos és sokan mások közreműködésével, de sokkal mostohább körülmények között dolgoztak, mint napjainkban lehetne.

Pécskán nincs egy rajkózenekar, egy moderntánc-csoport, nincsenek mazsorettek, asztalitenisz vagy sakk szakosztály, nincs egy falumúzeum, amivel büszkélkedni lehetne az illetékeseknek. Csak sértődöttség van, pedig nem egyszer javasolva volt, és az a válasz érkezett, hogy nincs pénz. Pénz nélkül ki csinálja? – mondták nem egyszer az illetékesek. Akkor mi rosszat mondott Antal Péter barátunk? Legyünk jó kereszténydemokraták, mondta olykor-olykor Kiss Gyuri matematika tanárom.

Mester József

***

Hencegés helyett a tényekről

Antal Péter januárban megjelent hencegései miatt sokat gondolkodtam, hogy írjak, vagy inkább hallgassak?

Barátaim azt szokták kérdezni: kell neked mindig megszólalni?

Akkor, amikor Pécska magyarságát, annak gazdag kulturális életét becsmérlik, nem hallgathatok!

A tények és a pécskai magyar közélet sok-sok önkéntes napszámosának és odaadó munkájuknak elismerése és tisztelete miatt írom az alábbiakat.

1990. január-februárjában ott voltam, amikor a pécskai RMDSZ vezetősége, amelynek akkor és utána még 15 éven keresztül elnöke voltam, újraélesztette, és azóta folyamatosan támogatja a Búzavirág tánccsoportot. 1992. és 2000. között tíznél többen írtuk, szerkesztettük és jelentettük meg havonta a Pécskai Újságot. Heinrich Józseffel és másokkal együtt készítettük a Kolping Család alapszabályát 1993-ban. 1994-ben Heinrich Józseffel együtt hívtuk össze azt a tanácskozást, amelyen eldöntöttük Dr. Kovách Géza – Fejezetek Pécska nagyközség történetéből című könyvének kiadását. Apácai Bölöni Sándorral, Dr. Pálfi Sándorral és Heinrich Józseffel közösen dolgoztunk az 1997 májusában bejegyzett Kálmány Lajos Közművelődési Egyesület létrehozásán, amely kiadta az Apácai Bölöni Sándor néprajzi gyűjtését tartalmazó népmese és népballada köteteket (1995., 1997.), Gulácsi Rozália Magyarpécska kulturális életét bemutató fényképalbumát (1998.), és Nagyhalmágyi Sándor Magyarpécska múltjából című könyvét (1999.). Ez az egyesület rangos nemzetközi emléküléssel egybekötve emléktáblát állított névadójának, a magyar néprajzi gyűjtés klasszikusának, megszervezte az első templombúcsút, de vendégül látta Burján Béla orvos-, Toró Tibor atomfizikus- és Péter László irodalomtörténész egyetemi tanárok előadásit is. És Pécska frissen megjelent monográfiáján sem véletlenül szerepel a Kálmány Lajos Közművelődési Egyesület neve. Ennek a kötetnek a szerzői között Tóth József, Moldován János, Kurunczi István és más helyi magyar szerzők is ott vannak, de a magam három fejezetét is említhetném, vagy azt a tanyavilág-térképet, amelyben három hónapi munkám van. A Búzavirághoz visszatérve nem hagyhatom ki a tánccsoport mögé szerveződött Egyesületet, amelyiket 2001-ben jegyezték be a bíróságon és pályázataival valamint a szülők segítségével biztosítja a csoport folyamatos, és elismert színvonalú működését. Az évente három bált szervező Ipartestületet is meg kell említsem, amellyel igen jó a pécskai magyar szervezetek együttműködése. És évek óta szomorúan látom, hogy abban a pécskai gazdakörben, amelynek Mester József az alelnöke semmi sem történik.

Csendben teszem föl a kérdést: milyen szerepet vállalt az utóbbi 18 évben a felsoroltak létrejöttében Antal Péter és Mester József? Engedelmükkel, válaszolok is: semmilyent!

Ezek után kérdem meg, hogy milyen erkölcsi alapon mondják, írják azt, hogy Pécskán nincs magyar közművelődési élet? Mert azt nem gondolhatják komolyan, hogy a nyolc évig havonta megjelent havilap, a könyvkiadás, az évenkénti farsangtemető, a március 15-ei, az évadzáró, az október 6-ai és a karácsonyi műsorok, a templombúcsú és a tánccsoportok találkozója vagy a Bacsilla Sándor iskolaigazgató vezetésével idén harmadszor megrendezendő Iskolanap nem pécskai magyar kulturális megvalósítások.

Nagyot mondani, így választások közeledtével lehet, de a magyar közmondás érvényességével nem árt számolni: a hazug embert előbb érik utol, mint a sánta kutyát.

Hogy Antal Péter és Mester József nem szervez magyar közművelődést és nem vesz részt azokon, attól azok még léteznek és népes közönséget szoktak megörvendeztetni.

Külön ki kell emelnem a Plébánia - Kolping Család - Búzavirág Egyesület gyümölcsöző művelődésszervező együttműködését. Ez évenkénti két nagy eseményt jelent: a templombúcsút és a tánccsoportok találkozóját. Mindkettő több száz nézőt vonz, és ezeken a színpadra száznál több műkedvelő megy fel, köztük 60 pécskai fiatal, hogy három óránál hosszabb műsorral örvendeztesse meg az összeseregletteket.

Tény, hogy a templombúcsú műszaki hátterének megteremtéséhez a város infrastruktúrája és alkalmazottai is hozzájárulnak. De ez a lehető legtermészetesebb, hisz ezt teszik a Városnapon, az Újkenyér ünnepén és más városi rendezvényeken is, no meg azért is, mert a pécskai magyarok ugyanolyan adófizetők, mint bármelyik helyi lakos. Ezeket a létesítményeket és alkalmazottakat pedig mindannyiunk adójából tartják fönn és fizetik.

Külön pikantériája a templombúcsúnak, hogy a száznál több fellépős vasárnapi műsort fele akkora összeggel támogatta a város költségvetése, mint az egyedül föllépő magyar manele énekeseket, akik 40-40 percet töltöttek a színpadon, hogy az egyik a templom mellett elénekelje a „haragszom a töködre” förmedvényt. Antal Péter nem írt igazat, akkor, amikor a szóban forgó szereplők kapcsán ezt írta: „az RMDSZ is büszkén felvállalta” azokat.

Ami Antal Péter minapi reakcióját illeti, el kell mondanom, hogy a pécskai RMDSZ alelnökeként, a pécskai magyar közművelődés állandó közreműködőjeként sérelmezhetném, hogy nem vehettem részt azon a bizonyos, több órás beszélgetésen, amit „az RMDSZ helyi vezetőivel” folytatott, és ahol vállalta, hogy nyilvánosan bocsánatot fog kérni attól a több tíz szülőtől és önkéntestől, akiknek köszönhető az évi 6-8 pécskai magyar rendezvény. Antal Péter, a helyi magyar közélet semmittevőjeként elfelejtheti, lenézheti azokat, akik miatt magyar közművelődés van Pécskán, de ha ezt teszi, akkor ne csodálkozzon, hogy az érintettek azt zokon veszik.

Befejezésül, várom a Mester József által beszervezett pécskai magyar műkedvelők által játszott első népszínmű-előadást.

Nagy István, tanár, Pécska önkormányzati testülete művelődési szakbizottságának tagja, a Kálmány Lajos és a Búzavirág Egyesületek elnöke

(Pécska kulturális jelenével kapcsolatban további hozzászólásokat is szívesen közreadunk. A szerkesztőség nem minden esetben ért egyet a fórumokon leírtakkal, és fenntartja magának a jogot, hogy a hozzászólásokat rövidítve közölje.)

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image

Hozzászólt: T / Vasárnap, 2014. január 05., 17.34 Válaszoljál rá!

kedves Nagy Istv

Hozzászólt: Nagy István / Péntek, 2008. február 22., 06.41 Válaszoljál rá!

Antal Pétertől tudjuk, hogy nem járt magyar iskolába, de Mester József ott érettségizett.

Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu