Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Kedd, 2020. január 21., 23.16

Volt egyszer egy iskola

Írta: · Szakács Bálint
2008. március 06., 07.00 Csütörtök / Fehér

Nem a történelmi valóságot tükrözőnek minősítik az egykori neves csombordi agráriskoláról szóló magyar nyelvű monográfia szerzői azt a nemrégiben román nyelven megjelent A fost odată o şcoală Liceul Alexandru Borzakiadványt, amely azt sugallja, hogy a neves csombordi mezőgazdasági szakközépiskola eredetétől fogva román tanintézmény lett volna.

A magyar nyelvű kiadvány, amely 1996-ban jelent meg Volt egyszer egy iskola cím alatt hűen mutatja be az iskola történetét alapításától egészen 1995-ig, benne a  volt tanulók és tanárok vallottak a csombordi szellemiségről, arról amely a volt csombordi nagy család kötelékét létrehozta.

1935-ben alakult meg, mint téli mezőgazdasági iskola, amely a református egyház igazgatása alá tartozott, és az akkori főgondnok Dr. Szász Pál ügyelte fel a működését. A tanítás csak téli időszakban folyt, nyáron a tanulók saját gazdaságukban alkalmazhatták az itt tanultakat, a tanárok sorra látogatták és ellenőrizték őket.

Dr. Csávossy György neves író és borászati szakember az iskola történetét mesélve, és a román nyelvű kiadványt lapozva megjegyezte, olyan tanárok írásai szerepelnek benne, akiket a még élő, volt csombordi magyar tanárok nem is ismernek. Fülöp István az iskola volt aligazgatója, aki rengeteget foglalkozott a diákokkal, és kiváló pedagógusként működött, többek között a magyar nyelvű kiadvány az ő munkája is, úgy vélte hogy az emlékkönyvet román nyelven is meg kéne jelentetni, habár ezt a volt tanár kollegái ellenezték, szükség van arra, hogy a román diákok is megismerjék egykori tanáraik sokoldalú munkásságát.

Hălălai Ileana volt igazgató és Căpâlna Alexandru vállalták el, hogy részt vesznek a kötet szerkesztésében, a tanárnő férje 2006-ban bekövetkezett halála miatt a szerkesztés egy évig szünetelt. Később összeállt a kötet, de az írásokat Fülöp Istvánnak nem mutatták meg, és nem egyeztették csak a kész kötetet kapta kézhez. Azt a tényt hogy az iskolát kezdetétől fogva Alexandru Borzanak nevezi a kiadvány, Fülöp sérelmezte és hamísításnak minősítette, mivel a tanintézmény csak 1994-től viseli ezt a nevet, mi több, a neves román botanikusnak semmi köze nem volt a csombordi iskolához. H Ileana a címet azzal magyarázta, hogy a könyvben szereplő osztálynévsorokat 2005-ig állították össze és akkor az új név már létezett.

Csávossy nehezményezi azt is, hogy a neves szakemberekről akik az iskolában tanítottak mint Veress István, aki két évi igazgatói tevékenysége után a kolozsvári Agrártudományi Egyetem professzora lett, a csombordi időszak alatt igen gazdag munkásságot fejtett ki, és rengeteg szakembert nevelt a gyümölcs-, zöldség- és virágtermesztés terén. Halála előtt 96 évesen a magyar kormány a Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjével tüntette ki, csak névleg szerepel a román nyelvű kiadványban, ugyancsak Mezei Sándor aki 33 évig igazgatta az iskolát, vezetése alatt épült fel 1963-ban az új iskolaépület, a  tornaterem, az audiovizuális laboratórium és a fürdőhely szépségű szökőkutas park  a Maros mentén, az istállók és a műhelyek amelynek eredményeképpen a tangazdaság országszerte híres lett. Munkáját több kitüntetés ismerte el, azonban a most megjelent emlékkönyv egy szűk oldalban értékeli. Szász Józsefet, aki a Kemény hegyen egy 400 szőlőfajtából álló fajgyűjteményt létesített, a könyv egyáltalán meg sem említi. Hasonlóképpen nem értékeli Kádár József gazdaságvezető, Köble István és Sallai József technikusok valamint F. Nagy Sándor pincemester kiváló munkásságát.

A csombordi iskolaközpont államosítás után minisztériumi rendelet szerint különböző gormákban működött, mint szakiskola, mesterképző, technikusi iskola, de egészen 1963-ig csak magyar nyelven folyt a tanítás. Mára már sajnos lekopott róla az egykori hírnév, összecsapták a maroszentkirályi, fogyatékos gyerekek intézetével, a hanyatlásnak indult szakiskolában az autószerelői, kereskedelmi szakok mellett egyetlen szakközépiskolai osztály a környezetvédelem. A gazdasági részt felszámolták, a borospince is üres, a borgyűjteményt elszállították. A Kemény kastély nagyon leromlott állapotban van, szinte semmi nem maradt meg egykori szépségéből. Jelenleg tulajdonjogi vita tárgyát képezi, a református egyház igényelte vissza, sorsáról még semmi biztosat nem lehet tudni.
Szóljon hozzá
CAPTCHA Image

Hozzászólt: Csom bordi István / Szerda, 2009. május 06., 20.05 Válaszoljál rá!

Szégyenletes hogy idejutott ez a patinás intézmény

Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu